Gaisma atklājas no melnā punkta

Zoar, nodaļa “Leh-Leha” (Lech-Lecha), 158.-159. p.: Nefeš – tā ir zemākā atmoda, kura saplūst ar ķermeni. Līdzīgi sveces gaismai, kurā zemākā, melnā, gaisma saplūst ar degli… un kļūst par troni augstākajai baltai gaismai, stāvošai pār to, kura atbilst gaismai ruah. Bet baltā gaisma kļūst par troni slēptajai gaismai, kura nav redzama un par kuras eksistenci nav zināms. Un tā atbilst nešama. Tieši tāpat it visā absolūts cilvēks, kuram arī ir trīs gaismas, viena pāri otrai, kā augstāk sacīts par sveces gaismu – nefeš, ruah, nešama.
Zoar stāsta, kā mēs varam attīstīt un pastiprināt saikni starp mums pēc pirmā garīgā kontakta sasniegšanas. Ja šim saiknes punktam, kurš mūsos atmodies, pievienojam īpašības un sajūtas, paplašinot to un arvien vairāk atklājot – tas arī nozīmē pacelties pa garīgās pasaules pakāpieniem. Nekas cits vairs nemainās! Mēs vienkārši ieejam arvien tālāk šī kontakta iekšienē un sajūtam, kā visi šīs sistēmas orgāni un elementi, visas dvēseles, savienoti vienotā saitē. Viss virzīts tikai uz vienu mērķi – atdevi augstākajam. Un šajā tieksmē tiek sajusta saņemšana no Viņa.
Viss sākas no dvēseļu kopējās saiknes sajūtas. Tas tiek dēvēts par Acilut pasaules Malhut, vienu punktu. Pēc tam šis punkts atklāj sevi kā dodošais augstākajam, Radītājam, Zeir Anpinam. Bez šīs atdeves augstākajam, tas paliks tikai punkts. Šis, pats pirmais kontakts mums arī jāsasniedz, savienojoties kopā vienā melnā punktā, Malhut, – un no tā sākt dot Radītājam. Tad Malhut saņem no Radītāja atdeves spēju, tajā atklājas deviņas sfirot. Tādā mērā, kādā tiek atdots Radītājam, tiek sajusts Viņš, garīgā realitāte.
Vienīgi par šo Malhut (mūsu dvēseļu sistēma) atklāšanos virzienā pretim Zeir Anpinam arī stāsta Zoar Grāmata. Kā no paša pirmā punkta, dēvēta Ābrams, arvien vairāk attīstīt šo saikni, pievienojot tam jaunus, atklājošos spēkus. Tādā veidā cilvēks sevī attīsta garīgos orgānus, atklāj sevī augstākās pasaules spēkus. Sausa vēstījuma vietā, Zoar pēc sava spēka, kurš nav samērojams ar mūsu ierobežoto realitāti, kļūst viņam par veselu pasauli.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: