Kabala un veselība, 4. daļa

Atrast savstarpēja līdzsvara metodiku

Jautājums: Dzīvā organismā katram orgānam ir sava funkcija. Šie orgāni ir ļoti daudzveidīgi un pretēji, taču viņi visi darbojas harmonijā. Jūs to domājat kā harmoniju?

Atbilde: Jā.

Jautājums: Kā ideālā izskatās harmonija sabiedrībā? Read more

Kabala un veselība, 3. daļa

Disbalansā ar dabu un sabiedrību

Jautājums: Ļoti bieži cilvēki jautā: „Kas man jādara, lai es būtu vesels?”

Atbilde: Tu nevari būt vesels līdz tam brīdim, iekams nepadarīsi veselu gan sevi, gan apkārtējo sabiedrību un, iespējams pat visu pasauli. Read more

Pasaule – realitāte vai ilūzija? 5. daļa

Paplašināt izzināšanas robežas

Tāpēc visi nosaukumi un termini, kuri sastopami kabalas grāmatās ir reāli, neraugoties uz to, ka mēs nesaprotam to būtību.

Augstākās pasaules pētniekiem rodas absolūts apmierinājums no izsmeļošām zināšanām, lai gan viņi izzina tikai cilvēka reakciju uz viņa mijiedarbību ar Augstāko vadošo spēku. (Bāls Sulams, „Kabalas zinātnes būtība”) Read more

Kabala un veselība, 2. daļa

Visam jābūt līdzsvarā

Replika: Jūs sakāt, ka ir trīs sfēras, kurām harmoniski jāsaskan: es, sabiedrība un daba. Kāds sakars starp cilvēku, sabiedrību un dabu?

Atbilde: No kabalas skatupunkta jebkurā līmenī, tajā skaitā arī mūsu pasaules līmenī, visiem faktoriem jābūt līdzsvarā. Dabā nav nekā kaitīga un nav nekā derīga, plusam un mīnusam jābūt savās vietās un vienam otru nepārtraukti jālīdzsvaro. Mēs nevaram, piemēram, iznīcināt vilkus, jo citādi mūsu aitas slimos. Read more

Pasaule – realitāte vai ilūzija? 4. daļa

Iziet jaunā izzināšanas līmenī

Tas mums sniedz absolūtu apmierinājumu, neraugoties uz to, ka mums nav nekāda priekšstata par dabas parādību būtību. Mums nevajag izzināt arī personīgo būtību. Viss, kas mums ir zināms par sevi, tikai dabas izraisošās sekas. (Bāls Sulams, „Kabalas zinātnes būtība”) Read more

Kabala un veselība, 1. daļa

Veselība – cilvēka līdzsvars ar Dabu

Replika: No kabalas skatupunkta ar veselību tiek saprasts cilvēka saiknes mērs ar kopīgo Dabas sistēmu vai Radītāju. No tā izriet, ka, lai būtu vesels, nepieciešams iemācīties pareizu mijiedarbību starp cilvēkiem sabiedrībā, izstudēt dabas likumus un līdzsvarot sevi ar tiem.

Tas, principā, ir identisks tai veselības definīcijai, kuru sniedza Vispasaules veselības aizsardzības organizācija 20.gs. 40 – tajos gados: „Veselība ir pilnīgs fiziskas, garīgas un sociālas labklājības stāvoklis – nevis tikai slimību un fizisku defektu iztrūkums”. Vēlāk viņi pievienoja vēl ekonomisko faktoru. Read more

Pasaule – realitāte vai ilūzija? 3. daļa

Cilvēks – reakcija uz dabas ietekmi

Un dabas parādību nosaukumi mums ir tikpat tuvi un reāli, it kā mēs patiešām tos sajustu. Un pat maziem bērniem nosaukums „elektrība” ir tikpat labi pazīstams, kā nosaukums „maize” vai „cukurs”. (Bāls Sulams, „Kabalas zinātnes būtība”)

It kā mums viss ir saprotams, taču patiesībā nekas nav saprotams. Mēs kaut kā mākam strādāt ar elektrību, jo viss mums visapkārt ir šī spēka realizācija. Taču, kas tas ir par spēku? Mēs nezinām. Read more

Pasaule – realitāte vai ilūzija? 2. daļa

Vai mēs izzinām dabisko parādību būtību?

Materiālajā realitātē, kas tiek attēlota mūsu sajūtās, eksistē reālas parādības, kuru būtību mums nav dots izzināt pat iztēlē. Piemēram, elektrība un magnētisms, taču mēs nešaubāmies par to reālumu.

Mūsu zināšanas, to izpausme mūs absolūti apmierina, un mums nav absolūti svarīgi, ka mums nav ne vismazākā priekšstata par to būtību. (Bāls Sulams, „Kabalas zinātnes būtība”) Read more

Pasaule – realitāte vai ilūzija? 1. daļa

Izzināšanai nav robežu

Replika: Rakstu „Kabalas zinātnes būtība” var apgūt mūžīgi. Es pie tā atgriežos 20 gadus un vienalga ik reiz tajā atrodu ko jaunu.

Atbilde: Noslēgumā vairāk jūtama nepieciešamība pēc sākuma. Jebkura īsta zinātne attīsta cilvēku tā, ka viņam nepieciešams to apgūt atkal un atkal. Read more

Līdzība par bagātnieku un viņa dēlu

Lielam bagātniekam bija vienīgais dēls vēl jaunā vecumā. Pienāca diena, kad tēvam nācās uz daudziem gadiem doties tālu prom no mājām. Un bagātnieks izbijās: ka tik dēls neizšķērdē viņa mantu sliktiem mērķiem.

Padomājis viņš iemainīja savu mantu pret dārgakmeņiem, pērlēm, zeltu. Pēc tam dziļi zem zemes izbūvēja lielu pagrabu un paslēpa tur visas savas dārglietas, un ievietoja tur arī savu dēlu. Read more