Vai iespējams miers starp vīrieti un sievieti?

Rabašs, 3. sējums, raksts “Daudzveidīgie stāvokļi”: “Vīrs un sieva izpelnījās – Šhina valda starp tiem”.
Jājautā: vai tad viņi neturas pretī viens otram? Kā iespējams, ka starp viņiem būs miers? Taču tieši tad, kad cilvēks ir cienīgs, proti, pārvērš saņemšanu atdevē, kas tiek dēvēta par saņemšanu atdeves dēļ, starp viņiem iestājas miers. Citādi starp viņiem nav saticības: vienkārši viens pakļaujas otram un pakļautības kategorija neattiecas uz mīlestību un pilnību, jo tas, kurš ir pakļāvies, vienmēr cer atgriezt sev varas spēku.

Kabalas zinātnē sievišķā daļa pauž saņemšanu, bet vīrišķā – atdevi. Katrā dvēselē ir vīrišķā un sievišķā daļas, saņemšanas un atdeves spēks, vēlme baudīt un ekrāns, un tiem jabūt savstarpēji sabalansētiem. Vēlme baudīt , sievišķais spēks – tas ir pamata spēks, radījums, bet pāri viņam jābūt ekrānam un ekrāns – tas ir vīrišķais spēks. Ja šie spēki savstarpēji līdsvaroti, tas tiek dēvēts vīrietis, sieviete un Šhina, Radītāja spēks starp mums. Tie strādā ar augstāko gaismu, ar Radītāju un tas piepilda viņus ar triecienveida saplūsmi. Izveidojas šo trīs spēku savienojums: vīrieša, sievietes un augstākās gaismas, kas piepilda kli. Taču mūsu pasaulē Radītāja spēks ir slēpts, vīrieši un sievietes eksistē atsevišķi viens no otra, viņiem nekas neuzliek par pienākumu savienoties un mēs nevaram rast saikni starp viņiem. Ja meklēsim gaismu, Radītāja spēku, tas piespiedīs mūs, vīriešus un sievietes, savstarpēji apvienoties, jo bez pareizas saiknes starp mums mēs nespēsim atklāt Radītāju. “Vīrs un sieva – Šhina (Radītāja klātbūtne) starp viņiem – tādā veidā mums nāksies piespiedu kārtā nonākt pie pareizas saiknes starp vīrieti un sievieti, lai viņi atklātu starp sevi augstāko pasauli.
Jautājums: Ko nozīmē nonākt pie pareizas saiknes?
Atbilde: Vīrietim un sievietei jābūt vienlīdzīgiem pēc sava līmeņa, pēc savas nozīmes un vienam jāpapildina otrs, kā tas bija līdz Ādama grēkā krišanai.
Pirms Ādams un Ieva sadalījās, viņi bija it kā “viens ķermenis” un tādā veidā mums no jauna jāsavienojas.
Jautājums: Kāpēc Ādams un Ieva sadalījās?
Atbilde: Lai mēs sajustu, cik lielā mērā katrs no mums atsevišķi ir nepilnīgs, un ka tikai savstarpējā savienībā mēs varam sasniegt līmeni līdzīgu Radītājam un tieši uz šīs apzināšanās rēķina mēs atklājam Radītāju, mēs liksim Viņam atklāties mūsos. Ja mēs nesavienosimies, Viņš neatklāsies – tas galvojuma nosacījums star mums – trijiem.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: