Dižais Universa likums

Poētiskā, draudzīgā manierē, vēstījuma formā kabalisti stāsta mums par garīgo pasauli. Taču šis stāsts balstīts uz augstākās dabas zinībām, kas ir absolūta un mūžīga. Pats galvenais tās likums – Radītāja saikne ar radījumu – savstarpējā galvojuma likums. Taču tajā neiet runa par Radītāju, par to, ka viņš ir labs un dara labu, par to, ka nav neviena, izņemot Viņu. Tajā tāpat netiek runāts par Viņa attieksmi pret radījumiem un saikni starp Viņu un radījumiem. Šis likums izpaužas kā saplūsmes likums, no kura izriet visas attiecības starp radījumiem, kas izpaužas savstarpējā galvojuma ļoti stingrā un piespiedu formā.
Šis dižais Likums, kurā tiek runāts par visām saiknēm dvēseļu sistēmā, kuru ļoti precīzi radījis Radītājs, atklājas mums pakāpeniski, – līdzīgi tam, kā pieaugušie pakāpeniski atklāj bērniem pasauli – liegi un maigi izturas pret viņiem, līdz viņi ienāks patstāvīgajā dzīvē. Tādā veidā daba, Radītājs, attiecas pret katru cilvēku un pret visu cilvēci, – jo saskaņā ar Dabas Programmu mums “jāizaug” un jārealizē uz sevis šis galvojuma likums. Likuma realizācija iet pakāpeniski, no iekšienes – uz ārieni: sākumā vairāk iekšējā grupā, bet pēc tam izplatās dziļumā un plašumā, līdz savstarpējā galvošana kā vienotās sistēmas likums valdīs pār visu esamību. Tās būs Labošanās Beigas.
Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: