Viedais pazīst viedo

Rakstā “Kabala un filozofija” Bāls Sulams stāsta līdzību par gudro ķēniņu Zālamanu, kuru viltus ceļā izraidīja no Jeruzalemes bez naudas un bez mantām, kurš staigāja savā valstī no vienām durvīm pie otrām, un lai kur viņš nenonāktu, neviens neticēja, ka viņš – ķēniņš. Rodas jautājums, kā tad iespējams, lai viņā nesazīmētu viedo, un kāpēc viņš neparādīja savu gudrību?
Bāls Sulams raksta, ka pastāv “trīs šķēršļi” gudrības (kabalas) pazīšanā.
1. Sakarā ar kabalas patiesumu, to nav iespējams izprast nesavācot kopā visas tās daļas, apgūstot to visu. Ja tas nav sasniegts, nav iespējams atklāt tās universālumu un kopību . Lai to sasniegtu, nepieciešama vispārēja izplatīšana par tās patiesumu.
2. Sātans Ašmadajs (patiesības, atdeves egoistiskais, pretējais tēls) ietērpās ķēniņa Zālamana (Šlomo) drānās, un mantoja viņa troni. Tādā veidā filozofija ieņēma Kabalas troni. Un tāpēc īstenības atklāšanas problēma padziļinās.
Jo Kabalas zinātne ir dziļa un prasa pielikt pūles, bet filozofija melīga, viegli apgūstama un pieņem no katra jebkurus izgudrojumus. Taču egoisms, sirds, nosliecas uz viedokli it kā Kabala nav nepieciešama un pilnībā var apmierināties ar filozofiju.
3. Sātans apgalvoja, ka ķēniņš Zālamans (Šlomo) ir neprātīgs, tāpat filozofija izsmej un pūlas gāzt Kabalas zinātni.

Proti, pastāv grūtības patiesās kabalas zinātnes uztverē. Kad vēlamies to piedāvāt cilvēkiem, tie atbild, ka tā viņiem nav vajadzīga, un viņiem tāpat jau viss ir.
Cilvēki domā, ka viņiem jau tāpat piemīt gudrība, bet viss sacītais kabalā par augstāko pasauli – tā ir fantāzija, nevis reāla patiesība, jo parasts cilvēks to neredz. Sanāk, ka nav iespējams nodot kabalu cilvēkiem, lai viņi saprastu, ka tas ir pareizi, ka tur atrodas patiesība, risinājums. Jo viņi atrodas tādā stāvoklī, ka nespēj to uztvert un saredzēt, ka tikai kabalā ir glābšana. Tādējādi, kamēr ķēniņš Zālamans nav nonācis līdz Augstākajai gudro sapulcei (Sinedrijam), kuri paši bija kabalisti, bet staigāja tautā, kā stāsta līdzība, neviens nespēja pazīt viņā ķēniņu, visdižāko un gudrāko no visiem. Jo, lai to izprastu, – tev jāpiemīt tādai pašai gudrībai un izzināšanai, kā viņam. Taču, ja tev tas nepiemīt, – tu neko nespēsi saprast. Tikai Sinedrija viedie – kabalisti spēja atklāt viltojumu. Taču, kur viņus šodien atrast…

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: