Category Archives: Vīrietis un sieviete

Ģimene un laulība, 6. daļa

Laiks un mīlestība pret bērniem

Jautājums: Vai es pareizi saprotu, ka daba instinktīvi ielikusi mūsos mīlestību pret bērniem tikai tādēļ, lai mēs iemācītos gluži tāpat izturēties pret citiem cilvēkiem?

Atbilde: Gan jā, gan nē. Ar laiku mīlestība pret bērniem mainīsies. Tā jau mainās. Šodien cilvēki pret bērniem izturas citādāk nekā agrāk. (vairāk…)

Ģimene un laulība, 5. daļa

Ģimene – masu garīgās izaugsmes pamats

Replika: Kabala stāsta par apkārtējās sabiedrības svarīgumu, kura atbalstītu viedokli, ka tikai Radītāja atklāšana var būt motivācija ģimenes dibināšanai.

Atbilde: Taču šai apkārtējai sabiedrībai nav jābūt kā ciemā, laukos vai mazā pilsētā, kur mazizglītotās masas sabiedriskais viedoklis izdara spiedienu uz jaunajiem un piespiež viņus izveidot ģimeni un šādi eksistēt. (vairāk…)

Ģimene un laulība, 4. daļa

Cits laiks – cita ģimene

Replika: No vienas puses, mūsu egoisms, nepārtraukti attīstoties, iznīcina ģimeni. No otras puses, laulības sabrukšana ir pretrunā ar dabiskajiem dabas likumiem. Tāpēc, ka daba ir radījusi ģimenes šūniņu kā minimālo apkārtējo vidi, kur cilvēks var attīstīties.

Atbilde: Iepriekš ģimeni noturēja tīri egoistiska ieinteresētība. Taču šodien mūsu daba to iznīcina. (vairāk…)

Ģimene un laulība, 3. daļa

Kas palīdzēs saglabāt laulību?

Jautājums: Šodien nav iespējams laulību institūtu noturēt ar pamudinājumiem, tāpēc nepieciešams meklēt papildu mērķus. Kādi ir šie mērķi, lai noturētu laulību?

Atbilde: Mūsu laikos ar reliģiozu laulības svētīšanu ģimeni vairs nenoturēsi. Un ne tikai nelielā sabiedrībā, bet praktiski visā pasaulē. Jaunatnei nav svarīgi, ko par viņiem domās šeit vai tur. (vairāk…)

Ģimene un laulība, 2. daļa

Ģimene – pretstatu savienošanās

Jautājums: Ja ģimene ir divu pretstatu savienošanās, tas nozīmē, lai nodibinātu labu ģimeni, nepieciešams atrast pāri pretēju sev, lai iznāktu labākā savienošanās?

Atbilde: Nē, nav obligāti. Skatoties, par kādu līmeni ir runa. Ja mēs runājam par cilvēcisko, tas ir, dzīvniecisko, ķermeņa līmeni, tad šeit nevajag nekādus ekspromtus. Gluži pretēji, šeit jābūt līdzībai, un jo tuvāk, jo labāk. (vairāk…)

Ģimene un laulība, 1. daļa

Jauns radījums no diviem pretstatiem

Jautājums: Saskaņā ar kabalu cilvēks laulību nav radījis mākslīgi. Tā radusies, pamatojoties uz mūsu iedzimtajām īpašībām. Kāpēc divu pretstatu savienošanās rada kādu trešo, ko jaunu?

Atbilde: Mēs redzam, jo vairāk attīstīti dabas elementi, jo grūtāk tiem savienoties kopā. Toties, savienojoties, viņi rada individuālākas, attīstītākas, īpašas īpašības. (vairāk…)

Sieviete ievirza, vīrietis realizē

Jautājums: Sieviete iekšēji spēj nodot vīrietim savu vēlmi. Daudzas sievietes sapņo, lai viņu vīri kļūtu tuvāki Radītājam. Kāda jēga nodot šādu vēlmi?

Atbilde: Ja sieviete no vīrieša kaut ko vēlas, viņa to vienmēr panāks. Šādi veidota pasaule. (vairāk…)

Kādā veidā saglabāt ģimeni?

Jautājums: Vai jūs varētu sniegt kabalistisku padomu, kādā veidā saglabāt ģimeni?

Atbilde: Padoms ģimenes pārim: pagādāt bērnus un pieņemt nosacījumu, ka šķiršanās nepastāv. Lai laulātie pacenšas tādā vai citādā mērā sadzīvot ar savu otro pusīti. (vairāk…)

Vīrietis un sieviete: nedrīkst nonivelēt atšķirību

Jautājums: Kur ir aprakstīti likumi pēc kuriem sievietei ir jāstāv aiz vīrieša? Sieviete strādā, pelna naudu gluži tāpat kā vīrietis, rūpējas par bērniem, māju un viņai ir jāstaigā noliektu galvu pēc vīrieša?

Atbilde: Es saprotu, kādu ainu jūs redzat. Taču tas tā nav. Sieviete, atbilstoši mūsu pašreizējai situācijai var strādāt līdzvērtīgi vīrietim, taču dzimtes turpināšana ir viņas privilēģija. Māja arī, grozi kā gribi, ir uz viņas pleciem. Atšķirība tomēr ir un to nevajag nonivelēt. (vairāk…)

Kāpēc vīrietim nepieciešama sieviete?

Jautājums: Kāpēc vīrietim garīgajā izaugsmē tik ļoti ir nepieciešama sieviete?

Atbilde: Tāpēc, ka sieviete no vienas puses vīrietim palīdz, taču no otras puses viņu papildina. Vīrieti dēvē par „plag gufa” (daļa ķermeņa), tāpēc ka bez sievišķās daļas viņš ir tikai daļa. (vairāk…)