Monthly Archives: septembris 2010

Kabalisti – par kabalistiem, 24. d.

Piezīmes iekavās – manas.
Galvenie kabalas avoti

Bāla Sulama komentārs ARI darbiem un Zoar Grāmatai
“Un es pieliku pūles šajā manis veiktajā analīzē, lai paskaidrotu 10 sfirot, kā mums to iemācīja dievišķais viedais ARI, saskaņā ar to garīgo tīrību, kas brīva no jebkādiem jutekliskiem (pasaulīgiem, egoistiskiem) jēdzieniem. Tādā veidā, lai jebkurš iesācējs varētu uzsākt šīs zinātnes apgūšanu un nepiedzīvotu neveiksmi kaut kādas materializācijas vai kļūdas (kura tikai attālinās viņu no Radītāja atklāšanas) veidā, šo 10 sfirot (10 pamatjēdzieni) izpratne tāpat arī pavērs iespēju izskatīt un uzzināt, kā (pareizi) saprast šīs zinātnes pārējos jēdzienus”.
Bāls Sulams. TES. Iekšējais vērojums, pirms 1. daļas.

Avots krievu valodā

Visi grēcinieki un taisnie – manī

Zoar, nodaļa “Vaiehi” (Vayechi), 193. p.: Par pārējiem pasaules grēciniekiem netiek sacīts: “Bija nešķīsts Radītāja acīs…”. Turpretim šeit teikts: “Ers, Jehūdas pirmdzimtais, bija nešķīsts; un Radītāja acīs nešķīsts bija tas, ko viņš darīja”, jo sacīts: “lēja sēklu uz zemes”. Garīgo pakāpienu kāpnes, pa kurām mēs sākam pacelties no mūsu pasaules līdz Bezgalības pasaulei, sastāv no 125 pakāpieniem (stāvokļiem), kuri dalās vēl vairums atsevišķos stāvokļos. Katrs stāvoklis sastāv no tilpnes un gaismas tajā. (vairāk…)

Čūskas lāsts vai svētība?

Jautājums: Kāpēc visa bauda izzūd vienā mirklī? Es tā priecājos, kad nopērku jaunu automašīnu, bet paiet nedēļa, es pierodu, un tā pārstāj mani uztraukt. (vairāk…)

Garīgā pasaule vai vīzijas?

Zoar, nodaļa “Vaiehi” (Vayechi), 170. p.: Brīdī, kad dvēsele atstājusi cilvēku, visi viņa tuvinieki un draugi augstākajā pasaulē cēli soļo ar viņa dvēseli un norāda tai paradīzes vietu un soda vietu.
Jautājums: Cilvēki, kuri pārdzīvojuši klīnisko nāvi, stāsta par savām vīzijām un tas vairums gadījumos sakrīt ar rakstīto Zoar Grāmatā, kaut gan viņiem nav nekādas sapratnes par kabalu…
Atbilde: Kabalas sapratne nepalīdz cilvēkam ieraudzīt garīgo pasauli. Sajust augstāko pasauli var tikai izlabotā dvēselē. Studē cilvēks kabalas grāmatas vai nē – tam nav nozīmes. Svarīgi, vai viņš vēlas ar to sevi izlabot. Pret cilvēku pārdzīvojumiem, kuri pārcietuši klīnisko nāvi, var izturēties divējādi. No vienas puses, kad cilvēks nonāk kritiskā stāvoklī, – tas ir liels trieciens attiecībā uz fizioloģisko ķermeni, kurš pats par sevi ir ne vairāk kā vēlme baudīt. Mūsu ķermenis mums tikai šķiet materiāls, kurš aizņem vietu, bet patiesībā tā ir vēlme baudīt noteiktu piepildījuma veidu. (vairāk…)

No kā bīstas dvēsele

Zoar, nodaļa Vaiehi, (Vayechi), 152. p.: Tajā pašā laikā rabīns Elazars ieraudzīja, ka nāves eņģelis aizgājis. Un sacīja (rabīns Elazars): “Nav nāves sprieduma rabīna Šimona vietā”. Rabīns Šimons teica rabīnam Elazaram: “Nāc un sāc nodarboties ar rabīnu Ichaku, jo redzu, ka viņš bīstas”.
Jautājums: Kāpēc dvēsele bīstas pacelties uz savu nākamo pakāpi? Ja tā redz savu izlaboto stāvokli, kāpēc tad tā bīstas atstāt esošo pakāpi? (vairāk…)

Lai neizšķiestu dārgumus

“Priekšvārds grāmatai Panim meirot”, 19. p. Egoistiskā baudas saņemšana ietver sevī nāvējošas indes pilienu un tādā veidā mēs divkārši palielinām savu parādu… Rezultātā ego atņem cilvēkam pēdējo atlikušo dzīvības dzirksti, it kā viņu satiek “nāves eņģelis ar indes pilienu uz zobena asmeņa, bet cilvēks paklausīgi atver muti, norij šo pilienu un mirst”. (vairāk…)

Gaismas Mācība visai pasaulei

Sākot no Ādama laikiem, jo agrāk ir dzīvojis kabalists, jo tuvāk viņš saistīts ar sakni un atradās augstāk. Caur viņu gaismu saņēma visi, kuri nāca pasaulē pēc viņa. Taču tiem, kuri vēlas savienoties ar gaismas staru, kurš nāk no Bezgalības, nozīmīgāks vienmēr pēdējais, tuvākais kabalists, jo tieši viņš pieslēdz un savieno ar gaismu, ar Radītāju. Mūsu paaudzei tāds kabalists ir Bāls Sulams. (vairāk…)

Bāla Sulama piemiņas dienā

Esam attālināti no Bezgalības pasaules ar 125 gaismas samazinājuma, apslēptības pakāpēm un pilnīgi nošķirti no patiesās realitātes, it kā atrodamies bez apziņas, nesaprotam, kas esam un kur atrodamies. No šī stāvokļa mums nepieciešams pamosties, nākt pie apziņas un, mērojot 125 pakāpes, atgriezties tajā vietā, no kurienes esam lejup nākuši, pie savas saknes. Šajā ceļā no lejas uz augšu, pārvarot apslēptības, mēs sasniedzam līdzību Radītājam, kļūstam tādi paši kā Viņš. (vairāk…)

Prieks, kad grēcinieki atklājas

“Desmit Sfirotu Mācība”, 7. daļa, Jautājumi un atbildes, 7. p.: “Nukvas lejasdaļa (Ahoraim), tās NEHiJ – tā ir nešķīsto spēku (klipot) piesūces vieta, kas vēlas saņemt Hohmas starojumu. Jo tā atrodas vistuvāk klipot un ar to beidzas Acilut pasaules gaisma, bet no tās un zemāk atrodas nešķīsto spēku sfēra, kā sacīts: “Tās kājas nolaižas nāvē”… (vairāk…)

Zoar Grāmatas ceļvedis. Kāpnes uz pasaules dārgumiem.

Fragmenti no manas nākamās grāmatas “Zoar Grāmatas ceļvedis” “Un nosaucu šos komentārus “Sulam” (“Kāpnes”), lai parādītu, ka to uzdevums tāds pats kā kāpnēm, jo, ja tev paveras brīnišķīga virsotne, tad trūkst tikai “Kāpnes”, lai uz to paceltos un tad tavās rokās ir visi pasaules dārgumi”.
Bāls Sulams. Priekšvārds Zoar Grāmatai. 58. p. (vairāk…)