Ģimene un laulība, 6. daļa

Laiks un mīlestība pret bērniem

Jautājums: Vai es pareizi saprotu, ka daba instinktīvi ielikusi mūsos mīlestību pret bērniem tikai tādēļ, lai mēs iemācītos gluži tāpat izturēties pret citiem cilvēkiem?

Atbilde: Gan jā, gan nē. Ar laiku mīlestība pret bērniem mainīsies. Tā jau mainās. Šodien cilvēki pret bērniem izturas citādāk nekā agrāk. Read more

Ģimene un laulība, 5. daļa

Ģimene – masu garīgās izaugsmes pamats

Replika: Kabala stāsta par apkārtējās sabiedrības svarīgumu, kura atbalstītu viedokli, ka tikai Radītāja atklāšana var būt motivācija ģimenes dibināšanai.

Atbilde: Taču šai apkārtējai sabiedrībai nav jābūt kā ciemā, laukos vai mazā pilsētā, kur mazizglītotās masas sabiedriskais viedoklis izdara spiedienu uz jaunajiem un piespiež viņus izveidot ģimeni un šādi eksistēt. Read more

Ģimene un laulība, 4. daļa

Cits laiks – cita ģimene

Replika: No vienas puses, mūsu egoisms, nepārtraukti attīstoties, iznīcina ģimeni. No otras puses, laulības sabrukšana ir pretrunā ar dabiskajiem dabas likumiem. Tāpēc, ka daba ir radījusi ģimenes šūniņu kā minimālo apkārtējo vidi, kur cilvēks var attīstīties.

Atbilde: Iepriekš ģimeni noturēja tīri egoistiska ieinteresētība. Taču šodien mūsu daba to iznīcina. Read more

Ģimene un laulība, 3. daļa

Kas palīdzēs saglabāt laulību?

Jautājums: Šodien nav iespējams laulību institūtu noturēt ar pamudinājumiem, tāpēc nepieciešams meklēt papildu mērķus. Kādi ir šie mērķi, lai noturētu laulību?

Atbilde: Mūsu laikos ar reliģiozu laulības svētīšanu ģimeni vairs nenoturēsi. Un ne tikai nelielā sabiedrībā, bet praktiski visā pasaulē. Jaunatnei nav svarīgi, ko par viņiem domās šeit vai tur. Read more

Ģimene un laulība, 2. daļa

Ģimene – pretstatu savienošanās

Jautājums: Ja ģimene ir divu pretstatu savienošanās, tas nozīmē, lai nodibinātu labu ģimeni, nepieciešams atrast pāri pretēju sev, lai iznāktu labākā savienošanās?

Atbilde: Nē, nav obligāti. Skatoties, par kādu līmeni ir runa. Ja mēs runājam par cilvēcisko, tas ir, dzīvniecisko, ķermeņa līmeni, tad šeit nevajag nekādus ekspromtus. Gluži pretēji, šeit jābūt līdzībai, un jo tuvāk, jo labāk. Read more

Ģimene un laulība, 1. daļa

Jauns radījums no diviem pretstatiem

Jautājums: Saskaņā ar kabalu cilvēks laulību nav radījis mākslīgi. Tā radusies, pamatojoties uz mūsu iedzimtajām īpašībām. Kāpēc divu pretstatu savienošanās rada kādu trešo, ko jaunu?

Atbilde: Mēs redzam, jo vairāk attīstīti dabas elementi, jo grūtāk tiem savienoties kopā. Toties, savienojoties, viņi rada individuālākas, attīstītākas, īpašas īpašības. Read more

Pasaule – realitāte vai ilūzija? 16. daļa

Reakcija uz mūsu sajūtām

Jautājums: Ja realitāte, kuru es sajūtu, ir tikai mana iekšējā reakcija, kādā veidā es spēju sajust kaut ko ārpus šīs realitātes?

Atbilde: Nevari. Nekādi. Mēs vienmēr jūtam tikai sevi, savu reakciju uz notiekošo un ne vairāk. Read more

Pasaule – realitāte vai ilūzija? 15. daļa

Spēlēt līdzību Radītājam

Jautājums: Kā mums, kuri studē kabalu, sajust Radītāju, ja mēs vienkārši spēlējam saviem biedriem tos, kuri Viņu sajūt, taču patiesībā par Viņu neko nezinām, izņemot Viņa īpašības? Kādā veidā mēs uzzināsim, ka Viņam tuvojamies, lai tā nebūtu ilūzija vai vienkārši iedoma, bet gan kļūtu par realitāti? Read more

Pasaule – realitāte vai ilūzija? 14. daļa

Aiz absolūtas izlabotības robežas

Jautājums: Viena dvēsele ir sadalīta 600 000 lauskās. Katra lauska sašķēlās dažādi, un katras pieredze spēlē lielu lomu un ir ļoti svarīga. Vai mēs atgriezīsimies kopīgā dvēselē un tad visu uztversim kā Radītājs?

Atbilde: Kad mēs kopā atgriezīsimies kopīgā dvēselē, vai spēsim tajā izzināt Radītāju attiecībā pret mums? Jā, taču gluži tāpat kā jebkurās mūsu pasaules darbībās, mēs izzinām pašu darbību, piemēram, elektrības, magnētisma, gravitācijas spēku utt. sekas. Tas ir, mēs izzināsim šīs parādības, taču ne Viņu pašu. Read more

Pasaule – realitāte vai ilūzija? 13. daļa

Saprast Radītāju

Jautājums: Kad cilvēks kaut ko rada no materiāliem kā Radītājs? Kas tas ir, ja viss ir ilūzija

Atbilde: Mēs neko neradām kā Radītājs. Tikai, ja mēs sāksim pieņemt augtāko gaismu, tad ar tās palīdzību spēsim strādā ar savu būtību, ar savu egoismu, ar savām vēlmēm.

Un tad mēs kaut kādā veidā, atbilstoši līdzības mēram Radītājam, sāksim saprast Viņa darbības, taču ne Viņa būtību.

Turpinājums sekos…

No nodarbības krievu valodā, 15.09.2019.

Avots krievu valodā