Kā iziet pa sauszemi starp bangojošiem dzīvs viļņiem

Cilvēka galvenais darbs ir izpelnīties tikai sajust Radītāju, tas ir, sajust, ka Viņš eksistē un piepilda visu realitāti. Un, izņemot Viņu, nekā cita nav – ir tikai Radītājs, un mēs atrodamies Viņā. Mūsu mācīšanās mērķis un visas mūsu dzīves mērķis ir nonākt līdz sajūtai, ka mēs eksistējam Radītājā, un vairāk mums neko nevajag.

Rezultātā līdz tam nonāks visi, atšķirība tikai pārdzimšanas riņķojumu daudzumā, kuri tādēļ būs nepieciešami. Taču beigu beigās katrs sasniegs radīšanas mērķi un savas dzīves mērķi, proti, atklās, ka eksistē tikai viens augstākais spēks, un mēs dzīvojam tikai tāpēc, lai to atklātu. Lasīt vairāk

Pārdzimšanas riņķojumi. Ieraudzīt, sajust, saprast

Replika: Jūs nepārtraukti stāstāt par visas cilvēces vienotību, par mīlestību pret tuvāko.

Atbilde: Tas ir pats galvenais.

Jautājums: Taču kurš to sajūt un saprot pareizā formā?

Atbilde: Uz to tiekties ir lietderīgi visiem. Lasīt vairāk

Pārdzimšanas riņķojumi. Dzīvot nevis cilvēku atmiņās, bet viņu īpašībās

Jautājums: Vai kabalas studēšana var samazināt cilvēka nākamos pārdzimšanas riņķojumus? Vai arī to daudzums jau iepriekš ir noteikts?

Atbilde: Nav svarīgi, noteikts vai nē, taču mēs spējam tos mainīt, ietekmēt.

Jautājums: Esmu dzirdējis, ka, ja cilvēks, kurš mācās kabalu un atrodas desmitniekā, aiziet no dzīves, tad viņš turpina būt desmitnieka loceklis. Kā to saprast? Lasīt vairāk

Pārdzimšanas riņķojumi. Dzīves riņķojumu ieguvums

Jautājums: No vienas puses, saskaņā ar kabalu, ir tikai viena dvēsele. No otras puses saka: „Dvēseļu pārdzimšanas riņķojumi”, – proti, to ir daudz, Kā to saprast?

Atbilde: Kopīgā dvēsele sadalījās daļās. To dēvē par „Ādamu”, tāpēc ka summā tai ir jābūt līdzīgai Radītājam, no vārda „dome” – līdzīgs. Un turpmāk tai ir jāiziet visāda veida pārveidošanās, un reizē ar to, nepārtraukti jātuvinās Radītāja līdzībai.

Jautājums: Pieņemsim, dzīvo cilvēks. Viņam ir jānomirst un no jauna jāpiedzimst, un atkal jāizdzīvo desmitiem, simtiem dzīvju. Kāds no tā ir ieguvums?

Atbilde: Ieguvums ir tajā, ka šīs daļas, kuras sevi izjūt kā cilvēkus, rezultātā savienojas, sasniedz kaut kādu savstarpēju saliedētību, nodomu, vēlmi un kļūst līdzīgas Radītājam.

Jautājums: Pastāv tāds jēdziens kā vīrišķā un sievišķā dvēsele. Kāda atšķirība? Par ko šeit ir runa?

Atbilde: Tas nav atkarīgs no dzimuma, bet tikai no dvēseles īpašībām dotajā brīdī.

Dvēsele ir vēlme ar nodomu. Tāda ir dvēseles konstrukcija. Uz katru vēlmes saņemt formu ir nodoms – kādēļ.

Turpinājums sekos…

No TV raidījuma „Garīgie stāvokļi”, 09.10.2022.

Avots krievu valodā

Pārdzimšanas riņķojumi. Ar vienu dzīvi nepietiek

Mūsu pasaulē nav nekādu jaunu dvēseļu, kuras atjaunojas līdzīgi ķermeņiem, bet ir tikai noteikta daudzuma dvēseles, kuras riņķo formas izmaiņu pārdzimšanā, ik reiz ietērpjoties jaunā ķermenī, jaunā paaudzē. (Bāls Sulams, „Miers”)

Jautājums: Iznāk, ka pasaulē ir n–tais dvēseļu daudzums, kuras tūkstošiem gadu nepārtraukti atgriežas. Kāds ir to daudzums?

Atbilde: Tam nav nozīmes – pieci, desmit tūkstoši vai miljoni. Tās nepārtraukti dalās un savienojas. Mēs redzam, ka cilvēku daudzums pasaulē pieaug, tas nozīmē, ka ir atbilstība starp dvēseļu daudzumu un ķermeņu daudzumu. Lasīt vairāk

Pārdzimšanas riņķojumi. Atdeves un mīlestības griezumā

Replika: Kabalisti raksta, ka cilvēks, atrodoties tieši šajā pasaulē, bioloģiskā ķermenī, nevis pēc nāves, spēj sasniegt stāvokli, kad viņš maina savu dabu.

Atbilde: Pēc nāves praktiski nekas nenotiek. Tāpēc, ka fiziskā ķermeņa nāve ļoti maz ietekmē, ja vispār ietekmē, garīgā ķermeņa stāvokli – to, ko mēs dēvējam par „dvēseli”.

Jautājums: Un tomēr cilvēks šajā pasaulē pārdzīvo dažādus stāvokļus. Vai paliek kāds ieraksts? Kaut kas paliek? Lasīt vairāk

Pārdzimšanas riņķojumi. Kas saglabājas pēc ķermeņa nāves?

Jautājums: Vai cilvēka attīstība un pacelšanās garīgajā pasaulē ir atkarīga no iepriekšējām dzīvēm un pārdzimšanas riņķojumiem?

Atbilde: Praktiski nē. Tas ir atkarīgs tikai no tevis.

Replika: Parasti cilvēkiem nav problēmu ar pārdzimšanas riņķojumiem, viņi pret to attiecas normāli. Vienīgais jautājums: vai paliek apziņa? Ja vismaz kaut kas paliek no manis nākamajai dzīvei, tad var droši iet un mirt. Lasīt vairāk

Pārdzimšanas riņķojumi. Dzīvot citos

Jautājums: Ja mēs runājam par cilvēka egoistiskām vēlmēm un domām, tad tās ir ierobežotas bioloģiskajā ķermenī, un, kad ķermenis mirst, tad arī vēlmes un domas pārstāj eksistēt?

Atbilde: Jā, tāpēc ka cilvēka domas nekādā gadījumā nav augstākas par ķermeni.

Smadzenes apstrādā mūsu domas un vēlmes, taču apziņa ir to rezultāts. Ja cilvēks attīsta mīlestību pret tuvāko, vai viņam ir altruistiski nodomi un vēlmes, tad tos neierobežo laiks, telpa un bioloģiskais ķermenis.

Tāpēc, ja šāds cilvēks dzīvo citos, tad viņš turpina dzīvot, kad viņa ķermenis nomirst.

Turpinājums sekos…

No TV raidījuma „Garīgie stāvokļi”, 09.10.2022.

Avots krievu valodā

Pārdzimšanas riņķojumi. Kas paliek no cilvēka?

Jautājums: Ko nozīmē cilvēka „pārdzimšanas riņķojumi”? Kas pārdzimst? Kāda daļa cilvēkā izzūd, kāda paliek?

Atbilde: Nekas. Ja cilvēks šajā dzīvē tiecas sasniegt augstāko mērķi, Augstāko pasauli, augstāko dzīvi, tad viņam, izmantojot visu, kas viņam ir šajā pasaulē, jādara tā, lai nonāktu Augstākajā pasaulē, tas ir, atdeves un mīlestības īpašībā, jākļūst dodošam labu kā Radītājs.

Tad viņam ir iespēja kaut kādā mērā būt līdzīgam Radītājam un eksistēt jau citā dimensijā – atdeves un mīlestības īpašībā par labu visam apkārtējo. Lasīt vairāk

Pārdzimšanas riņķojumi. Vai mēs cienām savu dzīvi?

Replika: Ļoti gribas ticēt tam, ka pēc nāves ir kaut kāds turpinājums. Kaut kas mūsos to pieprasa.

Atbilde: Ja mēs censtos piepildīt mūsu dzīvi ar kādu dziļu augstāko jēgu, tad mēs to saudzētu, par to baiļotos un censtos uzzināt, kāds tai ir iespējamais turpinājums. Bet tā, raugoties no tā, kā mēs dzīvojam, – kas var būt? Kāds pārdzimšanas riņķojums. Proti, atkal kaut kas tāds kā rotējošs ritenis. Un kas tajā ir labs? Lasīt vairāk