Spēles noteikumi ar Radītāju

Kabalas zinātnes noteikumi atšķiras no tiem, pie kādiem mēs esam pieraduši mūsu pasaulē. Spēle patiesībā ir pāreja. Līdzīgi kaķim, kurš pirms lēciena iešūpojas, piemērās un tikai pēc tam lec. Tas viss ir sagatavošanās, noskaņošanās iedomātam lēcienam, – tas viss ir spēle. Kaķis izspēlē to, kā tagad lēks.

Proti, spēle ir nākamā stāvokļa iztēlošanās. Un tāpēc visai mūsu dzīvei ir jābūt spēlei. Mēs tiecamies savienoties un mūsu saiknē atklāt Radītāju, savas eksistences mērķi, mūžīgu un pilnīgu dzīvi. Tas viss tiek sasniegts, pateicoties spēlei. Lasīt vairāk

Elpojiet dziļāk!

Ja es pats neesmu spējīgs saspiest savu egoismu un ielaist grupu atbrīvotajā vietā manā sirdī, tad grupai man ir jāveic mākslīgā elpināšana.

It kā es guļu bez elpas, bez samaņas, bet grupa spiež man uz krūtīm, lai es izelpotu, un pēc tam sāktu elpot. Tas ir, grupa man palīdz sarauties tāpēc, lai es sāktu izplesties apvērstā formā. Lasīt vairāk

Dārgais dvēseles asniņš

Prāts mums neliek strādāt dēļ atdeves. Mēs atklājam, ka absolūti neesam gatavi to prasīt, neesam gatavi atdevei, vienotībai. Šo tieksmi sevī vēl nepieciešams izaudzēt, tāpēc ka sākotnēji mēs esam vienkārši egoisti un ar to neatšķiramies no dzīvniekiem.

Ja mēs vēlamies sevī atklāt punktu sirdī – dievišķā daļu no augšienes, atdeves asniņu, tad mums ir jāpieliek daudz spēku un jāpalīdz viens otram grupā. Mēs audzējam sevī atdeves spēku kā no mūsos ielikta sēklas piliena, līdz tā pilnam mēram, kuru dēvē par „dvēseli”. Lasīt vairāk

Kas mūs sagaida 2021. gadā?

Replika: Neatvairāmi tuvojas 2021. gads – to dēvē par ārkārtīgi nenoteiktu gadu.

Un šeit ir liels daudzums dažādu minējumu, kāds tas būs. Cīņa par vakcīnu, un cik cilvēku piekritīs to pieņemt. Plaisa starp nabagajiem un bagātajiem palielināsies. Jaunas pasaules kārtības noteikšana.

Pieaugs saspringums starp ASV un Ķīnu, kompānijas tiks ievilktas tirgus karos, paātrināta ciparu revolūcija, pasaule kļūs mazāk viegla pacēlumam. Tūrisms, lidojumi – nebūs vai samazināsies. Lasīt vairāk

Ir dzīve pēc nāves!

Koronavīrusa pandēmija izsauc vispārēju atslābumu visai cilvēcei: nogurums no mērķa, cerības, atalgojuma par pūlēm zaudējuma. Cilvēks zemapziņā jūt, ka nav dēļ kā dzīvot, un krīt apātijā, depresijā, grūtsirdībā. Visa pasaule it kā grimst miegā. Lasīt vairāk

Reāla iespēja pamosties

Cilvēce izskatās kā niecīgs smilšu graudiņš bezgalīgā Visuma dzīlēs. Taču patiesībā viss šis Visums vispār neattiecas uz garīgo. Tajā nav neviena punkta, kas piederētu garīgai pasaulei un tāpēc tas neieņem nekādu vietu īstajā realitātē. Lasīt vairāk

Pāreja no pasaules pasaulē

Mēs visi atrodamies stāvoklī „izraidīšana” – tā ir izraidīšana no Radītāja, augstākās, garīgās pasaules sajūtas un izzināšanas. Pastāv tikai divi stāvokļi: izraidīšana un atbrīvošanās.

Atrodoties stāvoklī, kad Radītājs ir slēpts, mēs nonākam tādā realitātē, kāda tā tēlojas mums tagad, tas ir, laicīga un mainīga, kuru ietekmē dabas likumi.

Taču eksistē garīgā realitāte, kurp mēs varam pacelties. Tur darbojas cita laika ietekme un nosacījumi un mēs nonākam virs jēdzieniem laiks, kustība un telpa. Lasīt vairāk

Dialogs pašam ar sevi

Jautājums: Nav noslēpums, ka 95 – 99% laika mēs pavadām iekšējā dialogā paši ar sevi. Zinātnieki skaidro, ka no vienas puses tas ir slikti, tāpēc ka cilvēks tam tērē ļoti daudz enerģijas. No otras puses, bez šādas refleksijas nav iespējama pieredzes absorbcija, kuru cilvēks gūsts savā dzīvē.

Kā apturēt iekšējo dialogu? Lasīt vairāk

Kur tev ir jābūt, tur tu arī nonāksi

Jautājums: Mūsdienu pasaulē daudzi cilvēki tic, ka cilvēka nākotni vada karma, tas ir, rīcību kopums, ko viņš veic tagad. Cilvēks burtiski programmē nākotni, tai skaitā arī savas nākamās dzīves.

Vai jūsu skatījumā pastāv tāds jēdziens kā karma? Vai cilvēka rīcība veido viņa nākotni? Lasīt vairāk

No pasīva vērotāja uz aktīvu pētnieku

Pirms diviem tūkstošiem gadu Izraēlas tauta nokrita no sava garīgā līmeņa materiālajā līmenī, no atdeves nodoma uz nodomu sevis dēļ. Rezultātā mēs pārvērtāmies absolūti citos cilvēkos, citā tautā: ar jaunu reliģiju, dzīves skatījumu, citu realitātes uztveri.

Iepriekš mēs visu realitāti uztvērām kā vienu vienotu veselumu, kurā darbojas viens spēks, un mēs visi tam piederam. Taču pakāpeniski līdz ar Pirmā Tempļa sabrukumu un tad caur Otro Templi – tūkstošs gadu laikā, mēs sākām atdalīties no atdeves un apvienošanās, un sākām uztvert dzīvi tā, kā to redzam šodien, tas ir, materiāli, egoistiski, atzīstot cilvēka apvienošanos tikai pašiem ar sevi nevis ar citiem. Lasīt vairāk