Category Archives: ZOAR

Garīgo nav iespējams sasniegt vienatnē

Jautājums: Mēs garīgo pasauli izzinām apvienojoties. Kāpēc tad dižie kabalisti visu izzināja vienatnē?

Atbilde: Kabalisti nekad neko neizzināja vienatnē. Vienkārši par viņiem šādā veidā tiek rakstīt, kā par vienu cilvēku. Kad mēs runājam par rabīnu Šimonu, mēs aizmirstam par to, ka viņam bija desmitnieks.

Cilvēkam ir jābūt nelielai grupai vismaz vēl vienam biedram, ar kuru viņš varētu noregulēt savas altruistiskās, virs egoistiskās attiecības un tajās atklāt Radītāju.

No nodarbības krievu valodā, 04.06.2017.

Avots krievu valodā

Zoar Grāmata: sirds saprot

Jautājums: Viens no Zoar Grāmatas apgūšanas principiem vēsta: „Sirds saprot”. Ko tas nozīmē?

Atbilde: Lasot Zoar Grāmatu, mēs pieņemam nosacījumu, ka Grāmata ietekmē tikai mūsu jūtas, nevis mūsu prātu, kurš ir absolūts mūsu pasaules produkts.

Jūtas tomēr kaut kādā mērā spēj līdzināties Augstākajai pasaulei, un mēs gaidām, kad tās mūsos parādīsies. Tas arī nozīmē, ka „sirds saprot”.

No nodarbības krievu valodā, 12.02.2017.

Avots krievu valodā

Kādā veidā lasīt kabalas grāmatu

Jautājums: Ko nozīmē lasīt kabalas grāmatu?

Atbilde: Lasīt kabalas grāmatu nozīmē lasīt ar domu, ka tā tevi ietekmēs.

Kabalas grāmata ir kā zāles, kuras mūs izlabos, izmainīs un novedīs stāvoklī, kad mēs sāksim sajust to, par ko lasām. Nevis saprast, bet just!

No nodarbības krievu valodā, 05.02.2017.

Avots krievu valodā

Zoar Grāmata ir Toras komentārs

Replika: Zoar Grāmata ir pirmā grāmata, kura tika sarakstīta pēc Toras. Tora pirms 3100 gadiem un šai grāmatai ir 2000 gadi.

Atbilde: Zoar Grāmata ir Toras komentārs, kura saturēja simts sējumus! Šodien no tās ir palikuši tikai nedaudzi. (vairāk…)

Zoar Grāmatas apbrīnojamais spēks

Jautājums: Kādā veidā lasīt Zoar Grāmatu neiztēlojoties dažādus ainas, jo šī grāmata manam egoismam ir kā neticama pasaka?

Atbilde: Es ļoti priecājos, ka jums tik ļoti patīk Zoar Grāmata un ka jūs tajā rodat atpūtu. (vairāk…)

Laiks Zoar Grāmatai, 2. daļa

Garīgo kāpņu saimnieki

Zoar Grāmatas un kabalas zinātnes centrālā tēma kopumā – kā „izvilkt” no mūsu būtības dziļumiem labo spēku, lai ar tā palīdzību līdzsvarotu slikto spēku, kurš ir mūsos jau sākotnēji, kopš dzimšanas.

Būtībā visa kabalas zinātne ir triju līniju metodika: sliktajam spēkam (kreisā līnija) mēs pretstatām labo spēku (labo līniju) un starp tām veidojam līdzsvaru vidējā līnijā. Tādā veidā mēs virzāmies uz priekšu: kreisā, labā, vidējā – atkal un atkal. (vairāk…)

Laiks Zoar Grāmatai, 1. daļa

Rabīna Akivas mantojums

Jautājums: Tas notika vairāk kā pirms piecpadsmit gadiem. Man zvana pa telefonu un piedāvā bez maksas Zoar Grāmatu. Es piekritu un mēs sarunājām tikšanos. Norunātajā laikā – klauvē pie durvīm.

Taču vienas grāmatas vietā manu acu priekšā bija divas kastes ar divdesmit sējumiem. Pārsteigta es atveru vienu no tiem un saprotu, ka neko tamlīdzīgu nekad neesmu redzējusi. Lielākā daļa pilnīgi nesaprotama, bet zemāk esošais komentārs jau nedaudz saprotamāks.

Ar ko šī grāmata ir īpaša? Kas tajā ir slēpts? (vairāk…)

Grāmata Zoar – pavadonis garīgajā pasaulē

Grāmata Zoar izklāsta tikai par saiknēm starp visaptverošās sistēmas elementiem. Bezgalības Malhut, kas ietver sevī visu Bezgalības pasauli, pateicoties tiešās gaismas izplatīšanās četrām stadijām, pēc nolaišanās lejup, paredz mums darbu augstākajā sistēmā – pasaulēs, kurās mājo patiesais radījums – dvēsele.

Šī dvēsele ir sašķelta un tai ir jāveic sava augšupeja, mērojot pasauļu pakāpienus, jāsavienojas ar tām un tad pasaules kopā ar dvēseli atgriežas pie vienotās AVAJa, pie četrām gaismas stadijām.

Grāmata Zoar tāpat kā citi kabalistiskie avoti apraksta to, ko cilvēks sasniedz un sasniedz viņš atbilstoši savam garīgajam darbam. Kabalisti raksta tikai to, ko savā ceļā atklāj. (vairāk…)

Kā jūs iztēlojieties Elli?

Jautājums: Kas ir Elle?

Atbilde: Elle ir atkarīga no tā, kā cilvēks to nosaka? Daži uzskata, ka Elle iestājas tad, kad viņi zaudē visu, kas viņiem piederēja šajā pasaulē un nožēlo savu dzīvi, kas pagājusi bez jebkāda labuma.

Ir tādi, kuri uzskata, ka Elle nav šeit, šajā pasaulē, vadoties no sajūtām: labām vai ļaunām, bet ka Elle gaida mūs nākotnē, pēc tam, kad nomirs kermenis. Viņi domā, ka pēc nāves ķermenis dodas uz Paradīzi vai uz Elli. (vairāk…)

Nav iespējams raudāt un pateikties

No Priekšvārda Zoar Grāmatai, 138. p.: Pastāv likums, ka radījums nevar pieņemt no Radītāja ļaunumu atklātā veidā, jo tas kaitē Radītāja cieņai, par cik tas neklājas absolūtam darbiniekam. Tāpēc, kad cilvēks sajūt ļaunumu, tādā pašā mērā pār viņu valda Radītāja vadības noliegums un Augstākais Darbinieks izzūd no viņa.

Un tas ir liels sods pasaulē. Iznāk, ka labestības un ļaunuma sajūta Radītāja vadībā nosaka atalgojuma un soda sajūtu. Tas, kurš pieliek pūles, lai nešķirtos no ticības Radītājam, neskatoties uz to, ka viņš sajūt ļaunuma garšu vadībā, saņem atalgojumu. Turpretim, ja viņam neizdodas pielikt pūles, viņš saņem sodu, jo šķiras no ticības Radītājam. (vairāk…)