Laikā, kad atnāk Mašiahs…

Zoar Grāmata. Priekšvārds. Raksts „Rabīna Hijas vīzija”: Tajā laikā, kad atnāk Mašiahs uz rabīna Šimona sapulci, viņš vaiņagots ar augstākajiem izrotājumiem no sapulču vadītāju puses. Taču tagad, pēc tam, kad visi šie sapulču locekļi izpelnījās pakāpi „sapulču vadītāji”Mašiahs rotāts ar sapulču vadītāju Toru. Tādā veidā, viņš tiek vaiņagots ar augstākajiem izrotājumiem no sapulču vadītāju puses. Runa iet par pakāpēm cilvēka iekšienē, kurš atklāj savu iekšējo struktūru. Visa viņa iekšējā struktūra – tā ir viņa kopējā vēlme, dalīta un sakārtota pa līmeņiem, iespējām dot.
Viņā atrodas Acilut pasaules struktūra, bet šīs ārējās struktūras iekšienē atrodas vairākkārt iekšējas struktūras, saskaņā ar līmeņiem „šoreš” (sakne), „nešama” (dvēsele), „guf” (ķermenis), „levuš” (goda drānas), „eihal” (pilis) – no iekšienes uz ārpusi. Tāpat kā mūsu pasaulē, tajā ir nedzīvais, augu, dzīvnieku un cilvēka līmenis.
Starp materiālo un garīgo struktūru nav atšķirības, tā ir tikai mūsu iekšējo īpašību projekcija, kas aino mūsos tādu tēlu. Atklājot savu iekšējo garīgo struktūru, es redzu, kā ar labošanās palīdzību, kuru esmu saņēmis no gaismas, visas manas īpašības sliecas augšup – no „sapulces locekļiem” – līdz „sapulču vadītājiem”, no Mašiaha, kurš atnācis no zināma līmeņa, – līdz Mašiaham daudzkārt augstākā pakāpē. Es pēkšņi redzu rabīnu Šimonu – pakāpi, kas iepriekš manī neatklājās. Tie visi ir līmeņi cilvēka dvēselē – visi pirmtēvi un dēli: hesed, gvura, tiferet, necah, hod, jesod, malhut. Runa iet par to, kā cilvēks atklāj savas dvēseles iekšējo struktūru arvien parciālākās detaļās un to iekšienē atklāj lielu atdeves mēru visās iespējamās formās. Tas tiek dēvēts par Radītāja atklāšanu.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: