Sadzirdēt augstāko mūziku

Zoar, nodaļa “Leh-Leha” (Lech-Lecha), 211. p.: Radītājs radīja septiņas debess velves augšienē un tas – pasaules Acilut ZAT (7 sfirot): HaGaT NeHIM. Un tās visas, – lai izzinātu Radītāja diženumu. Un viss tikai ar vienu nolūku, lai pavēstītu mums par augstākās gribas noslēpumu. Kāpēc sfirot tiek dēvētas par debess velvēm? – Debess velve – tas ir ekrāns. Bet pastāv vairums ekrānu veidu. Ja tas ir ekrāns, kurš atdala pakāpienus, tad dēvējam to “debess velve”.
Runa iet tikai par vēlmi, kurai pāri atrodas ekrāns, atstarotā gaisma. Vēlme atrodas zem samazinājuma, tai pieder avijut (vēlmes biezums, lielums) un attiecīgi spēks tā pārvarēšanai – ekrānā. Tie visi ir tehniski termini. Tomēr, kad strādājam ar vēlmēm un to pretestības spēku, mēs atklājam tajā jutekliskus iespaidus. Ir vēlme baudīt, kurā atklājas tā vai cita parādība. Mēs runājam tieši par parādību, nevis par pašu vēlmi, kura izsauc šo parādību.
Pieņemsim, es varu dot detalizētu skaidrojumu par vijoli, tās uzbūvi un materiālu, pastāstīt, kā tieši es novelku ar lociņu pa stīgām, ar kādu piespiedienu, ātrumu utt. Bet varu nodot vārdos juteklisko iespaidu no melodijas.
Abos gadījumos es aprakstu parādību, tikai dažādās valodās – tehniskā valodā prātā un jutekliskā valodā sirdī.
Zoar grāmata vairāk runā jutekliskā valodā, – un tāpēc saprotama tiem, kuri sajūt šīs parādības.
Bāls Sulams pievienoja Zoar tekstam kabalas valodu, Zoar aprakstot tehniskajos terminos (sfirot, parcufim, avijut, ekrāns). Paralēls apraksts divās valodās palīdz mums savienot šī divas valodas, pietuvoties pašas parādības atklāšanai, savienoties ar to. Lai atklātu tekstu, man jāapvienojas ar apkārtni, ar grupu, – tāpat, kā to atklāja šīs Grāmatas autori – rabija Šimona grupa. Tieši saitē starp viņiem tie sasniedza augstākās pasaules visas 125 pakāpes un nosauca to – “Starojums” (Zoar).

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed