Pārmaiņu laiks

Šodien nopietnu ekonomisko procesu laiks. Sākas jauns krīzes vilnis, un tas prasa no pasaules elitēm pieņemt lēmumus, uz kuriem tās nav gatavas. Visiem nāksies pāriet uz ierobežotu patēriņu.

Patēriņa sabiedrība beigusies! Uz Zemes nav resursu neapturamai attīstībai. Zelta miljards nespēj piedāvāt savu dzīves līmeni un savus ideālus pārējiem sešiem miljardiem. Ar to tas izsauc uz sevi naida uguni un vēlmi to aplaupīt.

Enerģijas rezervju turpmākajai patēriņa palielināšanai dabā nav, no atomenerģijas nāksies pakāpeniski atteikties. Mums gribot negribot nepieciešams noskaņoties uz “saprātīgā” sabiedrību, t.i., atbilstoši patēriņam, kas nosacīts ar nepieciešamību. Nepieciešams – nozīmē “pietiekams eksistencei” mūsdienu apstākļos.

Mūsdienu politiskā un politekonomiskā elite attaisnoja savas varas leģimitāti ar to, ka apsolīja cilvēkiem arvien augstāku patēriņa līmeni. Tieši šī iemesla dēļ tā nespēj mainīt virzienu, kas nosaka patēriņa palielināšanu, uz “saprātīgu patēriņu”.

Jebkurš lēmums, kas izteikts balsī, nenovēršami izsauks sabiedrībā asu konfliktu, bet galvenais – neuzticēšanos elitei, jo jebkurā gadījumā sabiedrība sapratīs, ka ienākumu pieauguma vairs nebūs, ka mūs gaida ļoti smagi laiki, pie tam uz ilgu periodu. Turklāt arī saspringums sabiedrībā, kura sekas nav paredzamas…

Nepieciešama jauna attīstības ideoloģija, tāda, kas vairs nav virzīta uz patēriņu. Ar jauno ideoloģiju jāaudzina jauna politiskā elite, ar kuru būs iespējams mainīt sistēmu.

Taču iepriekšējā elite neaizies, tā pretosies. Tādējādi nepieciešama plaša izskaidrošana par ierobežotu dabas resursu un integrālas sabiedrības objektīvajiem likumiem, kas mums atklājas. Tas izveidos plašu sabiedrisku atbalstu un kritisku ieinteresēto cilvēku masu.

Nepieciešams attīstīt plašu sabiedrisko diskusiju par objektīvo nepieciešamību nomainīt patēriņa sabiedrības egoistisko attīstību uz globālo un integrālo attīstību, kas atrodas līdzsvarā ar dabu, t.i., nepieciešamo patēriņu, ko daba spēj dot, lai nodrošinātu katra cilvēka cienīgu eksistenci.

No sabiedriskās apspriešanas intensitātes atkarīga lielas cilvēku grupas rašanās, kuri apspriedēs pakāpeniski noskaidro, kā izveidot sabiedrību uz jauniem principiem. No šejienes radīsies izpratne par valsts un uzņēmumu vadības jaunajām metodēm, kā apvienot ideoloģisko un vadības shēmu – un izstrādāt koncepcijas pariešanai uz jaunu pārvaldi un pašu jaunāko pārvaldi.

Piezīme: Kā pašas “vienkāršākās” patēriņa ierobežojuma metodes piemēru var minēt reklāmas aizliegšanu – “tirdzniecības dzinējspēks”. Nepieciešams pakāpeniski aizliegt reklāmu, kas piespiež cilvēkus iegādāties milzums pilnīgi tiem nevajadzīgas preces – izņemot tās, kuras sabiedrība nosaka kā nepieciešamās.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: