Līdzsvars sabiedrībā

Jautājums: Vai būs kaut kāds labums, ja ar savu piemēru ietekmēsim citus cilvēkus, vairums no kuriem netiecas uz garīgo attīstību, un visā sabiedrībā nodibināsies labas attiecības un savstarpējie sakari?
Atbilde: Jā, ar savu piemēru mēs pozitīvi ietekmēsim visu sabiedrību. Bāls Sulams raksta par to savā rakstā “Pēdējā paaudze”. Ja visa sabiedrība šodien nolems, ka vairs nevaram eksistēt tādā egoistiskā formā un jāsāk kaut kādā veidā rēķināties vienam ar otru – tā būs liela labošanās. Var jautāt: ja parasts cilvēks to dara nevis Radītāja atklāsmes un atdeves dēļ Viņam, vai tas nebūs tādā gadījumā sociālistiskās Krievijas skumjās pieredzes atkārtojums? Taču mūsu laikos jau ir mūsu lielā kabalas grupa, kas nodarbojas ar atdevi un kabalas izplatīšanu un katrs, kurš vēlēsies sasniegt lielāku apzināšanos – var mums pievienoties. Visiem pārējiem pietiekams vienkārši mums palīdzēt un atbalstīt, kā parasti to cenšas darīt cilvēki, kuri nevēlas mācīties un noslogot galvu. Ja eksistē tāds līdzsvars sabiedrībā, kad viena tā daļa kā “galva”, kas nodarbojas ar nolūku, caur sevi pievelk labošanās gaismu priekš visiem, bet cita daļa – izpilda kaut kādas palīgdarbības, tad mēs spējam gūt lielus panākumus. Cerēsim, ka tas realizēsies. Saskaņā ar visu cilvēces iekārtu piramīdas veidā, tieši tā tam arī jābūt: tikai nedaudzi nodarbojas ar saiknes dibināšanu ar Radītāju un novirza gaismu uz visu masu. (Skat. Bāls Sulams “Pēdējā paaudze”.)

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: