Category Archives: Vīrietis un sieviete

Vīrišķā un sievišķā sākotne, 7. daļa

Laulātie – nākoši no vienas vides. 

Replika: Saskaņā ar kabalu ir īpašību sakritības likums, kurš vēsta par to, ka nepieciešams meklēt tādu partneri, ar kuru jums ir kopīgi pamati, īpašības.

Atbilde: Obligāti. Ieteicams meklēt no tās pašas vides, no kuras tu pats esi cēlies, kura tev ir tuva. (vairāk…)

Vīrišķā un sievišķā sākotne, 6. daļa

Ko mēs redzam citos cilvēkos?

Jautājums: Šodien arvien vairāk cilvēku spēj dzīvot bez ģimenes. Taču ģimeni, pagaidām vēl neviens nav atcēlis.

No realitātes uztveres viedokļa kabalisti iesaka mācīties redzēt laulātajā nevis negatīvas īpašības, kuras īstenībā nav viņa, bet gan saprast, ka tās izsauc mana attieksme pret viņu. Kādā veidā šo principu var izmantot praksē? (vairāk…)

Vīrišķā un sievišķā sākotne, 5. daļa

Attiecību attīstība starp vīrieti un sievieti.

Jautājums: Kādā veidā kabala spēj palīdzēt sakārtot attiecības starp vīrieti un sievieti?

Atbilde: Mēs redzam, ka cilvēcei attīstoties, tas kļūst arvien grūtāk. Kādreiz attiecības starp vīrieti un sievieti reglamentēja apkārtējā sabiedrība: ciems, maza pilsēta, reliģijas, iedibinātās paražas utt.

Piemēram, vīriešiem bija tiesības, sievietēm nebija, un šādā veidā viss sakārtojās. Viss bija ļoti vienkārši. Sieviete zināja, kāda ir viņas misija. Vīrietis zināja, kāda ir viņa misija. (vairāk…)

Vīrišķā un sievišķā sākotne, 4. daļa

Vai dvēselei ir dzimums?

Jautājums: Vai dvēselei ir dzimums? Piemēram, ja cilvēks šajā dzīvē ir sieviete, tad nākamajā dzīvē šī dvēsele arī būs ietērpta sievietes ķermenī? Vai arī tas tā nav?

Atbilde: Pieņemsim, ka tā.

Jautājums: Ko par to teikts kabalā? (vairāk…)

Vīrišķā un sievišķā sākotne, 3. daļa

No kā attīstījās vīrišķā un sievišķā sākotne?

Jautājums: Visa radība ir vēlme baudīt. Vēlme baudīt savā labā tiek dēvēta par „sievišķo sākotni”, taču par labu Radītājam – par „vīrišķo sākotni”. Kā to saprast?

Atbilde: Sievišķie un vīrišķie principi sākotnēji radībā neizpaudās, tāpēc ka radībai bija jāattīstās. (vairāk…)

Vīrišķā un sievišķā sākotne, 2. daļa

Kas ir „Ādams”?

Jautājums: Sākumā Radītājs radīja vienotu radījumu. Šis radījums vai programma tiek dēvēts par vienu vēlmi – „Ādams Rišons”. Vai arī šī vēlme sastāv no sievišķās un vīrišķās sākotnes?

Atbilde: Jā šīs abas sākotnes vienlaikus viena otru papildina un ir savstarpēji saistītas. (vairāk…)

Sievišķā un vīrišķā sākotne, 1. daļa

Divi Visuma spēki

Jautājums: Kabalisti raksta, ka Visuma pamatā ir attiecības starp dzimumiem. Cilvēki dalās vīriešos un sievietēs, tāpēc ka ir Radītājs un radība?

Atbilde: Jā. Divi Visuma spēki – atdeves un saņemšanas spēks – matērijā tiek parādīti vīrieša un sievietes veidā. (vairāk…)

Kā izlabot sabojātas attiecības?

Replika: Sabojātas attiecības cilvēkiem bojā visu dzīvi, var izsist no līdzsvara niecīgas nesaprašanās dēļ. Kā pareizi rīkoties, lai novērstu apvainojumus, sabojātas attiecības un, tieši pretēji, tās sakārtotu?

Psihologi iesaka šādas rekomendācijas: „Centieties saprast kolēģa viedokli. Darbības rezultāts ne vienmēr mēdz būt apzināts. Grūtības ar kaut kādām mikro parādībām ir tajā, ka mēs visi piemērojam atšķirīgus standartus to novērtēšanā”. (vairāk…)

Ģimene un laulība, 11. daļa

Radītāja atklāšanas pazīmes

Jautājums: Kā mēs uzzināsim, ka Radītājs mums atklājies? Vai ir kādas pazīmes?

Atbilde: Kad tu sāc sajust sevī ļoti lielus pretējus grūdienus, tevi mētā no vienas malas uz otru, tu nesaproti, kas ar tevi notiek, neapzinies savus nākamos stāvokļus – tas ir virzības signāls. (vairāk…)

Ģimene un laulība, 10. daļa

Viens risinājums visu veidu problēmām

Jautājums: Kas kabalā sacīts par tādām parādībām ģimenē kā greizsirdība, laulības pārkāpšana? Kā pret to izturēties?

Atbilde: Tas ir dabiski, jo mēs esam dzīvnieki un, kaut kādā mērā, cilvēki. Taču, ja mūsu augstākā saikne noteiks visu pārējo, tad nebūs nekādu problēmu, mēs vienmēr viens otru sapratīsim. (vairāk…)