Vai ir izeja?

Jautājums: Vai ir izeja no strupceļa, kuru skaidri apzinās jau daudzi cilvēki pasaulē?

Atbilde: Ja nerunāt Kabalas vārdā, tad pat ar neapbruņotu aci redzams, ka tuvākajos gados pasaulei būs jālemj: uzsākt karus par enerģētiskajiem resursiem, vai saknē mainīt savas attieksmes metodi pret dzīvi un dabu – izslēgt attieksmi pret dzīvi, kā nerimstošu patēriņu, likvidēt patēriņa sabiedrību.

Visa cilvēces vēsture, īpaši tās pēdējo gadsimtu tehniskās attīstības vēsture, sasniegusi savu loģisko nobeigumu. Slēgtās sistēmas iekšienē, kas pēc savas būtības ir pati daba, nav iespējama bezmēra patērēšana. Nav iespējams slēgtās sistēmas iekšienē nīst, zagt, postīt – patērēt un kaitēt.

Planētas resursi izsmelti, daba demonstrē mums atomenerģijas izmantošanas neiespējamību citu neremdināmu mūsu vajadzību aizpildīšanai pēc enerģijas. Gribot negribot atliek tikai viena izeja – katra indivīda patēriņš tik lielā mērā, kāds nepieciešams viņa normālai eksistencei.

Ja turpināsim mūsu ceļu, atklāsim, ka katrā valstī, visu resursu trūkuma rezultātā, izveidojies vairums neapmierinātu opozīciju, kuras pastāvīgi apvienojas daudzveidīgajās protesta formās, lai pārdalītu varu un resursus.

Ņemot vērā mūsdienu sakarus, sabiedrībai nav nepieciešams patreiz pastāvošais pārvaldes veids – valdībā, varas orgānos. Mūsdienu sabiedrības vadības veids – ar virtuālo forumu starpniecību, kuri ņems vērā visas tautas viedokli katra jautājuma risināšanā reālajā laikā, apstrādājot, aprēķinot, summējot katra viedokli kopējā viedoklī.

Patiesībā, tam nepieciešams veikt revolūciju virtuālajā tīklā, padarīt to caurredzamu un pilnīgi brīvu no mūsu apziņas manipulācijām. Lai radītu “tīrus” sakarus, nepieciešams atbrīvoties no prātu jaucošajiem masu saziņas līdzekļiem, no vispārējās kontroles par katru no mums tīklā, pilnībā atbrīvoties no jebkuras reklāmas!

Ne reklāmai un masu saziņas līdzekļiem jāveido cilvēks, ne sociālajām virtuālajām tehnoloģijām pēc varas orgānu pasūtījuma, bet īpašai globālās integrālās audzināšanas pārvaldei. Visiem sakaru līdzekļiem, TV, kumunikācijām, izglītībai un audzināšanai jāpāriet uz tādu pārvaldi.

Secinājums: 1. Pāriet pie patēriņa, kurā katrs patērē tikai tik lielā mērā, kāds nepieciešams normālai eksistencei – “katram pēc vajadzībām”. 2. Pārtraukt jebkuru reklāmu un iedzīvotāju ietekmēšanu. 3. Jebkuru sakaru līdzekļu izmantošana tikai globālā cilvēka audzināšanai. 4. Augstākā cilvēces audzināšanas orgāna izveide jaunajos globālajos apstākļos. 5. Cilvēces pārvaldes orgāna izveidošana, kura pamatā globālās dabas likumi.

Piezīme: Kabalā ir vairums materiālu par šiem jautājumiem, to izskaidrojums un pamatojums.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: