Kategorija arhīvs: ZOAR

Zoar Grāmatas apbrīnojamais spēks

Jautājums: Kādā veidā lasīt Zoar Grāmatu neiztēlojoties dažādus ainas, jo šī grāmata manam egoismam ir kā neticama pasaka?

Atbilde: Es ļoti priecājos, ka jums tik ļoti patīk Zoar Grāmata un ka jūs tajā rodat atpūtu. (more…)

Laiks Zoar Grāmatai, 2. daļa

Garīgo kāpņu saimnieki

Zoar Grāmatas un kabalas zinātnes centrālā tēma kopumā – kā „izvilkt” no mūsu būtības dziļumiem labo spēku, lai ar tā palīdzību līdzsvarotu slikto spēku, kurš ir mūsos jau sākotnēji, kopš dzimšanas.

Būtībā visa kabalas zinātne ir triju līniju metodika: sliktajam spēkam (kreisā līnija) mēs pretstatām labo spēku (labo līniju) un starp tām veidojam līdzsvaru vidējā līnijā. Tādā veidā mēs virzāmies uz priekšu: kreisā, labā, vidējā – atkal un atkal. (more…)

Laiks Zoar Grāmatai, 1. daļa

Rabīna Akivas mantojums

Jautājums: Tas notika vairāk kā pirms piecpadsmit gadiem. Man zvana pa telefonu un piedāvā bez maksas Zoar Grāmatu. Es piekritu un mēs sarunājām tikšanos. Norunātajā laikā – klauvē pie durvīm.

Taču vienas grāmatas vietā manu acu priekšā bija divas kastes ar divdesmit sējumiem. Pārsteigta es atveru vienu no tiem un saprotu, ka neko tamlīdzīgu nekad neesmu redzējusi. Lielākā daļa pilnīgi nesaprotama, bet zemāk esošais komentārs jau nedaudz saprotamāks.

Ar ko šī grāmata ir īpaša? Kas tajā ir slēpts? (more…)

Grāmata Zoar – pavadonis garīgajā pasaulē

Grāmata Zoar izklāsta tikai par saiknēm starp visaptverošās sistēmas elementiem. Bezgalības Malhut, kas ietver sevī visu Bezgalības pasauli, pateicoties tiešās gaismas izplatīšanās četrām stadijām, pēc nolaišanās lejup, paredz mums darbu augstākajā sistēmā – pasaulēs, kurās mājo patiesais radījums – dvēsele.

Šī dvēsele ir sašķelta un tai ir jāveic sava augšupeja, mērojot pasauļu pakāpienus, jāsavienojas ar tām un tad pasaules kopā ar dvēseli atgriežas pie vienotās AVAJa, pie četrām gaismas stadijām.

Grāmata Zoar tāpat kā citi kabalistiskie avoti apraksta to, ko cilvēks sasniedz un sasniedz viņš atbilstoši savam garīgajam darbam. Kabalisti raksta tikai to, ko savā ceļā atklāj. (more…)

Kā jūs iztēlojieties Elli?

Jautājums: Kas ir Elle?

Atbilde: Elle ir atkarīga no tā, kā cilvēks to nosaka? Daži uzskata, ka Elle iestājas tad, kad viņi zaudē visu, kas viņiem piederēja šajā pasaulē un nožēlo savu dzīvi, kas pagājusi bez jebkāda labuma.

Ir tādi, kuri uzskata, ka Elle nav šeit, šajā pasaulē, vadoties no sajūtām: labām vai ļaunām, bet ka Elle gaida mūs nākotnē, pēc tam, kad nomirs kermenis. Viņi domā, ka pēc nāves ķermenis dodas uz Paradīzi vai uz Elli. (more…)

Nav iespējams raudāt un pateikties

No Priekšvārda Zoar Grāmatai, 138. p.: Pastāv likums, ka radījums nevar pieņemt no Radītāja ļaunumu atklātā veidā, jo tas kaitē Radītāja cieņai, par cik tas neklājas absolūtam darbiniekam. Tāpēc, kad cilvēks sajūt ļaunumu, tādā pašā mērā pār viņu valda Radītāja vadības noliegums un Augstākais Darbinieks izzūd no viņa.

Un tas ir liels sods pasaulē. Iznāk, ka labestības un ļaunuma sajūta Radītāja vadībā nosaka atalgojuma un soda sajūtu. Tas, kurš pieliek pūles, lai nešķirtos no ticības Radītājam, neskatoties uz to, ka viņš sajūt ļaunuma garšu vadībā, saņem atalgojumu. Turpretim, ja viņam neizdodas pielikt pūles, viņš saņem sodu, jo šķiras no ticības Radītājam. (more…)

Līgavas nakts

Priekšvārds Zoar Grāmatai, nodaļa „Līgavas nakts”: Trimdas laikus dēvē par „nakti”, jo tie ir Radītāja vaiga apslēptības laiki no Israēla dēliem. Un šajā laikā visi ķildu spēki valda pār tiem, kas kalpo Radītājam.

Taču līdz ar to tieši šajā momentā līgava savienojas ar savu vīru, pateicoties Torai un taisno baušļiem, šajā brīdī viņi tiek dēvēti par „Toras glabātājiem”. (more…)

Slīkstošais labestības gaismā

Lai nedaudz sajustu garīgo stāvokli, var iedomāties sevi slīkstošu gaismas okeānā un paliekošu bez gaisa, gluži kā zivs, kas peld ūdenī. Augstākā gaisma mani aptver no visām pusēm un acumirklī automātiski reaģē uz katru manu kustību. Līdzko pakustināšu „roku” vai „kāju”, proti, pie mazākā mana sirdspuksta, es nekavējoties izraisu augstākās gaismas atbildes iedarbību.

Tā ir man jādzīvo pastāvīgi: no rīta līdz vakaram un no vakara līdz rītam, jūtot sevi augstākās gaismas okeānā, kas piepilda visu Universu. Tas ir vienīgais spēks, labais un labu nesošs, reaģējošs uz jebkuru manu kustību, lai visoptimālākā veidā mani virzītu uz mērķi.

Es atrodos šajā gaismā. Proti, jebkura kustība manās vēlmēs: nedzīvajās, augu, dzīvnieciskajās un cilvēciskajās, nekavējoties piesaista man atbildes reakciju. Tāpēc tas ir jāņem vērā.

No nodarbības: no Zoar Grāmatas Priekšvārda, 21.02.2014.

Avots krievu valodā

Tas, kurš dzen uz priekšu

No Zoar Grāmatas Priekšvārda, nodaļa „Ēzeļu dzinējs”, 87. p.: Ēzeļu dzinējs nozīmē taisnā dvēseles dzimšanu (ibur), šī dvēsele atnāk, lai tam, kurš iet Radītāja ceļu, palīdzētu no esošās pakāpes pacelties uz augstāku pakāpi, tas līdzinās ēzeļu dzinējam, kurš uz ēzeļu mugurām pārvadā cilvēkus no vienas vietas uz citu.

Un šajā laikā arī taisnais krīt no savas iepriekšējās pakāpes un dzimst jaunajā pakāpē, tāpat kā tās dvēseles īpašība, kura atnāk palīdzēt, jo „dzimšanas” stadija nozīmē mohin gaismas izzušanu.

„Zini, ka tas notiek katrā jaunā pakāpē, jo jebkurā laikā, kad cilvēkam jāsasniedz jauna pakāpe, viņam jāsasniedz iepriekšējo mohin izzušana, it kā viņš nekad iepriekš nebūtu sasniedzis nevienu pakāpi, sākot no jauna iegūt Nefeš, dēvētu par „embriju”, bet pēc tam Ruah, stāvokli, ko dēvē par „barošanu”. (more…)

Sašķeltā pasaule

Patlaban mēs atklājam sašķeltu pasauli. Citādi sakot, mūsu pasaulē savā egoismā esam nonākuši pie paša bezdibeņa. Ja atklāsies vēl dziļāks slānis, mēs vairs nespēsim no turienes vairs izrauties. Tāpēc, ka mūs tur gaida patiešām drausmīgi stāvokļi, kuros zaudējam cilvēcisko būtību.

Pravieši sacīja, ka tamlīdzīgs ir iespējams, ja mērot ceļu, kurā viss notiek savā laikā. Tanahā (Tora, Pravieši, Svētie Raksti) aprakstīts tieši tas ceļš, kurš mūs gaida, ja mēs “nesadarbojamies”, ja neņemam vērā tā norādījumus. Starp citu Pravieši raksta par briesmīgām, sirdi stindzinošām katastrofām.

Bāls Sulams tāpat norāda, ka sliktākajā gadījumā sāksies Trešais un Ceturtais pasaules karš. Lai gan šķiet, kas paliks pēc Trešā pasaules kara, ja visa pasaule jau kļuvusi par globālo ciematu,  „piebāztu” ar masu iznīcināšanas ieročiem? (more…)