Category Archives: Uncategorized

Bez maizes nav dzīves

Zoar Grāmata. Nodaļa „Bo”. Raksts „Ieraugs un raudzējums”, 168. p.: Sacīts: „Septiņas dienas ieraugam nav jāatrodas…” – tās ir prieka dienas, dienas, kad viņi pacēlās augšup līdz šim godam un atbrīvojās no sveša jūga.

Tādēļ katru gadu viņi ievēro tās dienas, kad pacēlās līdz šim godam, iznāca no sveša valdījuma un ienāca svētības valdījumā. Tādējādi sacīts: „Septiņas dienas ēdiet macot”. (vairāk…)