Cerēsim…

Vienīgais, kas pasaulei spēj līdzēt pret visām katastrofām un problēmām – tā ir arvien stiprāka saikne, savienība, līdzdalība, uzmanība vienam pret otru. Šo daļu pasaule spēj veikt. Tie cilvēki visā pasaulē, kuri attiecas uz “Isra-el” (“tieši uz Radītāju”), tiem jāpieliek tam savs nolūks. Mūsu darbs – ar nolūku. Pievienojot savu nolūku, mēs paceļam augšup visas šīs darbības, visas kopējās vēlmes uz atdeves pakāpienu, atpakaļ pie Radītāja. Tad mēs novedīsim līdz līdzsvaram visus šos dabas spēkus, kas nāk pār mums patreiz. Jo pie mums nonāk labie spēki: visas katastrofas, ugunsgrēki un viesuļvētras – tā ir daudzkārt spēcīgāka gaisma, kas nonāk pie mums. Taču mēs neprotam to pareizi pieņemt, un tāpēc tā noved pie katastrofas. Ja Hohmas gaismu nesaņem Hasadim gaismas iekšienē, tad tā parvēršas par 4 sodiem. Hohmas gaisma bez ietērpšanās Hasadim gaismā tiek dēvēta par zobenu (duncis, nazis).
Radītājs pastāvīgi atklāj mums arvien lielāku gaismu, Viņš atklājas pēc īpašas formulas – un nespēs, un nevēlēsies apstāties. Viņš neiejutīsies mūsu stāvoklī – Viņam jau ir programma, no radīšanas sākuma līdz beigām. Pirmais (sākotnējais) un trešais (beigu) stāvokļi jau savienoti kopā un tādējādi programma strādā – un gaisma atbrīvo sevi ar katru mirkli arvien spēcīgāk! Ja mēs, atbilstoši tam, nesāksim ar katru mirkli strādāt, lai arvien vairāk tai pielīdzinātos, lai sasniegtu atbilstību gaismai, tad turpināsies katastrofas. Tās notiks visos līmeņos! Pirmām kārtām, tās sākās nedzīvajā līmenī – tie ir tie triecieni, kādus mēs redzam patreiz. Tas ir kā pirmais Ēģiptes sods – “ar asinīm”. Pēc tam redzēsiet, atnāks visi pārējie sodi: “vardes”, “utis”… Cerēsim, ka mums nebūs jānonāk līdz beidzamajam, visbriesmīgākajam “pirmdzimto” sodam.
Visai pasaulei jāapvienojas un jāpalīdz viens otram, pārstājot visu šo naidu un bērnišķīgos strīdus. Tie, kuriem ir “punkts sirdī” un tiek dēvēti “Israēls”, jāpievieno tam savs ekrāns un atstarotā gaisma – tas ir, atdeves nolūks. Tad visi savienosies kopā un nonāks pie līdzības ar dabu un Radītāja atklāšanas – visiem! Katrs atbilstoši savam dalības mēram un atbilstoši savai pakāpei – atklās garīgo pasauli.
Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: