No bloga autora

Uzruna lasītājiem
Pēdējā laikā esmu atklājis, ka cilvēki aizvien vairāk apzinās civilizācijas virzību uz pašiznīcināšanos. Vienlaicīgi atklājas šī procesa apturēšanas neiespējamība. Kopējā krīze visās darbības sfērās neatstāj cerību uz labu nākotni.
Kabala apgalvo, ka šis cilvēces stāvoklis – visbrīnumainākais, jo tajā dzimst jauna civilizācija, kura balstīsies uz pilnīgi citādu domāšanu un realitātes uztveri.
Cilvēces pāreja no mūsu stāvokļa uz jaunu iespējama:
– iznīcinot veco un jaunā dzimšana – kas ir sāpīgs un ilgstošs process,
vai – tādas pārejas nepieciešamības apzināšanās, to izveidot pašiem.
Kabala runā tieši par otro variantu. Bet tā realizācija iespējama tikai tad, ja vairums planētas iedzīvotāju to apzinās un pieņem.
Iepriekš man daudzkārt ieteica atvērt blogu, bet es nevarēju saprast, kam man tas nepieciešams. Tomēr pēdējā laikā viss, kas notiek man apkārt un pasaulē, vērš mani uz arvien lielāku kontaktu ar cilvēkiem.
Pēdējā laika aktuālie notikumi saistās ar to, ar ko gadiem ilgi nodarbojos teorētiski. Kabala sāka iegūt praktiskas formas, to jau var izmantot visi un ikviens, ne tikai speciālisti – kabalisti. Pasaule sāka runāt par savu galu, par mūsu dzīves krīzi aizpildītas laikrakstu slejas.
Ar šī bloga palīdzību es ceru vairāk sajust apkārtējo pasauli, pārējos cilvēkus. Ceru, ka sajūtot jūs vairāk, es varēšu labāk sevi paust.
Par bloga autoru.
Mihaels Laitmans (filozofija PhD, biokibernētika MSc) – visā pasaulē pazīstams klasiskās kabalas zinātnieks un pētnieks, filozofijas doktors, ontoloģijas un izziņas teorijas profesors, J. Ašlaga vārdā nosauktās Starptautiskās Kabalas akadēmijas un Kabalas Pētniecības institūta (ARI – Ashlag Research Institute) – neatkarīgo, nekomerciālo asociāciju, kuras nodarbojas ar zinātnisko un izglītošanas darbu kabalas zinātnes jomā, dibinātājs un vadītājs.
M. Laitmans dzimis 1946. gadā Vitebskas pilsētā (Baltkrievija). 1971. gadā pabeidza Ziemeļu – Rietumu Politehnisko institūtu neklātienē, kur studēja bioloģisko un medicīnisko kibernētiku. Studiju ietvaros veica mācību pētniecisko darbu Asins Pētniecības institūtā, specializējās sirds un smadzeņu asinsrites elektromagnētiskajā regulācijā. Pēdējos 30 gadus nodarbojas ar kabalas zinātnes pētniecību. Dzīvo Izraēlā, precējies, trīs bērni.
1978. gadā zinātniskie pētījumi noveda M. Laitmanu pie senās kabalas zinātnes izzināšanas. Kļūdams par kabalista Baruha Ašlaga (1906. g. – 1991. g.), diženā XX gadsimta kabalista Jehudas Ašlaga (Bāls Sulams) (1884. g. – 1954. g.), grāmatas „Zoar” komentāra „Sulam” (ivritā – „Kāpnes”) autora, dēla un sekotāja skolnieku, M. Laitmans turpina kabalas zināšanu nodošanu mūsdienu paaudzei.
M. Laitmans – vairāk kā 30 grāmatu autors par kabalas zinātni, kuras pēc savas būtības ir padziļināts komentārs visiem oriģinālajiem kabalas avotiem. Savos darbos viņš faktiski no jauna pārskatīja tradicionālos uzskatus par kabalu, parādīja to kā zinības, kuras nepieciešamas visai cilvēcei.
M. Laitmana daudzu gadu pētījumi kabalas zinātnes jomā šodien tiek vispārēji atzīti. No 2005. g. M. Laitmans ir Vispasaules Gudro padomes (World Wisdom Council) loceklis – vadošo zinātnieku un sabiedrisko darbinieku sabiedrība, kas nodarbojas ar mūsdienu civilizācijas globālo problēmu risinājumu.
M. Laitmana lekcijas katru dienu tiek translētas tiešajā ēterā Starptautiskās Kabalas akadēmijas saitā: http://www.kabbalah.info/
Starptautiskās intelektuālās savienības pazīstamie pārstāvji atzinīgi novērtē viņa pūles kabalas zinību nodošanā zinātniekiem un plašai sabiedrībai.
Profesors Ervins Lāslo (Itālija/ Ungārija) – Budapeštas kluba (Club of Budapest) un Vispasaules Gudro padomes (World Wisdom Council) dibinātājs un prezidents: “Laikā, kad tiek lemts mūsu nākotnes pastāvēšanas liktenis uz šīs planētas, senā kabalas zinātne no jauna iegūst nozīmību un aktualitāti. Gudrībai, kuru satur klasiskie raksti, jābūt vērstai uz problēmu risināšanu, ar kurām esam saskārušies un mums paverošo iespēju realizāciju. Šim vēstījumam jābūt pieejamam visiem cilvēkiem kā Izraēlā, tā arī visā pasaulē. Mihaels Laitmans kā neviens cits spēj atrisināt šo svarīgo uzdevumu un veikt šo vēsturisko misiju”.
Profesors Daniels Mets (ASV) – vadošais speciālists kabalas filozofijas jomā: “Mihaels Laitmans – tā ir unikāla un neparasta personība: talantīgs zinātnieks, kurš radīja pamatotu zinātnes un kabalas sintēzi”
Tēmu norādes:
1. Vispasaules akcija “Pajautā sev”. Bebelplatz, 2006. g. 9. septembris, Berlīne (Vācija).
2. “Jaunās civilizācijas izveide” – Vispasaules Gudro padomes forums, 2005. g. novembris, Tokija (Japāna).
3. Vispasaules Garīgais forums “Sadarbība apziņas jomā”, 2006. g. 22. – 25. janvāris, Arosa (Šveice).
Zinātniskais simpozijs “Gudrības un zinātnes dialogs: jauna planetārā apziņa”, 2006. g. 23. – 25. marts, Diseldorfa (Vācija).