Ģimenes teiksma par 10 sfirot

Jautājums: Vai Jūs varat vispārējā veidā paskaidrot: ko mēs patreiz studējam TES 15. daļā? Man pilnīgi nekas nav saprotams.
Atbilde: Grāmatas “Desmit Sfirotu Mācība” 15. daļa dēvēta “Nukvas izveide”. Sākumā notika tās radīšana, pēc tam šķelšanās, bet patreiz mēs studējam, kā to izveidot no jauna, – proti, kādā kārtībā pacelt tās lauskas un kā, ar kādiem spēkiem, tās salikt kopā izlabotās konstrukcijas veidā. Tādēļ nodaļa tiek dēvēta: “Nukvas izveide”. Autors klāsta: “Tu vēlies to izveidot – lūdzu, bet ņem vērā, tev jāmācās strādāt ar tās materiālu, tas pretosies, tā daļas atkarīgas viena no otras un katrai piemīt savs raksturs. Taču kā saņemt visu, kas nepieciešams “Nukvas izveidei”, manas dvēseles izveidei? Jo man pašam nekā nav! Ja man rodas šis jautājums, tad redzu paskaidrojumu. Izrādās tās izveidē piedalās augstākie dalībnieki – Tēvs un Māte (Aba ve Ima), no kuriem nāk visa gudrības un spēka gaisma.
Taču saņemt tu varēsi nevis no viņiem, bet diviem pakāpieniem, kuri tev vistuvāk. No tiem pie tevis nonāks Hasadim (spēks) gaisma un gaisma Hohma (zināšanas). Tev tie jāzina, lai nodibinātu pret tiem tādu attieksmi, kas ļaus tev izveidot sevi. Jo tu patreiz – bez formas, negatavs materiāls! Kad sāksi ar tiem veidot savas attiecības, tad no katra kontakta ar tiem iegūsi jaunas formas. Kā zīmoga nospiedums. Šīs formas, kuras sev iegūsi – arī tiek dēvētas “Nukvas izveide”. Bāls Sulams apraksta to jutekliskā valodā, skaidrojot, kā pret tevi izturas garīgā sistēma. Viņš ieved tevi kontaktā ar garīgo pasauli, kuru tu sev pakāpeniski atklāj. Nepieciešams vēlēties, lai tas atklātos! Kad tas sāks atklāties, tad redzēsi, ka tas ir tāpat kā mūsu pasaulē tu iepazīsties ar ģimeni: tēvu, māti, vecmāmiņu, vectēvu, brāļiem un māsām. Tu ieej ģimenē, kur katram ir savs raksturs un statuss, sakari un problēmas. Taču tev jāienāk šajā ģimenē un jāpieslēdzas tai – tad saņemsi savu noteikto formu. Tā ir ļoti dzīva un cilvēciska aina, tā pakāpeniski kļūst ļoti saprotama, it kā tu mācies no pašas dzīves – tās likumus un iekšējo psiholoģiju. Visgrūtākais – tas ir pirmais kontakts, kamēr “neesi atvēris durvis, neesi ienācis mājās”, tu nespēj izprast, kas tur atrodas iekšā. Taču kad esi jau ienācis – sāc tajā iejusties.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: