Uz pēdējās atbrīvošanās sliekšņa

Mēs izejam četras trimdas – vienu aiz otras. Tas nāk no kopējās dvēseles – AVAJA (jud-kei-vav-kei) četrām attīstības stadijām. Vēl bezgalības pasaulē kopējā vēlme tika radīta četrās stadijās un tāpēc visa attīstība un labošanās notiek tajās pašās 4 stadijās. Līdz sasniedzam beidzamo stadiju, Malhut, mums jāiziet pamīšu gaismas izplatīšanos un izzušanu no vēlmes, starp pakāpieniem, – un tā 4 reizes. Gaismas ienākšana – tā ir atpestīšanās (no tās neesamības, trūkuma), bet iziešana – trimda (gaismas izzušana). Gaismas klātbūtne tilpnes iekšienē – tiek dēvēta par Radītāja klātbūtni radījuma iekšienē vai Radītāja atklāšanu. Tādējādi aiz atbrīvošanās (gaismas ietērpšanās tilpnē/ dvēselē/ vēlmē) vienmēr seko gaismas izraidīšana, tās iziešana. Bez tā attīstība nav iespējama! Kā sacīts: Piepildījums ar gaismu un iztukšojums dara vēlmi par derīgu mērķa sasniegšanai (līdzībai ar Radītāju).

Tādējādi jau pirmie kabalisti zināja, kas tālāk notiks ar cilvēci. Ābrams jautāja Radītājam: “Kā lai zinu, ka mani pēcteči mantos šo zemi?” Kad saņēma atbildi, ka tie nonāks trimdā, tad nomierinājās: jo zināja, ka pēc 4 trimdām un 4 atbrīvošanām nonāk pie galīgās labošanās. Patreiz mēs atrodamies pie izejas no pēdējās trimdas, 4. līmeņa sistēma, kas iekļauj sevī visas iepriekšējās trimdas un atbrīvošanās un mums atliek tikai veikt pēdējo, pilnīgo atbrīvošanos (uz visu Malhut), kas jau tuvojas. Taču atbrīvošanai nepieciešama trimdas sajūta. Vēl līdz tās atnākšanai, negatīvā veidā, jāiekļauj sevī pilnu šīs nākamās atbrīvošanās formu, izlabotās pasaules formu – proti, nedomāt, ka tā nāks tikai Israēlam, bet arī visai cilvēcei. Pirmo reizi vēstures gaitā Israēls, tas ir, mūsu pasaules grupa, izvirzās kā augstākās gaismas pavadonis un mums jāapvienojas, lai izlabotu visu pasauli. Atbrīvošanās nozīmē – pilnīga saplūsme ar Radītāju, atdeves īpašība.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed