Ja nebūtu kabalistu…

Jautājums: Ja nebūtu kabalistu, kuri piesaista gaismu, pasaule nespētu eksistēt. Kādā veidā pasaule eksistēja miljoniem gadu līdz pirmajam kabalistam?

Atbilde: Pasaule eksistēja pamatojoties uz nedzīvās, augu un dzīvnieciskās dabas apjoma. Tādēļ nav nepieciešami kabalisti.

Viņi ir nepieciešami tikai tad, kad cilvēcei nepieciešams apzināti, saprātīgi sevi izlabot, nevis dzīvnieciskajā, bet cilvēciskajā līmenī – tur, kur cilvēks pats pieliek pūles sevis labošanā, nevis tiek mudināts ar dabas sitieniem.

No nodarbības krievu valodā, 13.03.2016.

Avots krievu valodā

Kabalista lūgšana

Kongress Maskavā, 3. nodarbība

Lūgties nenozīmē noteiktā laikā sapulcēties kopā, raudāt, krist uz ceļiem un lūgt.

Lūgšana ir liela, mērķtiecīga, pareiza, kopīga vēlme, kura mūsos rodas, patiecoties augtākās gaismas – or makif (apkārtējās gaismas) iedarbībai. Lasīt vairāk

Vieta, kur atklājas Radītājs

Kongress Maskavā, 3. nodarbība

Radītājs atrodas visur: pasaulē, cilvēcē, desmitniekā. Mēs atbilstoši savām īpašībām Viņu tur tikai atklājam. Pieņemsim, ka pie viena galda ir sapulcējušies desmit cilvēki. Radītājs atrodas starp viņiem un ir gatavs atklāties tiklīdz izveidosies pareizs savstarpējo attiecību tīkls.

Tāpēc mums nekas cits neatliek, kā ņemt papīra lapu un uz tās uzrakstīt, kas mums katram trūkst virzot to uz galda centru, lai šajā centrā izveidotos pareiza, īsta vēlme – tas, kas no radījuma tiek prasīts. Lasīt vairāk

Lūgšana par sabiedrību

Kongress Maskavā, 3. nodarbība

Pareiza lūgšana ir lūgšana par sabiedrību, tas ir, par desmitnieku, bet lūgšanas stāvoklim „par sevi” ir jābūt iekšēji no mana „es” izsvītrotam.

Cilvēks, kurš raida lūgšanu par desmitnieku ir šī desmitnieka pārstāvis un pirmais izpelnas kļūst par vadošo saplūsmē ar Radītāju. Lasīt vairāk

Desmitnieks – centrs, no kura augšup paceļas lūgšana

Kongress Maskavā, 3. nodarbība

Lūgšanai nav jābūt individuālai, subjektīvai. Tā ir vislielākā kļūda, tāpēc ka garīgajā pasaulē nekas tāds nevar būt.

Garīgā pasaule ir vispārējā sistēma, dēvēta par „Ādamu”, tikai skatoties kādā mērogā. Ja augšā šī sistēma sastāv no desmit sefirot, tad pēc tam tās mērogs attiecībā pret mums vienkārši samazinās un ne vairāk. Lasīt vairāk

Raudu vārti

Kongress Maskavā, 3. nodarbība

Raudu vārti ir īpaši vārti, kuri ved pie Radītāja. Pie Radītāja ved daudzi vārti, taču atveras tikai raudu vārti.

Zoar Grāmata to skaidro ļoti vienkārši: pie Radītāja ir tikai viena ieeja un nevajag riņķot apkārt un meklēt citu. Lasīt vairāk

Darbs trīs līnijās

Kongress Maskavā, 3. nodarbība

Pareizi savstarpēji mijiedarbojoties grupā mēs nonākam pie darba trīs līnijās.

Kreisā līnija ir kritiskās izpausmes: kā es vērtēju Radītāju, sevi, mūsu mijiedarbību, mūsu milzīgās vēlmes, milzīgo sarūgtinājumu no tā, ka es līdz šim neesmu saņēmis nekādu atbildi. Lasīt vairāk

Vīriešu un sieviešu dvēseles

Jautājums: Vai sievietes dvēsele spēj pārdzimt vīrieša dvēselē un otrādi? Kā izskaidrot, ka sievietei ir vīrišķīgs raksturs?s

Atbilde: Cilvēka raksturs neliecina par dvēseles īpašībām. Lasīt vairāk

Bauslis „Nenogalini”

Nenogalini. [Tora, „Likumu grāmata”, Vaethanan, 5:17]

Cilvēkam ir jāsaprot, ka viss viņā un ap viņu pastāvošais ir viņa personīgais iekšējais stāvoklis un viņam nav tiesību pret kaut ko attiekties, it kā tas viņam nebūtu vajadzīgs un var tikt anulēts, izsvītrots, iznīcināts.

Pasaulē nepastāv ļaunums. Viss ir atkarīgs tikai no tā, kā cilvēks šīs īpašības izmanto. Tāpēc, ka pat visnaidīgākās, visļaunākās īpašības, kuras viņā rodas vai nonāk pie viņa, it kā, no ārienes, ir jāpieņem kā nākošas no Radītāja.

Šajā pasaulē nav nekā, ko būtu iespējams iznīcināt vai pilnībā izsvītrot. Viss radīts tādēļ, lai mēs mainītu šo vēlmju un īpašību realizācijas metodiku.

No TV raidījuma „Grāmatu Grāmatas noslēpumi”, 16.03.2016.

Avots krievu valodā

Vīrieši un sievietes: nepieciešamība piepildīt sevi

Jautājums: Kāpēs mūsu dienās kabalu studē vairāk sievietes nekā vīrieši?

Atbilde: Patiešām, tagad mācīties kabalu nāk vairāk sievietes nekā vīrieši. Tas ir saistīts ar to, ka mūsu pasaulē sieviete ir vairāk iztukšota nekā vīrietis, viņa nejūt piepildījumu. Lasīt vairāk