„Un tad jūs pakļausiet sev šo zemi un tajā dzīvosiet”

Un tad jūs pakļausit sev šo zemi un tanī dzīvosit, jo Es jums šo zemi esmu piešķīris, lai jūs to iemantotu. [Tora, Skaitļi, Masaej, 33 – 53]

Zeme – „erec”, no vārda „racon”, „vēlme”. Pakļaut valsti nozīmē pakļaut tās egoistiskās vēlmes, kuras pašlaik mūsos rodas, pārvērst tās altruistiskās vēlmēs un savstarpējās atstumtības, konkurences, naida vietā nonākt pie vienotības un mīlestības. Lasīt vairāk

Ceļš pie Radītāja iet caur mūsu pasauli

Jautājums: Vai var teikt, ka izvēles brīvība ir ilūzija? Tādēļ, ka Radītāja nolūks jau ir noteikts un vēlamies mēs to vai nē, mēs visi nonāksim pie Viņa atklāsmes, bet man tikai ir ļauts izvēlēties, sekot šim nolūkam vai nē.

Atbilde: Tas ir nepareizi. Neskatoties uz to, ka radīšanas nolūks un mans galīgais stāvoklis jau ir noteikts, ir ļoti svarīgi, kā es pieņemu to, ka Radītājs mani vada, tāpēc ka tikai izejot no tā, ka es pareizi uztveru to, kā Radītājs pret mani attiecas, es spēju sniegt Viņam baudu. Lasīt vairāk

Nav grūtību spriest par to, ko nezini

Bāls Sulams, rakstā Kabalas zinātnes būtība” raksta: Daudzi uzskata, ka visi nosaukumi un jēdzieni, kurus izmanto Kabalas zinātnē, attiecas uz abstraktiem, jo Kabala izzina saikni ar Radītāju un garīgās pasaules, kas atrodas ārpus laika un telpas kategorijām.

Un pat vis drosmīgākajai iztēlei nav nepieciešams to izzināt. Taču tā nav īstenība. Gluži pretēji, Kabala neizmanto nekādus citus vārdus un nosaukumus, izņemot tos, kuri ir reāli un atspoguļo realitāti. Un tas ir visu Kabalas viedo nemainīgs likums: Tas, ko neesam izzinājuši, nav aprakstāms vārdiem”. Lasīt vairāk

Kabala nepraktizē brīnumus

Jautājums: Atsevišķi cilvēki saka, ka viņi reliģijās ir sasnieguši Dieva atklāsmi un pauduši brīnumus. Vai kabalā ir brīnumi un cilvēki ar neparastām spējām?

Atbilde: Kabalists nenodarbojas ar brīnumiem. Visu, ko viņš atklāj, viņš atklāj iekšēji sevī. Tāpēc viņš nevienam nevar palielīties un nekad to neatļausies. Lasīt vairāk

Evolūcija – egoisma attīstība

Jautājums: Kabalā tiek apgalvots, ka mūsu pasaule izveidojās pasaulēm nolaižoties no Bezgalības pasaules pa 125 pakāpieniem. Kad tas bija raugoties no laika kategorijas?

Atbilde: Par kategoriju laiks var runāt sākot tikai no mūsu Visuma rašanās brīža, taču pirms tam kategorijas laiks nebija. To apstiprina pēdējie mūsdienu kvantu fizikas atklājumi. Mūsu pasaule radās aptuveni pirms 14 miljardiem gadu. Taču pirms tam laika jēdziens nepastāvēja, garīgajā nav laika kategorijas. Lasīt vairāk

Mīlēt un būt mīlētam

Jautājums: Kāpēc cilvēkam ir svarīgi just, ka viņu mīl?

Atbilde: Tāpēc, ka cilvēks ir sociāla būtne un mēs visi nākam no vienas sistēmas, ko dēvē par „Ādamu Rišonu”, kurā mēs esam kā viens cilvēks ar vienu sirdi, visi kopā vienā vēlmē, viens ar otru saistīti. Tāpēc, pat pēc evolūcijas gaitā notikušās atdalīšanās vienam no otra, mēs esam savstarpēji saistīti ar iekšēju spēku. Lasīt vairāk

Starp mīlestību un naidu

Jautājums: Jūs teicāt, ka visa mūsu dzīve rit starp mīlestību un naidu. Taču, kā naids ir saistīts ar mīlestību?

Atbilde: Ja nebūtu naida, mums nebūtu arī mīlestības. Ja es neko nevēlētos un ar to nepiepildītos, tad kā es sajustu, ka to mīlu?

Mīlestības mērs, tās raksturs un lielums ir atkarīgs no naida rakstura un lieluma. Lasīt vairāk

Esam laimīgi, ka nācām pasaulē šajā laikmetā

Jautājums: Cik es saprotu, nozīmīgi atklājumi un izgudrojumi garīgajā sfērā ir notikuši laiku pa laikam. Vai var teikt, ka pacēlums, alkas pēc garīgām zināšanām ir ciklisks?

Atbilde: Jā. Cilvēces evolūcijā ir dažādi periodi: vairāk intensīvi un mazāk intensīvi. Lasīt vairāk

Radīšanas mērķis – ideāls cilvēks

Rakstā „Kabalas zinātne un tās būtība”, prātojot par radīšanas mērķi, Bāls Sulams raksta: Tādēļ, ka nav neviena, kurš strādātu bezmērķīgi, bez šaubām, arī Radītājs ar noteiktu mērķi radīja visapkārt esošo radību, kas paveras mūsu skatienam.

Un no visas šīs realitātes daudzveidības īpaši svarīgu vietu ieņem savas eksistences sajūta, kas piemīt visam dzīvajam. Taču pats galvenais ir sajūta prātā, kura ir dota tikai cilvēkam, pateicoties kurai viņš jūt sava tuvākā ciešanas un sarūgtinājumu.

Un, ja tā, tad bez šaubām vienīgais radīšanas mērķis var būt tikai cilvēks. Un par radījumu ir teikts: Viss, ko radījis Radītājs,radīts viņam”. Lasīt vairāk

Labi, ja dzīvei ir jēga

Jautājums: Kāds cilvēcei labums no tā, ka visi cilvēki domās par dzīves jēgu?

Atbilde: Dzīves jēgas meklējumi ir vēlme bez kuras nevar virzīties uz priekšu. Mēs turpināsim ciest no visām iespējamām problēmām. Taču, ja mums rūp tikai tas, kā izvairīties no sāpēm, tad tā ir dzīvnieciska eksistence, kuri tikai slēpjas no sitieniem, kas nāk no visām pusēm. Lasīt vairāk