Daba apstājusies un gaida tavu lēmumu

Jautājums: Kāds spēks paceļ pasaules sestdienā pēc Ādama Rišona piedzimšanas un pirms viņa grēkā krišanas?

Atbilde: Pastāv tāds spēks, kas dēvēts “atmoda no augšienes” (itaruta de-leila). Var uzskatīt, ka tā vienkārši ir augstākā gaisma, kas nāk no Bezgalības pasaules mums nesaprotami, kā un kādēļ.

Taču patiesībā “atmoda no augšienes” nemēdz būt bez “atmodas no lejas” (itaruta de-letata), no paša radījuma.

Pastāv informācijas gēnu (rešimot) ķēde, šiem gēniem pēc kārtas jāizpaužas un jānoskaidrojas, nākot no līmeņiem: nedzīvais, augu, dzīvnieciskais, cilvēciskais. Nedzīvā, augu un dzīvnieciskā līmeņu rešimot atklājas dabiskā veidā, no dabas puses, – tas ir, zemapziņā, paši par sevi, jo šajās pakāpēs nav izvēles.

Tie atklājas viens aiz otra un pakāpeniski nonāk pie stāvokļa, kad notiek lēciens un atnāk jauna pakāpe. No kurienes tā atnāk, mēs nezinām. Taču tas notiek pateicoties tam, ka jau veikta sagatavošanās nedzīvajā, augu un dzīvnieciskajā līmeņos un tu piepeši jūti, kā nomainījies stāvoklis – tu sāc domāt, redzēt un sajust citādi.

Tas viss tādēļ, ka šie rešimot jau realizējās, atrodoties zemāk par tavu apziņu, sapratni, sagatavošanos, brīvo izvēli, kas noskaidrojas paši par sevi. Radītājs sagatavo tev visus nosacījumus tavai brīvajai izvēlei, kur tev jau jāpiedalās pašam.

Tas ir tieši tāpat, kā tu nepārvaldi procesus savā fiziskajā organismā. Tev nav jādomā, kā patreiz tevī kustas visi atomi un molekulas, kā notiek vielmaiņa, un darbojas visas iespējamās iekšējās sistēmas. Vai spējat iedomāties, cik tie ir sarežģīti procesi ar bezgalīgu nosacījumu skaitu – un tas viss norisinās automātiski.

Tas pats garīgajā attīstībā – no augšienes mūs atved uz to punktu, no kurienes sākas mūsu brīvā izvēle. Tas izplatās visā universa sistēmā, uz visu vēlmi, kuru radījis Radītājs, uz nedzīvo, augu un dzīvnieku dabu –tās ir milzīgas sistēmas. Taču tas nav mūsu pienākums, un viss notiek automātiski, pateicoties gaismas un vēlmes savstarpējai iedarbībai.

Gaisma iedarbojas uz vēlmēm, vēlmes reaģē uz gaismu un tādā veidā griežas visa pasaule, Visums – viss tiecas sasniegt līdzsvaru. Viss, izņemot cilvēka pakāpi! Lūk, arī šodien mūsu pasaulē – visai dabai jāatrodas līdzsvarā, taču problēma ir cilvēkā, kuram jāizdara sava brīvā izvēle, un jānodibina šis līdzsvars. Tāpat kā garīgajā pasaulē, viss notiekošais līdz Ādama grēkā krišanai, ietverot pašu grēkā krišanu, norisinājās augstākā spēka ietekmē (itaruta de-leila), uz rešimot ķēdes rēķina. Līdz tam brīdim, kamēr mēs nesasniegsim brīvās izvēles vietu, tur viss apstājas un gaida, līdz cilvēks pieņems lēmumu!

Tieši tas arī notiek šodien mūsu pasaulē – daba gaida, kad mēs izdarīsim savu izvēli. Tā izraisīs uz mums spiedienu, jo tajā pašā laikā rešimot no nedzīvā, augu un dzīvnieku līmeņiem uzkrājas, nesot mums milzums problēmu visos šajos līmeņos, proti, ārējā pasaulē. Līdz beidzot mēs uz savas cilvēciskās pakāpes neizlemsim, ka mums jāvirzās uz priekšu uz labošanos.

Nedzīvā, augu un dzīvnieku daba spiež uz mums, lai mēs turpinātu šo labošanās ceļu atrodoties uz savas cilvēciskās pakāpes.

No nodarbības pēc “Desmit Sfirotu Mācības”, 17.01.2011.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed