Labošanās trijās līnijās

Ievads komentāram Sulam: Labā līnija cīnās ar kreiso un vēlas atcelt kreisās līnijas gaismu Hohma, lai valdītu tikai gaisma Hasadim. Bet kreisā līnija vēlas atcelt labās līnijas gaismu Hasadim un likt valdīt tikai vienai gaismai Hohma. Un šī strīda dēļ tās abas nestaro, jo labās līnijas Hasadim gaismā pietrūkst Hohmas starojuma, un tā ir it kā ķermenis bez galvas. Bet kreisās līnijas gaisma Hohma – pilnīga tumsa, jo nespēj gaismot bez Hasadim gaismas. Izlabot šo strīdu var tikai ar vidējo līniju, kuru veido cilvēks, paceļoties turp ar lūgšanu savienojas ar augstāko gaismu… un liek kreisajai līnijai savienoties ar labo.
Divas līnijas: labā un kreisā mums sagatavotas no augšienes, bet vidējā līnija – tas ir mūsu darbs.Mēs raidām augšup lūgumu (MAN) par ekrānu un tādā veidā sasniedzam izlabošanos – labā un kreisā līnija savienojas viena otru papildinot un sasniedz kompromisu.Runa iet par cilvēka izvēles brīvību, kura iekļaujas jau gatavā, labās un kreisās līnijas mehāniskajā sistēmā un izveido jaunu īpašību, kuras nebija iepriekš: vēlmi līdzināties Radītājam. Es darbojos ar ticību augstāk par zinībām, vēlmi, kura nenokā nav atkarīga, lai kas arī nenotiktu. Mani neuztrauc ne labā, ne kreisā līnija, ne Hasadim, ne Hohma – galvenais, savienoties ar Radītāju.Un tāpēc es to neuztveru kā kompromisu (jo viena līnija nav spējīga atcelt sevi otras priekšā) – bet tikai kā līdzekli vienotības sasniegšanai. Tāpēc šis kompromiss ir iespējams!
Jebkurā gadījumā es nonāku pie diviem cilvēkiem, kuri savstarpēji nevaldāmi strīdas un nav gatavi atkāpties katrs no sava viedokļa. Bet es nesteidzos tos apvienot un samierināt. Man ir daudz augstāks mērķis – sasniegt kaut ko daudz augstāku. Bet izmantojot abu līniju spēkus.
Es izvirzu mērķi, kurš augstāks par visu: pielīdzināt sevi Radītājam un saplūst ar Viņu. Un tad divas līnijas var savienoties un papildināt viena otru – attiecībā uz šo mērķi tās sajūt pilnību. Katra no tām nesasniedz to, ko vēlas, bet nomierinās – no savas dalības šī mērķa sasniegšanā.Tām staro vidējā līnija – tā ir maza salīdzinājumā ar divām citām, bet sasniedz Radītāja pilnību. Un tā ir daudz augstāka pilnība nekā katrs no tiem spētu sasniegt pats – jo tā nāk no saplūsmes ar Radītāju.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: