Ceļvedis dvēseles dziļumos

Zoar Grāmata. Priekšvārds. Raksts “Visu 14 baušļu vispārējā noskaidrošana un to sakarība ar septiņām sākotnējām radīšanas dienām”, 1. p.: … Rabīns Šimons izskaidro 14 baušļus, kas iekļauj sevī visus 613 baušļus, tāpat kā arī septiņas sākotnējās radīšanas dienas ietver sevī septiņus gadu tūkstošus.

Tādējādi viņš samēro tos ar septiņām sākotnējām radīšanas dienām un katru no baušļiem saista ar dienu, kura uz to attiecas. Sakaņā ar to, ka tās ietver sevī visus 613 baušļus, tad nepieciešams pielikt pūles, lai tos pildītu katru dienu.

Ko nozīmē pildīt to vai citu bausli? Kā lai es zinu, kas tas ir? Ko es varu patreiz izpildīt, ja pat nezinu, par ko iet runa?

Taču man jālasa šis teksts ar nolūku, ka tas mani izlabos. Jo mēs pagaidām vēl nezinām, kā rast saikni ar tekstu, un saņemt no tā garīgo darbību, lai tas kļūtu mums par instrukciju, Toru (Tora – no vārda “oraa” / instrukcija), kā sacīts: “Cilvēka dvēsele viņu māca”.

Kad katram no mums būs dvēsele, nevis tās aizmetnis – garīgā dzirksts, tad savas dvēseles iekšienē mēs atklāsim daudzveidīgas parādības. Šīs parādības arī kļūs par „manu grāmatu”, „manu Toru” – manu atklāšanu, kā norādīts, uzrakstīt Toru uz savas sirds, kur ar sirdi tiek domātas visas cilvēka vēlmes.

No tām mēs uzzināsim, kā virzīties uz priekšu, kā veikt nākamos soļus – un tos veiksim savā iekšienē. Precīzi saskaņā ar instrukciju grāmatu mēs veiksim savā iekšienē visdažādākās darbības.

Taču pagaidām mēs lūkojamies uz instrukciju grāmatu un šīs darbības neapzinām. Mēs nezinām, par ko iet runa, jo nesajūtam savā iekšienē, par ko klāsta katra no tām, kur atrodas tās vai citas mūsu dvēseles daļas, kāda to savstarpējā saikne.

Tādējādi mums tikai jālūdz, jāraida lūgšana, lai mēs atklātu savas dvēseles iekšējo struktūru – kur šīs vēlmes atrodas tajos stāvokļos, par kuriem iet runa, par ko tieši stāsta grāmata, par kādām darbībām, kuras mums jāizpilda savā iekšienē.

Nolūks vēlēties un to sasniegt – arī ir pareizais nolūks, par kuru raksta Bāls Sulams „TES priekšvārdā”, 155. p.: „ … pateicoties spēcīgai vēlmei un tieksmei izprast apgūstamo materiālu, attiecībā uz sevi atmodina gaismu tai apkārt esošās dvēseles”.

No nodarbības pēc Zoar Grāmatas. Priekšvārds.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: