Labošanās sākas no Babilonijas

Radījums kopumā tiek dēvēts “Babilonija”. Tas radīts no vēlmes, kas izgājusi attīstību četrās gaismas stadijās, lejup nākšanu pasaulēs, struktūras Ādams dzimšanu un šķelšanos – rezultātā vēlmes saņemt un dot sajaukušās tā, ka katrā atrodas visu pārējo daļas. Pēc tam uz šo sašķelto stāvokli izplūst gaisma – un sašķeltās daļas sāk atmosties no nedzīvās vēlmes uz augu, dzīvnieku un cilvēka. Tomēr kopā ar egoisma tālāko attīstību cilvēkos, vienā no cilvēkiem, Ādamā, pirms 5770 gadiem, radās vēlme dot. No tā aizsākās labošanās process. Tādēļ no šī momenta sākas laika skaitīšana. Tā savā sagatavošanās procesā ceļā uz kopējo labošanos nomainās 20 paaudzes. Pirmā pilnīgas sašķeltības izpausme tiek dēvēta “Babilonija”. Sākot ar to, jau vairāki cilvēku tūkstoši mēroja Ādama ceļu Radītāja atklāšanā un tāpēc tika dēvēti “cilvēks” – citādi “Ādama dēls” (ben adam). Gaisma turpina izplatīties uz sašķeltajām vēlmēm un tās iedarbība izsauc tajās arī sašķelto vēlmju dot izpausmi – izsauc nemieru. Cilvēks instinktīvi sāk meklējumus, vēloties piepildīt savu vēlmi, viņš vēlas atklāt patieso stāvokli, izzināt pārrāvuma cēloni starp saņemšanas un atdeves īpašībām. Tas viņu noved pie Radītāja atklāšanas.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: