Zoar Grāmatas ceļvedis. Kāpnes uz pasaules dārgumiem.

Fragmenti no manas nākamās grāmatas “Zoar Grāmatas ceļvedis” “Un nosaucu šos komentārus “Sulam” (“Kāpnes”), lai parādītu, ka to uzdevums tāds pats kā kāpnēm, jo, ja tev paveras brīnišķīga virsotne, tad trūkst tikai “Kāpnes”, lai uz to paceltos un tad tavās rokās ir visi pasaules dārgumi”.
Bāls Sulams. Priekšvārds Zoar Grāmatai. 58. p.
Bez komentāra “Sulam” nav nekādas nozīmes atvērt Zoar Grāmatu. Zoar Grāmatai sarakstīts daudz komentāru, bet “Sulam” – vienīgais komentārs, kurš pauž kāpnes, kas paceļ mūs augšup pie Radītāja pilnības. Bāls Sulams sasniedza visas 125 pakāpes, no kurām Zoar autori uzrakstīja Zoar Grāmatu, savienojās ar viņiem un no tā paša augstuma atklāja Zoar mums. Komentārs “Sulam” adaptē Zoar Grāmatu attiecīgi dvēselēm, kuras parādās mūsu pasaulē mūsdienās. Rezultātā mūsu dvēseles, izlabotas ar Zoar gaismu, spēj nostāties pretim “Zoar” – “augstākajam starojumam”, augstākajai gaismai, lai tā atgrieztu mūs pie savstarpējās savienošanās, kurā atklāsies Radītājs.
“Sulam” palīdz mums nostādīt sevi vidējā līnijā, lai mēs atbilstu tai formai, kurā augstākā gaisma nonāk pie mums (“žēlsirdības un tiesas savienošanas mēri”) un lai varētu to saņemt. Vidējā līnija – tā ir formula, pēc kuras mums pareizi jāsavieno divi spēki, kuri pastāv dabā: Radītāja spēks – atdeve, pārpilnība, gaisma un radījuma spēks – vēlme saņemt baudu. Vidējās līnijas izveide – tas ir viss cilvēka darbs, un tajā ietverta visa mūsu gribas brīvība.
Komentārs “Sulam” dod mums iespēju izveidot vidējo līniju un tāpēc pēc tam, kad tas tika uzrakstīts, nav vietas nekam citam, kā tikai Zoar Grāmatas realizācijai saskaņā ar to. Bāls Sulams patiešām virza mūsu redzējumu, pieeju un sajūtas tā, lai viss sacītais Zoar Grāmatā ienāktu mūsos caur vidējo līniju, pa zelta vidusceļu.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed