Category Archives: Veselība

Kabala un veselība, 11.daļa

Visievainojamākie dabā

Jautājums: Ar kādu mērķi Radītājs/Daba sūta mums traucēkļus slimības izskatā?

Atbilde: Vistuvākais cilvēkam ir viņa dzīvnieciskā ķermeņa stāvoklis, kurā viņš pagaidām eksistē un sevi ar to asociē.

Tāpēc līdzsvara trūkums, kuru mēs izsaucam no garīgā līmeņa uz fizisko, parāda mums kā aplikācija, ka mums jāpilda noteiktas garīgas darbības pašā saknē, lai tās zaros sajustu izlabošanu. (vairāk…)

Kabala un veselība, 10. daļa

Grupa – ideāls organisms

Jautājums: Pieņemsim, mēs studējam „Kabalas pamatus” kursa domubiedru grupā, kopā mācāmies vairākas reizes dienā, un kāds no mums saslimst. Dabiski, sākumā viņam jāiet pie ārsta, bet grupā viņam kaut kā sevi jālīdzsvaro ar Radītāju.

Līdzsvarot ar Radītāju – tas nozīmē parādīt atdeves un mīlestības īpašības attiecībā pret citiem grupas locekļiem? Rūpēties, lai viņi sasniegtu Radītāju, tāpēc ka tajā parādās mana mīlestība? (vairāk…)

Kabala un veselība, 9. daļa

Garīgā un fiziskā atveseļošanās

Jautājums: Pieņemsim, man kaut kas sāp, un es eju pie ārsta. Kādai pret to ir jābūt attieksmei: viss ir no Radītāja? Ko es ar to daru? Es runāju par nopietnām un pat nāvējošām slimībām.

Atbilde: Jebkuras nopietnas un nenopietnas slimības nāk no Radītāja. Tāda ir Radītāja saruna ar cilvēku. (vairāk…)

Kabala un veselība, 8. daļa

Kāpēc mēs neuzticamies mūsdienu medicīnai?

Jautājums: Pēdējo 100 gadu laikā nav šaubu medicīnas sasniegumos. Tas ir arī veselīgs dzīvesveids un uzturs, un preparāti.

Atbilde: Problēma ir tajā, ka mēs neredzam parastu normālu medicīnu. Visa medicīna ir komerciāla. Tāpēc tā sevi izkropļo, un rezultātā cilvēki tai neuzticas. (vairāk…)

Kabala un veselība, 7. daļa

Ārstam dotas tiesības ārstēt

Jautājums: Kad jūs bijāt blakus savam skolotājam Rabašam, jūs pastāvīgi nodarbojāties ar viņa veselību. Viņš bieži slimoja, tāpēc ka bija jau cienījamā vecumā. Kā viņš izturējās pret veselību?

Atbilde: Viņš ļoti rūpējās par veselību, un, kad viņu kaut kas satrauca, viņš uzreiz devās pie ārstiem. (vairāk…)

Kabala un veselība, 6. daļa

Cilvēks – sabiedrības vispārējā griezuma kopija

Jautājums: Ko darīt cilvēkam, kurš nodarbojas ar kabalu, kuram kaut kas sāp? Tas ir, viņam jānosaka, kāpēc sāp, kāpēc Radītājs sūta viņam kaiti, kā viņam jāattiecas pret Radītāju?

Atbilde: Viņam jāiet pie ārsta. Viņš nevar neko izdarīt. Līdz tam, iekams sabiedrība nebūs attiecīgā līdzsvarā, kabalisti un visi pārējie cilvēki slimos, atveidojot kopiju no kopīgā sabiedrības griezuma. (vairāk…)

Kabala un veselība, 5. daļa

Viss sākas ar audzināšanu

Jautājums: No kabalas skatupunkta, kādā veidā var iziet uz cilvēcisko, sabiedrisko, valstisko un pasaules līdzsvara līmeni?

Atbilde: Tā ir problēma, kura, pirmkārt, saskaras ar pāraudzināšanas jautājumu. (vairāk…)

Kabala un veselība, 4. daļa

Atrast savstarpēja līdzsvara metodiku

Jautājums: Dzīvā organismā katram orgānam ir sava funkcija. Šie orgāni ir ļoti daudzveidīgi un pretēji, taču viņi visi darbojas harmonijā. Jūs to domājat kā harmoniju?

Atbilde: Jā.

Jautājums: Kā ideālā izskatās harmonija sabiedrībā? (vairāk…)

Kabala un veselība, 3. daļa

Disbalansā ar dabu un sabiedrību

Jautājums: Ļoti bieži cilvēki jautā: „Kas man jādara, lai es būtu vesels?”

Atbilde: Tu nevari būt vesels līdz tam brīdim, iekams nepadarīsi veselu gan sevi, gan apkārtējo sabiedrību un, iespējams pat visu pasauli. (vairāk…)

Kabala un veselība, 2. daļa

Visam jābūt līdzsvarā

Replika: Jūs sakāt, ka ir trīs sfēras, kurām harmoniski jāsaskan: es, sabiedrība un daba. Kāds sakars starp cilvēku, sabiedrību un dabu?

Atbilde: No kabalas skatupunkta jebkurā līmenī, tajā skaitā arī mūsu pasaules līmenī, visiem faktoriem jābūt līdzsvarā. Dabā nav nekā kaitīga un nav nekā derīga, plusam un mīnusam jābūt savās vietās un vienam otru nepārtraukti jālīdzsvaro. Mēs nevaram, piemēram, iznīcināt vilkus, jo citādi mūsu aitas slimos. (vairāk…)