Vai ir sievietes aiz mahsoma?

Jautājums: Vai sievietes var pāriet mahsomu?
Atbilde: Šeit nav ne mazāko šaubu! Mūsu vēsturē bija daudz sieviešu, kuras atradās augstākajā pasaulē. Mūsu pirmmātes, gaišreģes – šīs sievietes bija starp mums līdz pēdējām paaudzēm un cerēsim, ka mūsu paaudzē mēs spēsim to atjaunot.
Jautājums: Vai gaišreģes bija kabalistes?
Atbilde: Gaišreģis ir tas, kurš runā ar Radītāju, bet Radītājs atklājas ar Kabalas zinātnes palīdzību. Ja neesi kabalists, nav iespējams kļūt par gaišreģi, nav iespējams sasniegt Tēvu līmeni. Visām sievietēm, par kurām tu lasi Torā, piemīt garīgās izzināšanas un Radītāja sajūta. Piemēram, Batja, kuras vārds nozīmē „Radītāja meita” (bat jud-kei). No vienas puses, viņa – Faraona meita, no otras – viņa izaudzināja Mozu. No kurienes radušās šīs taisnās sievietes, kuras izaudzināja tādus vīriešus? Lai kā mums liktos, ka viss notiek pateicoties vīriešiem, vēsture attīstās ar sieviešu palīdzību. Kabalas zinātnē mēs apgūstam, ka saikne starp pakāpēm, starp iepriekšējiem un turpmākajiem stāvokļiem realizējas caur nukvu, caur katra parcufa, katras pakāpes malhut. Tādējādi sieviešu daļa vienmēr veido nākamo stāvokli, saikne tiek nodota no vienas sieviešu daļas citai caur vīriešu daļu. Tas ir pretstatā tam, kas norisinās mūsu pasaulē.
Jautājums: Kā sievietes pāriet mahsomu, tāpat kā vīrieši vai citādā veidā?
Vīrieši apvienojas grupā, mīlestībā pret biedriem, taču uz sievietēm tas neattiecas.
Atbilde: Sievietes saņem to galvojumu, kuru sasniedz vīrieši, tāpat arī ekrāna spēku. Viņu savienība nevar būt tāda pati kā vīriešiem, jo katra no tām darbojas pati par sevi, viņām ir cita apvienošanās forma, caur vīriešiem.
Sanāk, ka vīriešu daļa nespēj sasniegt saikni starp pakāpēm bez sieviešu daļas, sieviešu daļa nevar savienoties bez vīriešu palīdzības. Tādēļ Radītājs atrodas tieši starp vīriešu un sieviešu daļām. Citādi mēs nespēsim Viņu atklāt. Mozus izveda no Ēģiptes 600 tūkstošus vīriešu no 20 līdz 60 gadiem, bet visi pārējie – tie ir sirmgalvji, sievietes un bērni, kuru ir piecas reizes vairāk nekā vīriešu un bez kuriem nav iespējams virzīties uz priekšu. Tādējādi Kabala ved uz labošanos ģimenes, un tieši sievietei tā garantē labu nākotni.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed