Atdeves trīsas

Zoar Grāmata. Priekšvārds. Raksts “Līgavas nakts”: “Pateicoties gaismas trūkumam, tas ir, naktij, kas ietver sevī visas tilpnes (dinim) un ciešanas, kas pretstatā dienas īpašībai, Hesed, pastāv trīsas Radītāja priekšā. Ja nebūtu trīsas, neatklātos dienas un rīta īpašība”. Mūsu pirmā labošanās – tās ir trīsas. Es bīstos saņemt gaismu tieši savā vēlmē. Es piesargos, drebu, bīstos no tā, ka nepratīšu noturēties un “atvēršu durvis” baudai, kas izpaužas gaismā.
Līdzīgi viesim, kurš atsakās no cienasta, es pievēršos visiem jautājumiem bailēs, ka nespēšu saņemt šo baudu atdeves dēļ. Pirmais manas vēlmes labošanās etaps – noturēt to no tiešās gaismas saņemšanas. Tas arī tiek dēvēts par “atgriešanos no trīsām”. Tāda ir pirmā īpašība, kas man jāiegūst, – es baiļojos, ka tikai visas manas rīcības būtu vērstas uz atdevi.
Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed