Category Archives: Vīrietis un sieviete

Stipras laulības noslēpums

Jautājums: Pasaulē liela problēma ir šķiršanās. Pēdējos 40 gados divreiz vairāk cilvēku sākuši saraut attiecības. Šķirto laulību procents uzlec pat līdz 70%.

Par šķiršanās iemesliem uzskata sasteigtu, nepārdomātu stāšanos laulībā vai laulības aiz aprēķina, laulāto neuzticību, seksuālu neapmierinātību, raksturu nesaderību, psiholoģisko nesagatavotību ģimenes dzīvei, apreibināšanos. Nosauc vēl kaudzi iemeslu.

Kā jūs domājat, kāpēc tas notiek? (vairāk…)

Vīrišķā un sievišķā sākotne, 13. daļa

Nākotnes ģimene

Jautājums: Ir teikts: „Vīrietis un sieviete – un Radītājs starp viņiem.” Ko tas nozīmē?

Atbilde: Tas nozīmē, ka, ja vīrišķā un sievišķā daļas – egoisms un altruisms, savstarpēji savienojas, lai radītu kaut ko kopīgu, virzītu uz atdevi, uz savstarpēju mīlestību un vispār no sevis virzītu uz āru, tad starp viņiem ir jūtams Augstākais spēks, dēvēts par „Radītāju”. (vairāk…)

Vīrišķā un sievišķā sākotne, 12. daļa

Vīrieši un sievietes: pienākumi un iespējas

Jautājums: Vai ir kādas atšķirības sievietēm un vīriešiem attiecībā uz kabalas materiāliem, uz pirmavotiem? Ko drīkst vai nepieciešams lasīt sievietēm un ko vīriešiem?

Atbilde: Gan vieniem, gan otriem drīkst un nepieciešams lasīt absolūti visu. Vienkārši vīriešiem tas ir pienākums, turklāt katru dienu, bet sievietēm – atkarībā no brīvā laika.

Kas attiecas uz garīgo ceļu un Radītāja izzināšanu, vīrietim arī tas ir pienākums, sievietei – pēc vēlēšanās un pēc iespējām. (vairāk…)

Vīrišķā un sievišķā sākotne, 11. daļa

Mācīties mīlēt

Replika: Kad mēs runājam par precētu pāri, tad tur rodas tāda parādība kā mīlestība. Taču no kabalas viedokļa mīlestība ir kaut kas absolūti cits.

Atbilde: Materiālajās attiecībās mīlestība balstās uz instinktiem, uz hormoniem. Taču kabalā par mīlestību dēvē savstarpēju piekāpšanos, savstarpēju pievilkšanos viens otram, savstarpēju palīdzību, abpusējas rūpes.

Principā mīlestība ir stāvoklis, kad tu jūti otra vēlēšanās un tās piepildi. (vairāk…)

Vīrišķā un sievišķā sākotne, 10. daļa

Vai iespējams mainīt laulātā raksturu?

Replika: Mēs saprotam, ka izvēles brīvība ir tikai apkārtējās sabiedrības izvēlē, taču cilvēka pamatīpašības mainīt nedrīkst.

Atbilde: Un tās nevajag mainīt.

Jautājums: Necensties pieprasīt no laulātā mainīt savas īpašības?

Atbilde: Nekādi! Tās dotas mums no dabas un tādas arī paliks. Vienīgais, ko mēs varam, apvienot to izmantošanu mūsu savienošanās labā, lai šajā saiknē starp mums atklātu augstāko spēku. Tieši tas ir mūsu mērķis, mūsu atalgojums. (vairāk…)

Vīrišķā un sievišķā sākotne, 9. daļa

Katra diena – no tīras lapas

Jautājums: Viens no kabalas grupas principiem ir piekāpšanās un sevis atcelšana. Vai var ģimenē vienoties sākt nākamo dienu tā, it kā vakar nekas nebūtu noticis, pasludinot viens otram amnestiju un censties izvairīties no situācijām, kuras apzināti ved pie ķildām?

Atbilde: Jāsāk katra diena no jauna, neraugoties uz to, ka iespējams, vakar bija kādas nesaskaņas. Gan grupā, gan ģimenē nepieciešams nepārtraukti sākt no jaunas lapas, it kā nekas nebūtu bijis. (vairāk…)

Vīrišķā un sievišķā sākotne, 8. daļa

Ģimenes dzīve – līgumu sistēma

Replika: Lai novērstu konfliktus ģimenē, kabalisti iesaka iepriekš attiecībās uzstādīt precīzus ietvarus, robežas, neaizmirst par tiem atgādināt un nebaidīties dot partnerim signālus par to pārkāpšanu.

Atbilde: Ģimenes dzīve – tas tomēr ir līgums, kurš, protams, var mainīties. Taču jebkurā gadījumā tā ir līgumu sistēma. (vairāk…)

Vīrišķā un sievišķā sākotne, 7. daļa

Laulātie – nākoši no vienas vides. 

Replika: Saskaņā ar kabalu ir īpašību sakritības likums, kurš vēsta par to, ka nepieciešams meklēt tādu partneri, ar kuru jums ir kopīgi pamati, īpašības.

Atbilde: Obligāti. Ieteicams meklēt no tās pašas vides, no kuras tu pats esi cēlies, kura tev ir tuva. (vairāk…)

Vīrišķā un sievišķā sākotne, 6. daļa

Ko mēs redzam citos cilvēkos?

Jautājums: Šodien arvien vairāk cilvēku spēj dzīvot bez ģimenes. Taču ģimeni, pagaidām vēl neviens nav atcēlis.

No realitātes uztveres viedokļa kabalisti iesaka mācīties redzēt laulātajā nevis negatīvas īpašības, kuras īstenībā nav viņa, bet gan saprast, ka tās izsauc mana attieksme pret viņu. Kādā veidā šo principu var izmantot praksē? (vairāk…)

Vīrišķā un sievišķā sākotne, 5. daļa

Attiecību attīstība starp vīrieti un sievieti.

Jautājums: Kādā veidā kabala spēj palīdzēt sakārtot attiecības starp vīrieti un sievieti?

Atbilde: Mēs redzam, ka cilvēcei attīstoties, tas kļūst arvien grūtāk. Kādreiz attiecības starp vīrieti un sievieti reglamentēja apkārtējā sabiedrība: ciems, maza pilsēta, reliģijas, iedibinātās paražas utt.

Piemēram, vīriešiem bija tiesības, sievietēm nebija, un šādā veidā viss sakārtojās. Viss bija ļoti vienkārši. Sieviete zināja, kāda ir viņas misija. Vīrietis zināja, kāda ir viņa misija. (vairāk…)