Vai vēlies būt kopā ar visiem?

Zoar, nodaļa “Leh-leha” (Lech-Lecha), 237. p,: Kad Radītājā, Binā, radās vēlme veidot pasauli, tas ir, Zeir Anpin, Viņš izņēma vienu liesmu no cietās dzirksts un iepūta vienu otrā, un liesma tapa blāvāka, tomēr tā dedzina. Un viņš izņēma no bezdibeņa pusēm vienu pilienu un savienoja tos vienā veselumā, pilienu ar liesmu. Un radīja ar tiem pasauli, Zeir Anpin. Augstākā vadība atnāk pie mums no sistēmas, kura dēvēta par Acilut pasaules GA”R. Zem tās atrodas Zeir Anpin, kuru dēvējam par Radītāju, – jo viņš ir augstākais priekš Malhut Acilut pasaulē, vieta, kur pulcējas dvēseles. Tomēr patreiz mūsu dvēseles sašķeltas un atrodas šīs Malhut varā. Kad sašķeltās dvēseles vēlas laboties, tās raida tai savu lūgumu.
Bet no kurienes tās zina, kā tām jālabojas? – Tās vēlas būt kopā! Tās teic: “Esam gatavas galvot viena par otru un apvienoties!” Jo Malhut tiek dēvēta par visu dzēseļu kopu, kuras tiecas pēc Radītāja (Isra-el). Tas, kurš vēlas būt kopā ar visiem, bez jebkādas starpības – tas varēs tajā ieiet. Kurš nevēlas būt kopā ar visiem – neienāks! Tas ir ļoti vienkāršs nosacījums, un ieeja atvērta visiem. Vēlies – ienāc! Tomēr šis nosacījums darbojas pirms ieejas, tā ir īpatnība: ja tu tam atbilsti – tu ieiesi, bet ja nē – tad nē. Vēlies ieiet – sagatavo sevi. Visas dvēseles, kuras ienāk Malhut, savienojas kopā un paceļ līdz Radītājam, Zeir Anpinam, savu lūgumu kļūt par tādām kā Viņš.
Sākumā mēs paceļam savu pirmo lūgumu līdz Malhut ar grupas palīdzību. No tās, ar MAN, lūgšanas palīdzību, mēs paceļam lūgumu tālāk, uz Zeir Anpin. ZA pieņem mūsu lūgumu un paceļ to uz Binu, Ima Ilaa, un tur saņem priekš mums spēku, gaismu, anti-egoistiskos ekrānus, nolaižas lejup, atdod šo spēku Malhut un tā nodod to tajā iekļautajām dvēselēm. Tā katrs, kurš ienāk Malhut, izpelnas visu gaismu, kura tam sagatavota no augšienes. Par to pilnībā vēsta Zoar Grāmata un tā ir vienīgā sistēma, kura eksistē Visumā.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: