Category Archives: Veselība

Slimības – egoisma sekas

Jautājums: Kādēļ ir vajadzīgas slimības un fiziskas ciešanas?

Atbilde: Tās ir mūsu kopējā neizlabotā egoisma sekas. Kamēr egoisms mitinās dvēselēs, pat izlabotās dvēseles, būdamas pilnīgā saiknē ar neizlabotajām, izjutīs uz sevis ciešanas.

Jautājums: Varētu vēl saprast, kāpēc ciešanas ir vajadzīgas kabalistiem – mācīties pacelties virs dzīvnieciskā līmeņa, taču, kāpēc tās vajadzīgas vienkāršiem cilvēkiem?

Atbilde: Mēs visi atrodamies kolektīvā atkarībā viens no otra, būdami vienota substance – dvēsele, vēlme saņemt. Ja šī vēlme ir „sevis dēļ” – ciešam, ja „Radītāja dēļ”, proti, tāpat kā gaisma – gūstam baudu.

(vairāk…)

Kāpēc es slimoju?

Jautājums: Kāpēc mums pastāvīgi rodas problēmas ar veselību, ģimenē utt.?

Atbilde: Mēs nezinām, kāpēc mēs slimojam, jo neredzam visu Universa sistēmu. Kāds kaut ko kaut kur izdarīja vienā vietā, bet par viņu kāds cits kādā citā vietā saņem „pa galvu”, tāpēc ka esam vienota integrāla sistēma. Tāpēc es nevaru jums pateikt, kā rīkoties, ja kāds slimo.

Mums jāvirzās tikai uz to, lai sasniegtu mūsu kopīgo apvienošanos. Tikai to! Šajā saistībā Bāls Sulams raksta: „Mīlestība pret biedriem spēj nosegt visas mūsu problēmas”.

Avots krievu valodā

Apziņas ietekme uz DNK

Pētījums: Atklājumi ģenētikā ļauj pieņemt, ka organisma ģenētiskie kodi var atrasties ne DNK molekulā. Tad, kad pētnieki apstaroja DNK paraugu ar maigu lāzeri, viņi atklāja, ka DNK pievelk un kā švamme uzsūc sevī gaismu, un saglabā tās fotonus spirāles veidā.

Esam pieraduši uzskatīt, ka pašu gaismu saglabāt nav iespējams, tikai ja pārvērst tās enerģiju citās formās, piemēram, augu zaļajā hlorofīlā. Izrādījās, ka gaismu var izmantot kā uzturu, kas uzglabāsies DNK kā neaizskarama rezerve.

Tālāk: zinātnieki novāca DNK molekulu un vietā, kur tā iepriekš atradās, gaisma turpināja griezties spirālveidā, lai gan DNK tur fiziski vairs neatradās. Kādam neredzamam spēkam nebija nepieciešama DNK molekula. Vienīgais racionālais zinātniskais izskaidrojums – pastāv enerģētiskais lauks, kurš ir vienots ar DNK molekulu, it kā DNK molekulai būtu enerģētiskais dubultnieks. (vairāk…)

Nāves aicinājums

Ziņojums: Cilvēka organisma resursam ir liels potenciāls: tas spēj dažas dienas dzīvot bez gaisa, var dzīvot pie ļoti zemas temperatūras. Tādā gadījumā, no kā tad cilvēki mirst: no „nāves aicinājuma” – komandas, kuru uzdod daba un cilvēks pats iet uz suicīdu, tāpat kā arī daudzi dzīvnieki.

Pasaulē kļūst biežāki gadījumi, kad cilvēki labprātīgi aiziet no dzīves. Pēc tradīcijas vaino stresus, nestabilu politisko un ekonomisko stāvokli. Taču patiesie iemesli ir tajā apstāklī, ka jebkurā dzīvā būtnē slēpjas „pašiznīcināšanās programma”.

Dzīvnieku pasaulē pēdējos gados tāpat bieži tiek novērotas pašnāvības, taču vaļus un delfīnus, kuri veseliem bariem izdara pašnāvību, neuztrauc ne politiskās, ne ekonomiskās problēmas. Ieprogrammētas nāves teorijas galveno ideju nosaka sekojošais faktors – sabalansēt dzīvību uz planētas. (vairāk…)

Kāpēc ir vientuļi…

Viedoklis: No katriem 100 cilvēkiem, kas cieš no vientulības, tikai 15 cieš no zaudējuma, pārējie 85 – no nesapratnes. Cilvēciskā vientulība uz 85% ir vairums visāda veida nesapratnes rezultāts, kas iekļauts trīs pamatnesapratnēs: tu nesaproti sevi, tu nesaproti citus, citi nesaprot tevi.

Kāpēc mūs nesaprot? – Tāpēc, ka mēs neesam atklāti, nemeklējam sapratni, neprotam runāt par to, vēlamies izskatīties stiprāki, nekā patiesībā esam.

Sastopot to, kurš mums sevišķi svarīgs, ar kuru mēs varētu nebūt vientuļi, mēs kaunamies par personīgo aizvainojamību (vājību, nezināšanu, neprasmi dejot, dziedāt, vārīt zupas, iesist naglas, spļaut tālāk par visiem, saprast aktuālo politisko situāciju). Mēs kaunamies un klusējam. (vairāk…)

Mierīgie cilvēki – visegoistiskākie

Pētījums: Impulsīvas personības daudz labvēlīgākas salīdzinājumā ar ārēji mierīgajiem. Ģimenes pāros neiecietīgais dzīvesbiedrs ar zemu paškontroles līmeni vienmēr ir gatavs vairāk atdot savam partnerim, nekā prasīt sev.

Tādi cilvēki ar lielāku varbūtību upurēs laiku un enerģiju tuvākajiem salīdzinājumā ar tiem, kas saglabā mieru problemātiskā situācijā un rūpīgi apdomā visus iespējamos tās risinājuma variantus, pirms izvēlēsies piemērotāko. Turpretī impulsīvais ar grūtībām piedod partnerim pat nenozīmīgas kļūdas.

Replika: Tie ir divi egoisma tipi un abi ir netikumīgi, ilgās attiecībās dod priekšroku mierīgajiem, īsās – impulsīvajiem, jaunībā – impulsīvajiem, vecumdienās – mierīgajiem, tāpat arī atkarībā no otrā partnera puses, taču vienmēr ir svarīgi līdzsvarot. Turpretī garīgajā izaugsmē šie divi personības tipi ārēji izpaužas vēl vairāk, bet iekšēji – līdzsvarojas pašā cilvēkā, otrajā būtībā, kuru cilvēks iegūst.

Avots krievu valodā

Integrālā veselība

Jautājums: Integrālajā sabiedrībā katra cilvēka personīgā labsajūta pāraug sabiedriskajā. Kas ir “sabiedriskā labsajūta”?

Atbilde: Patlaban pasaulē atklājās kopējā savstarpējā saikne. Visi zinātniskie pētījumi runā par to, ka mēs esam vienota organisma daļas. No šī organisma kopējās darbības ir atkarīgs viss, un katra tā daļa ir atbildīga ne vien par sevi, bet arī par to ļaunumu, kuru tā nodara visam organismam ar savu nepareizo funkcionēšanu.

Tāpēc ikvienan cilvēkam, katrai atsevišķai cilvēces daļai tas ir jāsaprot, turklāt pareizu sapratni dod tikai integrālā audzināšana un izglītība, kas skaidro kopējās savstarpējās saiknes sistēmas darbu. (vairāk…)

Audzināšana vai dresūra?

Jautājums: Integrālās audzināšanas procesā cilvēkam paaugstinās viņa maņu orgānu jutība. Pēc tam viņš ienāk mūsu pasaulē, kur viņam nepieciešama kāda aizsardzība, tāpēc ka šeit viņu gaida nepatīkamas sajūtas. Kā iemācīt cilvēkam tikt galā ar apkārtējo pasauli, kurā viņš atgriežas pēc integrālās audzināšanas nodarbībām?

Atbilde: Cilvēks citādi izturēsies pret šo pasauli, savādāk to uztvers. Taču mums viņš nav jāapmāca, kā uztvert pasauli. Mums tā ir jāmaina. Tad, balstoties uz šo pārmaiņu sevī, viņš citādi uztvers pasauli.

Principā, mēs nepareizi audzinām bērnus, pamācot: „Nesit, nekaujies, nelamājies”. Tā nav audzināšana, bet gan tā pati dzīvnieku dresūra. Mums viņi ir jāmaina iekšēji, tā lai viņi nevarētu iesist, lamāties, kādu aizskart. Tādējādi nepieciešamas iekšējās pārmaiņas, pacelšanās uz nākamo līmeni, nevis vienkārši aizliegumu sistēmas pildīšana. (vairāk…)

Pieņemt dabas izaicinājumu

Jautājums: Kā cilvēciskās smadzenes papildina zaudētās jūtas un sajūtas, kuras kādreiz  mums bija dotas no dabas?

Atbilde: Smadzenes to nespēj kompensēt. Tādā veidā strādā Augstākā vadība. Jūs domājat, ja mēs esam radījuši laboratoriju, kas pārbauda visus mūsu fiziskos parametrus un sniedz kādu rezultātu par mūsu relatīvo veselību, tad ar to ir pietiekami? Ja mēs dzīvotu normālā vidē, mēs neslimotu un mums nebūtu nekādu lieku vajadzību.

Citiem vārdiem, tas viss iekļaujas vispārējā sistēmā, vispārējā programmā un cilvēks izjūt ciešanas visos līmeņos un visas šīs ciešanas ir kā izaicinājums, kas viņam ir jāpieņem, lai sevi izlabotu. (vairāk…)

Dusmas bremzē gremošanu

Jautājums: Kā jūs komentēsiet Rambama postulātu: „Nekad neēd, kad esi dusmīgs”?

Atbilde: Ja uzņemot barību cilvēks dusmojas, viņa organismā ieslēdzas tādas iekšējās sistēmas, kas visu viņā sadedzina un ēdiens netiek sagremots. Tiek uzskatīts, ka līdz ar to gremošanas procesā cilvēks ienes papildus traucējumus. Ja maltītes laikā viņš dusmojas, tad šis traucēklis, dusmas, it kā sagremojas asinīs un cilvēks sadedzina ēdienu, tā vietā, lai organisms to pareizi sagremotu.

Turklāt šādā stāvoklī viņš nespēj barību pareizi sagremot un norīt. Viņam ir grūti izturēt nepieciešamo gremojumu skaitu. Vidēji cilvēkam jāveic 32 gremošanas kustības, lai samaltu barību, taču ja ne, tad vismaz 14.

Kurš no mums normāli,  koncentrēti veic 14 gremošanas kustības, pirms norīt barību? Ja mēs to nedarām, mēs norijam indi. Viss ir savstarpēji saistīts. (vairāk…)