Uz kā turas pasaule

Zoar, nodaļa Leh-Leha (Lech-Lecha), 4. p.: Cik ļoti tomēr nepieciešams cilvēkiem ieskatīties Radītāja darbā. Jo visi cilvēki nezina un neapgūst, uz kā turas pasaule un uz kā stāv viņi paši. Uz kā turas pasaule? – Uz vēlmes. Uz kā stāv cilvēki? – Uz vēlmes. Runa iet par to, uz kādiem vēlmes veidiem stāvam mēs un pasaule, un kā mēs varam mainīt šīs vēlmes. Jo viss notiekošais mūsu vēlmes iekšienē – tā arī ir realitāte, kuru sajūtam. No tā, kā mainām mūsu vēlmes, atkarīga mūsu pasaules sajūta. Bāls Sulams, rakstā “Radītāja vaiga apslēptība un atklāšana”, raksta, ka ārpus mums nekas nemainās, un tikai mums pašiem jāmaina sava sajūta no šīs pasaules līdz pašai bezgalības pasaulei.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: