Category Archives: Tora

Ilgais ceļš uz tikšanos ar kabalu

Jautājums: Zināms, kad septiņdesmit tulki tulkoja Toru uz grieķu valodu, tur tika daudz kas sajaukts. Vai tad to neizdarīja speciāli?

Atbilde: Jā, tas tika izdarīts speciāli, lai cilvēce patiešām tajā maldītos, iekams pacels rokas un teiks: „Viss, mēs vairs neko nesaprotam, neko nezinām, neko neprotam. Un mums nav nekādas nākotnes, mēs esam vīlušies savos personīgajos spēkos, un piekrītams klausīties”. (vairāk…)

Tora un kabala

Jautājums: Kabalisti ņem tekstus no Toras, tos skaidro, komentē, un pēc tam saka, ka tā ir kabala. Vai ir atšķirība starp Toru un kabalu?

Atbilde: Tora ir kabala. Kabala ebreju valodā nozīmē „Torat emet”, proti, „īstenā Tora”. Tā stāsta par tās iekšējo nozīmi, par ko Torā tiek vēstīts alegoriskā valodā. (vairāk…)

Visdižākais stāvoklis

Es tos ievedīšu tanī zemē, ko Es esmu ar zvērestu apsolījis viņu tēviem, – zemē, kur piens un medus tek; un, kad tie ēdīs un paēdīs, un uzbarosies, tad tie pievērsīsies citiem dieviem un tiem kalpos, bet Mani atmetīs un lauzīs Manu derību. [Tora, Devarim, Vaelah, 31:20]

Pēc tam, kad cilvēks ir realizējis to pakāpienu, uz kura atrodas, viņā no jauna parādās egoisms. Cilvēku atkal velk uz visām pusēm un viņš nekādi nespēj cīnīties pret egoismu. Egoisms viņu svaida, kā vien vēlas pa dažādām vēlmēm, nolūkiem, it kā viņu cieši turētu aiz auss un cilvēks plivinās kā pa gaisu. Viņš ir gatavs uz visu un viņam nav svarīgi. Tā ir Izraēlas zeme vai Ēģipte. (vairāk…)

Tora atklāj mūžību

Tad nu turiet šos derības vārdus, dariet tos, ka jums labi veiktos visā, ko vien jūs darīsit. [Tora, Devarim, Tavo, 28:09]

Torā ir izklāstīti ļoti sarežģīti, ļoti nopietni egoisma labošanas nosacījumi, tomēr mums ir jādara viss, lai tos būtu iespējams izpildīt. Šie nosacījumi tiek īstenoti iekšēji cilvēkā viņa egoistiskajā dabā, lai nonāktu līdz saiknei ar citiem, parādītu visai pasaulei, ka apvienošanās ir iespējama, kas šodien cilvēcei tik ļoti ir nepieciešams. (vairāk…)

„Kā ērglis salidos tauta”

Sacels Dievs pret tevi tautu no tālienes, no zemes malas, kā ērglis salidos tauta, kuras valodu tu nesapratīsi. Nekaunīga tauta, kura bez cieņas izturas pret sirmjiem un jauniešus nežēlos. (Tora, „Devarim”, „Tavo”, 28:49 – 28:50)

Tevī sāk celties tādas egoistiskas īpašības, par kurām tu pat nenojauti. Tās iekaros tevi ar arvien jauniem egoistiskiem norādījumiem, un tu, neskatoties uz pretestību tām, tomēr pakļaujies. Un pakļaujoties tu kļūsti par vēl lielāku fanātiķi to izpildīšanā. Un tu to visu apzinies. (vairāk…)

Sarežģītais ceļš līdz apziņai

Un noēdīs viņš tavu lopu augļus un tavas zemes augļus, līdz tu būsi iznīcināts, jo neatstās viņš tev ne maizi, ne vīnu, ne olīveļļu, ne tavu vēršu pieaugumu un tavu aitu pieaugumu, kamēr neiznīcinās tevi. (Tora, „Devarim”, „Tavo”, 28:50)

Cilvēks pakāpeniski sāks sarukt un redzēs, kā egoisms lēnām viņu nonāvē dzīves laikā, neatstājot neko svētu: ne ģimeni, ne bērnus, ne mazbērnus. Viņam pazūd saikne ar viņiem, un viņš sāk just, kas tas viss nav viņa. (vairāk…)

Hanuka – robeža starp tuksnesi un Izraēlas Zemi

Robeža pie ieejas uz līmeni „Izraēlas Zeme” tie saukta „Hanuka”, jo mēs izlabojam sevi līdz stāvoklim, kad jau varam strādāt ar savām vēlmēm. Vēlme ir „racon” no vārda „erec”, „zeme”; Izraēla – tieši pie Radītāja.

Tuksneša pāriešana nozīmē tuvošanos Hanukai. Pēc uzvaras pār „grieķiem” mūsos sākas ieeja Izraēlas Zemē. Tāpēc Hanuka iemieso sevī robežu starp tuksnesi un Izraēlas Zemi. (vairāk…)

Tora ir kodētas zināšanas

Jautājums: Vai kabala spētu eksistēt bez Toras?

Atbilde: Tora ir kabala, nevis tas, kam vēlāk piešķīra citu jēgu un nodeva cilvēkiem. (vairāk…)

Pārsteidzošs Radītāja izgudrojums

Kad tu iesi karā pret saviem ienaidniekiem un Tas Kungs, tavs Dievs, viņus nodos… [Tora, Devarim, Ki Tece, 21;10]

Torā ir aprakstīti likumi, kurus jāzina visiem, kuri virzās uz priekšu, lai kļūtu līdzīgi Radītājam un atrodas nepārtrauktā karā ar sevi.

Cilvēks ir vesela pasaule. Atbilstoši realitātes atklāšanai mēs sākam apgūt, ka viss ārpus mums redzamais, patiesībā ir atspulgs tam, kas eksistē mūsos. Un tāpēc visi cilvēki, nedzīvā, augu un dzīvnieciskā pasaule, viss Universs eksistē manī, taču ārpus manis nekā nav. (vairāk…)

Izvēles punktā

Jebkurā mūsu garīgā stāvokļa punktā ir divi ceļi. Tāpēc Torā nepārtraukti tiek pieminēta frāze: „Skaties, Es šodien jums piedāvāju svētību un lāstu”.

Šī frāze ir aktuāla katru laika sprīdi, tāpēc ka cilvēkiem ir dota izvēles brīvība. Cilvēks ir tāda būtne, kura saprot, sajūt, zina un ir spējīga realizēt izvēles brīvību. (vairāk…)