No haosa līdz harmonijai, 3. daļa

Kongress Viļņā „No haosa līdz harmonijai”, 1. nodarbība

Līdzīgi tam kādā veidā attīstās mūsu Universs, izplešoties no Lielā sprādziena (matērijas rašanās), līdz noteiktam stāvoklim, cilvēcē paplašinās egoisms. Cilvēki arvien vairāk viens no otra attālinās, lai pēc tam sāktu pulcēties, citādāk sadalīšanās un savstarpēja attālināšanās noved līdz haosam un saiknes zudumam.

Iepriekš mūs noturēja egoisms, un atbilstoši tam mēs savā starpā radījām noteiktas sabiedriskas, ekonomiskas, politiskas, ģimeniskas un citas saiknes. Read more

No haosa līdz harmonijai, 2. daļa

Kongress Viļņā „No haosa līdz harmonijai”, 1. nodarbība

Kabalas zinātne stāsta par cilvēka atgriešanos pie pirmavota, radījuma sākotnējā stāvokļa.

Mēs mācamies, ka viss radījums ir viena vienota sistēma, kura ir piedzīvojusi sašķelšanos daudzās daļās un tās ir savstarpēji viena no otras atdalītas.

Gluži kā no Lielā sprādziena punkta matērija sāka attālināties un pēc tam atkal atgriezeniski pakāpeniskām kustībām savienoties kopā, tā arī mums ir jāsāk atkal savienoties vienā veselumā. Read more

No haosa līdz harmonijai, 1. daļa.

Kongress Viļņā „No haosa līdz harmonijai”, 1. nodarbība

„No haosa līdz harmonijai”, tas nozīmē no mūsu šodienas stāvokļa un līdz tam, kur mums ir jānonāk.

Kas īpašs ir mūsu šodienas stāvoklī?

Atbilstoši kabalas zinātnei cilvēcē daudzu tūkstošu gadu laikā attīstījās egoisms – vēlme gūt baudu, saņemt, ietvert visu sevī.

No gada gadā, no paaudzes paaudzē, sākot no Lielā sprādziena, egoisms attīstījās vispirms nedzīvā matērijā, tad augu un dzīvnieciskajā dabā līdz izveidojās cilvēce. Read more

Zinātne par jūtām

Jautājums: Kas pēc kabalas viedokļa ir jūtas?

Atbilde: Jūtas ir sajūtas, kuras sajūtam savā vēlmē.

Vēlme ir visas matērijas materiāls, bet šīs vēlmes sajūtas mēs dēvējam par jūtām. Tāpēc, ka viss Universs ir viena diferencēta, integrāla vēlme, viss, kas tajā eksistē, ir jūtas. Read more

Kabalas māksla

Kongress Viļņā „No haosa līdz harmonijai”, 1. nodarbība

Jautājums: Kādā veidā praktiski aizkustināt sava desmitnieka sirdi semināra laikā?

Atbilde: Tā ir kabalas māksla: kādā veidā pierunāt desmitnieka biedrus radīt tādas savstarpējās attiecības, savstarpēju sapratni, savstarpēju saliedētību, lai šo mērķi, kuru mēs vēlamies sasniegt uzskatītu par vissvarīgāko. Read more

Kas garīgajā ir humors?

Jautājums: Kas garīgajā ir humors?

Atbilde: Humors ir prāta iespēja rast īpašu izeju: neracionālu, tam līmenim, kurā viņš eksistē, bet gan virs racionālā. Lūk, tad sanāk labs humors, prāta spožums.

Tā ir ticība augstāk par zināšanām, kad tu pacelies augstāk par savu parasto mehānisko domāšanu. Tāpēc kabalisti ļoti ciena humoru, labas anekdotes, asprātīgus stāstus.

No nodarbības krievu valodā, 09.07.2017.

Avots krievu valodā

Vissarežģītākais un visvienkāršākais

Jautājums: Kādu padomu mums šodien dotu Bāls Sulams?

Atbilde: Gluži to pašu, ko iepriekš – vienotība. Nekas nemainās.

Kādu padomu deva rabīns Šimons pirms diviem tūkstošiem gadu vai Mozus pirms trīs tūkstošiem gadu? Vai Ābrams pirms trīsarpus tūkstošiem gadu? Vai Ādams pirms 5700 gadiem. Gluži to pašu.

Visi kabalisti ir caurvīti ar vienu ideju, vienu mērķi, vienu virzienu. Viņi to izklāsta dažādos veidos, taču ideja ir viena – apvienošanās. Tas ir vissarežģītākais un visvienkāršākais.

No nodarbības krievu valodā, 16.10.2017.

Avots krievu valodā

Garīgo nav iespējams sasniegt vienatnē

Jautājums: Mēs garīgo pasauli izzinām apvienojoties. Kāpēc tad dižie kabalisti visu izzināja vienatnē?

Atbilde: Kabalisti nekad neko neizzināja vienatnē. Vienkārši par viņiem šādā veidā tiek rakstīt, kā par vienu cilvēku. Kad mēs runājam par rabīnu Šimonu, mēs aizmirstam par to, ka viņam bija desmitnieks.

Cilvēkam ir jābūt nelielai grupai vismaz vēl vienam biedram, ar kuru viņš varētu noregulēt savas altruistiskās, virs egoistiskās attiecības un tajās atklāt Radītāju.

No nodarbības krievu valodā, 04.06.2017.

Avots krievu valodā

Visdižākais stāvoklis

Es tos ievedīšu tanī zemē, ko Es esmu ar zvērestu apsolījis viņu tēviem, – zemē, kur piens un medus tek; un, kad tie ēdīs un paēdīs, un uzbarosies, tad tie pievērsīsies citiem dieviem un tiem kalpos, bet Mani atmetīs un lauzīs Manu derību. [Tora, Devarim, Vaelah, 31:20]

Pēc tam, kad cilvēks ir realizējis to pakāpienu, uz kura atrodas, viņā no jauna parādās egoisms. Cilvēku atkal velk uz visām pusēm un viņš nekādi nespēj cīnīties pret egoismu. Egoisms viņu svaida, kā vien vēlas pa dažādām vēlmēm, nolūkiem, it kā viņu cieši turētu aiz auss un cilvēks plivinās kā pa gaisu. Viņš ir gatavs uz visu un viņam nav svarīgi. Tā ir Izraēlas zeme vai Ēģipte. Read more

Seminārs aplī un praktiskā kabala, 4. daļa

Kabalas maltīte

Jautājums: Kas īpašs ir kabalas maltītē?

Atbilde: Maltīte kabalā ir visgrūtākā darbība, tāpēc ka tās laikā cilvēkam ir jāsajūtas esam kopā ar visiem, kopīgā saiknē, visus mīlošam. Viņš vēlas, lai visi gūtu baudu no tās garšas, kuru viņš pašlaik sajūt. Read more