Caurlaide ieejai Paradīzes Dārzā

Zoar, nodaļa “Leh-leha” (Lech-Lecha), 104. p.: Kad ruah iznāk no šīs pasaules un ieiet Adam Rišon un sentēvu alā, tie iedod tai vēstuli, kas kalpo par zīmi un tā dodas uz paradīzes dārzu.
Tuvojoties, tā satiek tur ķerubus un rotējošā zobena spīdumu. Ja izpelnas – tie redz vēstuli, kas kalpo par zīmi un atver tai ieeju, un tā ieiet. Ja nē – tie atstumj to malā. Lasot Zoar, mums vajadzētu iztēloties tikai lielāku vai mazāku vēlmi dot, vai tikai vēlmi saņemt – izmaiņas atdevē. Tas – visa garīgā pasaule. Taču šajās izmaiņās ir visu krāsu toņi un visu īpašību gradācijas. Viss, ko lasām Zoar Grāmatā, – tās ir izmaiņas atdeves īpašībā, kura tādā veidā izpaužas mūsu sajūtās.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed