Iespēja attīstīt dvēseli

Jautājums: Ja cilvēks iet bojā, tad šim ķermenim vairs nav iespējas turpināt darbu?

Atbilde: Ķermenim nē, taču dvēselei – ir iespēja. Ķermenis bija paredzēts noteiktam uzdevumam un viss.

Jautājums: Tomēr pastāv brīvā izvēle? Lasīt vairāk

Divi skatījumi jautājumā par dzīvību un nāvi

Jautājums: Vai ir dzīve pēc nāves?

Atbilde: Pirms nāves mēs sakām, ka mums nav dzīves. Pēc nāves – arī. Viss ir atkarīgs no tā, kā mēs savu dzīvi realizējam šeit un tagad. Tas attiecas uz pasaulīgu dzīves izpratni.

Atbilstoši garīgajai dzīves sapratnei – dzīve turpinās mūžīgi, pilnīgi un viss ir atkarīgs tikai no tā, kā mēs to realizējam, kā mēs to izzinām.

Tādējādi nāves nemaz nav.

No nodarbības krievu valodā, 09.06.2016.

Avots krievu valodā

Kas vada pasauli un vai tam ir pierādījums?

Jautājums: Vai ir kāds, kurš vada pasauli?

Atbilde: Pasauli vada viens spēks, ko dēvē par „Radītāju” vai „Dabu”. Nevienam citam nav iespējas vadīt Universu.

Tomēr jebkurš cilvēks atbilstoši līdzībai ar šo spēku var dot savu ieguldījumu, lai pasaule kļūtu labāka, jo tādā gadījumā viņš kļūst par augstākā spēka izplatītāju mūsu pasaulē. Lasīt vairāk

Iegūt mūžīgu dzīvi

Jautājums: Ko man darīt, iekams man nav vēlme izzināt garīgo? Vai man nenovēršami jācieš?

Atbilde: Jūs cietīsiet jebkurā gadījumā. Tas ir nešaubīgi. Tikai, kad jūs sāksiet studēt kabalu, jums būs iespēja saprast ciešanu jēgu: no kurienes tās rodas, kurp tās jūs virza un kā šīs ciešanas pārvērst izzināšanas priekā, mūžīgā, pilnīgā stāvoklī. Lasīt vairāk

Izzināt dabas noslēpumus

Jautājums: Vai cilvēce spēj iziet no krīzes bez kabalas, bet ar kādas citas metodikas palīdzību: reliģiju, mīlestību pret tuvāko? Kāpēc tieši kabala?

Atbilde: Nav runa par kabalu. Kabala ir zinātne, kuras likumi mums atklājas dabas izpētes procesā, kā likumi fizikā, ķīmijā. Tie atklājas tāpēc, ka mēs izzinām dabu, iegūstam datus, tos apkopojam un ar to palīdzību piekļūstam mūs ieskaujošās pasaules noslēpumiem. Lasīt vairāk

Kāpēc pieaug planētas iedzīvotāju skaits?

Jautājums: Kāpēc planētas iedzīvotāju skaits ar katru gadu palielinās, tas taču apgrūtina labošanās uzdevumu? Izlabot vienu egoistu ir daudz vienkāršāk, nekā miljardus…

Atbilde: Tas tā nav. Tāpēc, ka, ja egoistu ir daudz un viņi ir savstarpēji saistīti, tad viņi var daudz ātrāk izvēlēties pareizu mijiedarbības sistēmu, lai atklātu dvēseli.

Kopīgā egoisma sašķelšana daudzās nelielās daļās ļauj tām vieglāk sevi realizēt. Notiek milzīga egoisma kvantitātes maiņa pret kvalitāti, pret savstarpēju saikni. Un tas viņiem atvieglo virzību uz priekšu.

No nodarbības krievu valodā, 09.06.2016.

Avots krievu valodā

Kabalas princips – „savstarpēja piekāpšanās”

Jautājums: Kā starp vīrieti un sievieti reāli izmantot principu: „dzīvot ar ticību Radītājam”?

Atbilde: Sākumā viņiem nepieciešams izveidot pareizas savstarpējās attiecības. Tas taču nenozīmē, ka acumirklī jāsasniedz Augstākā pasaule.

Mūsu pasaule tiek veidota atbilstoši Augstākajai pasaulei. Tāpēc, vispirms nepieciešams radīt savstarpējo saikni, kura rodas savstarpēji piekāpjoties, tas ir viens no darba principiem kabalas grupā. Lasīt vairāk

Saglabāt sevī garīgu cilvēku

Un, ja kāds kādu nīzdams ir grūdis vai tīšām ar kaut ko viņam sviedis, ka tas ir miris, vai ja ķildojoties kāds kādu ir ar savu roku tā sitis, ka otrs ir miris, tad tāds ir sodāms ar nāvi, jo viņš ir slepkava; asins atriebējs lai to nonāvē, kad vien viņu sastop. [Tora, Skaitļi, Masaej, 35:20 – 35:21]

Man sevī nepārtraukti ir jāmeklē visas problēmas, kas man traucē garīgi virzīties uz priekšu. Es noskaidroju, kāda vēlme manī nogalina garīgu cilvēku, garīgo sākotni un apzināti šo vēlmi nonāvēju. Lasīt vairāk

Atbildība par visu cilvēci

Jautājums: Vai kabalists ir atbildīgs par to, kas notiek viņa apdzīvotajā teritorijā, kā arī par politiķiem, ierēdņiem ar kuriem viņš komunicē un reizēm viņus konsultē?

Atbilde: Kabalists jūt pilnu atbildību par visu cilvēci. Lasīt vairāk

Vai ir noslēpumi, kurus cilvēce nav atklājusi?

Jautājums: Kabala ir diža noslēpumu grāmata. Vai ir kādi noslēpumi, kurus cilvēce vēl nav atklājusi, kuri var izmainīt pasauli?

Atbilde: Nav nekādu noslēpumu! Noslēpums ir tas, ko cilvēks nevēlas atklāt, tāpēc ka viņa egoisms saka: „Tur nelien, tas ir noslēpums”. Lasīt vairāk