Paātrināt garīgā ceļa sākumu

Laika kategorija ir tas, kas mūsos rada jucekli. Ja nebūtu pagātnes, tagadnes un nākotnes, bet būtu tikai viens laika punkts – tikai mirklis, mēs dzīvotu citā realitātē. Taču, tādēļ, ka mēs nezinām, kas notiks nākamajā mirklī, kurš attiecībā uz mums eksistē slēptā veidā, mums rodas problēma.

Taču no otras puses, tas ir lieliski, ka mēs nezinām savu nākotni un nespējam neko paredzēt. Tāpēc, ka tas mums sniedz iespēju sajust nepieciešamību pēc Radītāja! Un tas ir vissvarīgākais moments, kuru nepieciešams sasniegt: nepieciešamību pēc Radītāja palīdzības, Viņa izpausmē. Read more

Paslēpes ar Radītāju

Apvienošanos nepieciešams iekarot! Tāpēc, ka atbilstoši mūsu pūlēm to sasniegt materiālajā pasaulē, katrs atbilstoši savai izpratnei un dvēseles saknei, spraucoties savienoties, uzliekam Radītājam par pienākumu to realizēt. Radītājs mūs trenē gluži kā skolotājs, instruktors, un tāpēc ne vienmēr palīdz stiprināt apvienošanos, taču reizēm gluži otrādi norāda, kur ir nepieciešams pielikt vēl vairāk pūļu.

Viņš mums dod visa veida uzdevumus, piespiežot izmēģināt dažādus veidus. Un, ja mēs pareizi atšifrējam Viņa vēršanos pie mums, uztverot visu realitātē notiekošo, no kopīgās dvēseles sašķelšanās krītot grēkā pie Laba un Ļauna Atzīšanas Koka un līdz pat šodienai, kā Radītāja vēršanos pie mums ar mērķi palīdzēt mums realizēt apvienošanos, tad atbilstoši tam sākam saprast savu darbu. Read more

Dubultā pilsonība

Sevi nostiprinot garīgajā pasaulē, cilvēks nelielām porcijām pārnes Valdnieka dārgumu krātuvi no vecās valsts uz jauno zemi, līdz pārnesīs to visu. Un, lai gan neredz sava darba augļus, taču cenšas ticēt, ka strādā pareizi.

Vecā dzimtā valsts atrodas manī un katrā no mums. Es par to ļoti rūpējos, esmu tur uzkrājis milzīgu īpašumu, tā ir visa mana manta, viss es, tas kas man sniedz dzīvības sajūta, pārliecību. Tas viss pieder man un nevienam nav ļauts tam pieskarties! Read more

Dzīve dēļ Radītāja un radījuma tikšanās

Visā kopīgā realitātes sistēmā ir tikai divi: Radītājs un radījums, augstākā gaisma un vēlme, kuru Viņš radīja iekšēji sevī kā melnu punktu, kuru Viņš attīsta.

Šis punkts attīstījās līdz stāvoklim, kad sāka sevi just kā neatkarīgi eksistējošu, tas ir, kā cilvēku, kurš dzīvo šajā pasaulē un, kurš atstāts savā vaļā.

Šis punkts pārstāja ievērot, ka atrodas augstākajā gaismā, kura pār to valda, virza, nepārtraukti ar to strādā. Read more

Kabalista uztvere

Jautājums: Vai visiem kabalistiem ir sašķelta apziņa – „es” un man egoisms?

Atbilde: Tas ir atkarīgs no tā, ar ko cilvēks sevi asociē: ar punktu sirdī, vai ar savu egoismu. Taču, ja gan ar vienu, gan ar otru, tad viņš patiešām sevi sajūt duāli, dalīti divās daļās. Read more

No desmit dzirkstīm iedegsies liesma

Daudzi domā, ka caur individuālu saikni ar Radītāju, iespējams sasniegt Viņa atklāsmi. Taču tas nav iespējams. Tādēļ, lai es nonāktu līdz Radītāja atklāsmei un saistītos ar Viņu, man ir nepieciešama saikne ar visu pasauli.

Ja es nesastāvu no desmit sefirot, tad nespēju saistīties ar Radītāju. Tādēļ man ir nepieciešami deviņi biedri, kuri kļūs par pirmajām deviņām sefirot. Read more

Spēle ar Radītāju

Iekams cilvēks nav pārgājis maksomu – garīgās pasaules robežu, viņa egoisms nepārtraukti aug un cilvēku vada tikai egoisms. Taču evolūcija nepārtraukti virzās uz priekšu: pārbaudot jaunas iespējas un atkāpjoties atpakaļ. Read more

Taisnie vai egoisti?

Jautājums: Vai kabalisti skaitās taisnie, jeb viņi arī ir egoisti?

Atbilde: Tādēļ, lai kļūtu par taisno, kabalistam šis līmenis ir jāsasniedz. Viņa darbā ir iekļauta cīņa ar egoismu, „celtniecība” virs tā, pareiza tā vadība, lai līdzinātos Radītājam, kurš ir absolūti pretējs egoismam. Read more

Kabalista laime

Jautājums: Kas kabalistam ir laime?

Atbilde: Kabalistam laime ir iespēja piepildīt citus un caur viņiem Radītāju. Taču dot Radītājam, tādā pat veidā, kā es no Viņa saņemu, es pats nevaru, – tikai caur buferi, kas ir grupa, bet vēl labāk visa cilvēce. Read more

Prieks pareizas virzības rādītājs

Nepieciešamība pēc Radītāja palīdzības atklājas tieši desmitniekā. Mums ir darīšana tikai ar vienu augstāko spēku, izņemot, kuru nekā cita nav. Tādēļ, lai mūs izaudzinātu, Radītājs rada ļaunuma sākotni un Toru, kā līdzekli tā labošanai, un aicina mūs izmantot šos divus spēkus – vienu pret otru, lai paceltos un sasniegtu Viņa līmeni. Read more