Fantāzijas un realitāte, 1.daļa

Jautājums: Reizēm cilvēkam šķiet, ka ar viņu notiek reāli notikumi, taču pēc tam viņš pamostas un saprot, ka tas bija tikai sapnis. Kas ir realitāte un ilūzija?

Atbilde: Pastāv tikai viena realitāte – augstākais spēks. Atbilstoši tam kādā mērā mēs šo spēku atklājam, mēs atrodamies realitātē. Ja mēs augstāko spēku neatklājam, tas nozīmē, ka atrodamies ilūzijā. Lasīt vairāk

Starpnieks Radītāja atklāsmē

Jautājums: Ja ir tikai Radītājs un es, kāpēc man nepieciešama grupa kā starpnieks?

Atbilde: Kādā veidā, tad jūs atradīsiet Radītāju? Radītājs ir tas, ko mēs atklājam grupā – apvienošanās īpašībā. Tāpēc, ka mēs esam instruments, vēlme. Kādā veidā mēs varam atklāt augstāko gaismu? Lasīt vairāk

Piekļuve pasaules programmai, 3.daļa

Jautājums: Kas jādara, lai Tora no manis izveidotu mūžīgu cilvēku – pārlasīt to vēlreiz un vēlreiz?

Atbilde: Nepietiek vienkārši lasīt. Pat ja iemācītos Toru no galvas, tas nepalīdzētu. Cilvēku pilnveido tikai tas īpašais spēks, kuru dēvē par „Toru”, no vārda „instrukcija” (oraa) un „gaisma” (or). Lasīt vairāk

Garīgajā darbā nav privilēģiju

Nedariet jūs tā, kā mēs to šodien darām: ikviens, kā tam šķiet pareizi esam, jo jūs vēl līdz šim neesat nākuši dusas vietā, nedz pie īpašuma, ko Tas Kungs, tavs Dievs, tev dos. [Tora, Devarim, Ree, 12:8 – 12:9]

Cilvēks atbilstoši savai attīstībai, četrdesmit gadu laikā, klīstot pa tuksnesi, nonākot līdz pareizam darbam ar savām vēlmēm, ko dēvē par „nonākšanu Izraēlas Zemē” un šo Zemi („arec”, no vārda „racon” – vēlme) pārvēršot par kalpošanu Radītājam atdevē un mīlestībā, sāk pilnībā saprast savas iepriekšējās kļūdas un nesapratni. Lasīt vairāk

Piekļuve pasaules programmai, 2.daļa

Toras apgūšanu bieži iztēlojas kā vienkārša grāmatas teksta apgūšanu. Taču ir jāsaprot par ko šajos aprakstos ir rakstīts. Torā ir četras valodas „pšat, remez, druš, sod” (vienkāršs vēstījums, mājiens, līdzība, noslēpums) – četri materiāla sapratnes līmeņi.

Toras tekstu nekad nedrīkst uztvert parastā veidā kā vēsturisku stāstu.

Tas ir kods, kuru nepieciešams atšifrēt. Tajā ir četri saprašanas līmeņi un visdziļākais līmenis ir kabalas zinātne. Caur kabalu mēs sasniedzam īstenību un tāpēc to dēvē par īstenu gudrību. Lasīt vairāk

Otrpus uztveres

Kabalas zinātne skaidro, ka jebkāds garīgais darbs neparedz nekādas fiziskās darbības. Visam ir jānotiek tikai cilvēka vēlmē. Kabala operē ar to, kas patiešām ir radīts – ar vēlmi. Tikai vēlmi var vadīt no augšienes Radītājs un no lejas cilvēks, nekā cita nav.

Mums šķiet, ka visapkārt eksistē materiālā pasaule, taču šī pasaule ir iluzora. Tā eksistē tikai mūsu iekšējos priekšstatos. Kā raksta Bāls Sulams „Zoar Grāmatas ievadā”, mūsu smadzeņu pretējā pusē ir sava veida „ekrāns”, kurš uz sevis projicē visas mūsu domas, jūtas un attēlo mums it kā kaut kādu realitāti, kuru mēs redzam savu acu priekšā. Lasīt vairāk

Piekļuve pasaules programmai, 1.daļa

Jautājums: Toru ebreji ir apguvuši daudzus gadsimtus, taču mūsdienās attieksme pret to ir kļuvusi neviennozīmīga.

Laicīgiem cilvēkiem Toras apgūšana asociējas ar ortodoksāliem ticīgajiem, kuri ģērbjas viscaur melnā un klanās pie grāmatas. Ko nozīmē norādījums „nodarboties ar Toru dienu un nakti”, ja vairumam nodarbošanās ar Toru aprobežojas ar īsu skolas programmas kursu? Lasīt vairāk

Kā pilnveidojas dvēsele

Jautājums: Kas atšķirīgs dvēseles attīstībai un iztēlei? Kā pārbaudīt, kas esmu uz pareizā ceļa?

Atbilde: Dvēseles attīstība notiek ļoti precīzos, šauros ietvaros, kad cilvēks ir iekļauts grupā un kopā ar biedriem sāk attīstīt atdeves īpašību, līdz pat mīlestības īpašībai. Ar to nodarbojoties viņš pilnveido dvēseli. Dvēsele nevar būt vienam cilvēkam, tikai cilvēku kopumam. Lasīt vairāk

Ceļojums laikā

Jautājums: Ja garīgajā nav laika kategorijas, kas kabalā ir vēsture?

Atbilde: Viss, kas notiek materiālajā pasaulē ir augstāko sakņu lejup nākšanas sekas mūsu pasaulē un tāpēc mūsu pasaule ir augstāko sakņu atspulgs.

Citiem vārdiem sakot, augstāko spēku sistēmā, garīgajā līmenī, parādās dažādi spēki un to pasaulīgais attēlojums noris mūsu pasaules matērijā. Lasīt vairāk

Reliģiju transformācija

Šie nu ir tie likumi un tās tiesas, kas jums ir turami un izpildāmi zemē, ko Tas Kungs, jūsu tēvu Dievs, ir devis jums iemantot, visām jūsu mūža dienām, kamēr vien jūs dzīvojat zemes virsū. 

Postīt izpostiet visas tās vietas, kur tautas, ko jūs sev pakļausit, ir kalpojušas saviem dieviem uz augstiem kalniem un uz pakalniem, un zem katra zaļa koka. [ Tora, Devarim, Ree, 12:01 – 12:02] Lasīt vairāk