Category Archives: Sievietes garīgums

Vīrišķā un sievišķā sākotne, 12. daļa

Vīrieši un sievietes: pienākumi un iespējas

Jautājums: Vai ir kādas atšķirības sievietēm un vīriešiem attiecībā uz kabalas materiāliem, uz pirmavotiem? Ko drīkst vai nepieciešams lasīt sievietēm un ko vīriešiem?

Atbilde: Gan vieniem, gan otriem drīkst un nepieciešams lasīt absolūti visu. Vienkārši vīriešiem tas ir pienākums, turklāt katru dienu, bet sievietēm – atkarībā no brīvā laika.

Kas attiecas uz garīgo ceļu un Radītāja izzināšanu, vīrietim arī tas ir pienākums, sievietei – pēc vēlēšanās un pēc iespējām. (vairāk…)

Sievietes garīgais darbs

Jautājums: Cik pamatīgi sievietēm nepieciešams zināt „Ievadu kabalas zinātnē” (Ptihu)? Tāpat kā vīriešiem, jeb sievietēm ir kādas atlaides?

Atbilde: Tehniski sievietēm nevajag zināt „Ievadu kabalas zinātnē” tik dziļi kā vīriešiem, taču vēlams saprast tā pamatus. Tas ka mēs tik ilgi studējam pirmos paragrāfus ir labi. Tos nepieciešams labi sevī izprast, iziet tiem cauri. Un arī sievietēm tas ir nepieciešams. (vairāk…)

Kāpēc vīrietim nepieciešama sieviete?

Jautājums: Kāpēc vīrietim garīgajā izaugsmē tik ļoti ir nepieciešama sieviete?

Atbilde: Tāpēc, ka sieviete no vienas puses vīrietim palīdz, taču no otras puses viņu papildina. Vīrieti dēvē par „plag gufa” (daļa ķermeņa), tāpēc ka bez sievišķās daļas viņš ir tikai daļa. (vairāk…)

Kabalista misija

Jautājums: Kāda ir vīrieša misija, kurš studē kabalu?

Atbilde: Cilvēkam, kurš studē kabalu, es uzsveru – cilvēkam, nevis vīrietim, ir jārūpējas par to, lai izlabotu savu daļu vispārējā sistēmā, kuru dēvē par radījumu vai Ādamu, attiecībā pret visām nedzīvajām, augu, dzīvnieciskām un cilvēku radībām un caur tiem – attiecībā pret Radītāju. (vairāk…)

Kā cienīt slinkus vīriešus?

Jautājums: Kā cienīt un atbalstīt vīriešus viņu garīgajā ceļā, ja viņi ir slinki un baidās strādāt ar savu egoismu?

Atbilde: Tās nav bailes strādāt un tas nav parasts slinkums, tas ir īpašs pretošanās veids, kurš ir vīrietī pēc kopīgās kli/tilpnes sašķelšanās, kas notika grēkā krišanas rezultātā, tas ir, tajā iekļaujoties sievišķajai daļai. (vairāk…)

„Garīgs nejēga”

Jautājums: Mani nepamet doma par ģimeni, kur dzīvesbiedru starpā notiek Radītāja izzināšana. Taču, ja mans dārgais ir „garīgs nejēga”, vai tas netraucēs realizēt manu sapni?

Atbilde: Tas nav atkarīgs no viņa. Un jums nekādā gadījumā nav tiesību izvirzīt viņam pretenzijas! (vairāk…)

Kas nomierinās sievietes sirdi

Jautājums: Kāpēc sieviete vienmēr ar visu ir neapmierināta? Ko darīt, lai sieviete būtu apmierināta un mierīga?

Atbilde: Mūsu pasaulē sievietei ir ļoti maz piepildīšanās objektu, pamatā tie ir vīrs, ģimene, bērni, uzmanība pret viņu.

Taču vai viņai no tā ir kāds apmierinājums? No vīra dažkārt ir. No bērniem – iekams viņa par tiem rūpējas un tas viņu piepilda. Turklāt apmierinātība ģimenē ir ne tikai iekšēja ģimenes problēma, jo to ietekmē tūkstošiem visa veida avoti. (vairāk…)

Vīrieša un sievietes daba. Vīrieša loma ģimenē

Jautājums: Kādam ir jābūt vīrietim ģimenē, raugoties no kabalas viedokļa? Kādi ir viņa pamatpienākumi? Kāda ir viņa loma sabiedrībā? Kas kabalā ir vīrietis?

Atbilde: Dabā ir divi dzimumi, divas galējības, divi poli: vīrišķais un sievišķais.

Vidējā dzimuma nav. (vairāk…)

Kabalas princips – „savstarpēja piekāpšanās”

Jautājums: Kā starp vīrieti un sievieti reāli izmantot principu: „dzīvot ar ticību Radītājam”?

Atbilde: Sākumā viņiem nepieciešams izveidot pareizas savstarpējās attiecības. Tas taču nenozīmē, ka acumirklī jāsasniedz Augstākā pasaule.

Mūsu pasaule tiek veidota atbilstoši Augstākajai pasaulei. Tāpēc, vispirms nepieciešams radīt savstarpējo saikni, kura rodas savstarpēji piekāpjoties, tas ir viens no darba principiem kabalas grupā. (vairāk…)

No kurienes kabalisti visu zina?

Jautājums: No kurienes kabalisti pirms 5000 gadiem zināja tik neticamas un precīzas detaļas par sievietes organismu? Viņi taču nebija mediķi?

Atbilde: Pirmkārt, mūsdienās arheoloģiskajos izrakumos mēs atrodam apstiprinājumu, ka pirms daudziem tūkstošiem gadu cilvēki veica pat smadzeņu operācijas. (vairāk…)