Labošanās svārsts

Zoar, nodaļa “Cav” (Tzav), 18. p.: Svētīts ir taisno liktenis šajā pasaulē un nākamajā pasaulē, kuri zina Toras ceļus un pateicoties tai, mēro patiesības ceļu. Par viņiem sacīts: “Radītājā dzīvos, kurš valda pār viņiem”. “Pār viņiem” – tie ir Toras ceļi, “dzīvos” – saņemt dzīves piepildījumu šajā pasaulē un nākamajā pasaulē. Katrā no mums ir taisnais un grēcinieks. Iespējams, viņa daļa no taisnā patreiz līdzinās nullei, bet grēcinieks viņā sastāda 100%. Taču var būt arī tā, ka mēs jau sevī pārvietojam daļas no grēcinieka, no mūsu vēlmju 100% ar nolūku sevis dēļ, – uz nolūku atdeves dēļ. Tad šī daļa tiek dēvēta par taisno mūsos. Katru reizi mēs 1. pārejam uz stāvokli, kurā sajūtam sevi par grēciniekiem, 2. ņemam no turienes daļu no mūsu vēlmēm, labojam tās, – 3. un tajā pašā mirklī kļūstam par taisnajiem. 4. Taču pēc tam no jauna kļūstam par grēciniekiem, atgriežoties uz vēl neizlabotu vēlmi baudīt, – 5. un no jauna no turienes pārceļam daļu no vēlmēm uz nolūku atdeves dēļ. Tā pa daļām mūsu labojumi sakrājas vienā kopējā labošanā.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed