Jaunās zemes atklājēji

Jautājums: Ko tas nozīmē, ka Augstākā gaisma nodod man gaismu Hasadim, atdeves īpašības?
Atbilde: Tas nozīmē, ka nepatikšanu, ciešanu, tumsas, ļaunuma vietā – es sāku sajust labestību, gaismu, pārpilnību, mīlestību, labsirdīgu attieksmi, žēlsirdību.
Kāpēc viss tā mainījās? Tāpēc, ka mana uztvere, manas vēlmes sāk mainīties! Manas vēlmes labojas un to pašu tumsu es piepeši uztveru kā labestību, es saprotu, ka atdeve – tas ir labi!
Tā nav tumsa, bet tieši pretēji, jauna dzīve, kuru es nepazinu iepriekš un domāju, ka tā ir nāve! Un izrādās, tā ir īstās dzīves zeme.
Tā notiek ar cilvēku, kurš apvienojas ar citiem un vēlas viņos iekļauties, dara visu, kas tikai ir viņa spēkos un atklāj, ka nav spējīgs to izdarīt.
Tad viņš lūdz Radītāju, lai Viņš strādātu kopā ar viņu un palīdzētu viņam atcelt sevi apkārtnes priekšā. Tad Radītājs kļūst par viņa partneri un visi trīs savienojas kopā: cilvēks, Radītājs un sabiedrība.
Jo cilvēks nevar iekļauties sabiedrībā bez Radītāja un aicina Viņu piedalīties tajā kopā.
Un kad tādā veidā es gatavoju savas vēlmes, tad piepeši sajūtu, ka atdeve – tā nav tumsa, bet gan dzīve!
Gaisma ietekmē mani tā, ka es piepeši zemapziņā sāku izvairīties no saņemšanas un novērtēt atdevi – manī piepeši mainās attieksme pret to.
It kā pašas par sevi manī norisinās iekšējās pārmaiņas, es vēl nesaprotu, kādā veidā gaisma to veikusi ar mani.
Sākumā sāku novērtēt un godāt šo atdeves īpašību it kā no tālienes, bet pēc tam es jau ļoti to vēlos un tiecos pēc tās, vienkārši alkstu tā, ka gaisma izpilda manu prasību un labo mani…

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed