Gaismas Mācība visai pasaulei

Sākot no Ādama laikiem, jo agrāk ir dzīvojis kabalists, jo tuvāk viņš saistīts ar sakni un atradās augstāk. Caur viņu gaismu saņēma visi, kuri nāca pasaulē pēc viņa. Taču tiem, kuri vēlas savienoties ar gaismas staru, kurš nāk no Bezgalības, nozīmīgāks vienmēr pēdējais, tuvākais kabalists, jo tieši viņš pieslēdz un savieno ar gaismu, ar Radītāju. Mūsu paaudzei tāds kabalists ir Bāls Sulams. Viņš raksta, ka izpelnījies nodot mums kabalas zinātni. Turpretim mēs esam izpelnījušies, lai mums atklātos tāda dvēsele, kura nodod mums kabalas metodiku, pateicoties kurai, mēs varam atklāt Radītāju. Bāla Sulama darbi – vienīgie, kuri piemēroti mūsdienām garīgā mērķa sasniegšanai. Tikai Bāla Sulama grāmatas nes mūsu labošanai vajadzīgo gaismu. Lai tām sagatavotos, nepieciešami Rabaša raksti. Radītāja atklāsmei radījumiem, tas ir, garīgajai atpestīšanai, jākļūst pilnīgai un visiem – tas nozīmē, ka viņu mācība ir visas pasaules Mācība.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: