Category Archives: Sievietes garīgums

Vīriešu un sieviešu dvēseles

Jautājums: Vai sievietes dvēsele spēj pārdzimt vīrieša dvēselē un otrādi? Kā izskaidrot, ka sievietei ir vīrišķīgs raksturs?s

Atbilde: Cilvēka raksturs neliecina par dvēseles īpašībām. (vairāk…)

Vīrieši un sievietes: nepieciešamība piepildīt sevi

Jautājums: Kāpēs mūsu dienās kabalu studē vairāk sievietes nekā vīrieši?

Atbilde: Patiešām, tagad mācīties kabalu nāk vairāk sievietes nekā vīrieši. Tas ir saistīts ar to, ka mūsu pasaulē sieviete ir vairāk iztukšota nekā vīrietis, viņa nejūt piepildījumu. (vairāk…)

Vai sievietei nepieciešama grupa?

Jautājums: Vai, lai labotos sievietei tāpat kā vīrietim ir nepieciešama grupa? Jūs apgalvojat, ka sieviešu starpā jau no dabas nevar būt īsta draudzība.

Atbilde: Normāla draudzība nevar būt arī starp vīriešiem, jo viņu draudzība neatšķiras no puiciskās draudzības. Kas attiecas uz sievietēm, tad viņas nemāk draudzēties, jo katra no viņām ir pati par sevi. Un mēs to redzam no dzīvē notiekošā. (vairāk…)

Vīrietis un sieviete – pretstatu vienotība

Jautājums: Vārds „radījums” – vīriešu dzimte. Tomēr radījums ir vīrietis vai sieviete?

Atbilde: Patiesībā radījums ir sieviešu dzimtes vārds, jo Dievs radīja vēlmi. Taču spēks (gaisma), kurš rada šo vēlmi ir vīriešu dzimtes vārds.

Radītājs ir vīrišķā daļa, bet radījums ir sievišķā daļa. Taču viens nevar darboties bez otra. Izejot no tā eksistē gan vīrietis, gan sieviete. Tādēļ, ka nav iespējams, lai gaisma būtu bez tilpnes un tilpne bez gaismas, tāpat kā pluss bez mīnusa un mīnuss bez plusa. Tāpēc viss balstās uz pretstatu vienotību, un tas ir radījums. (vairāk…)

Mūsdienu sieviete un kabala

Jautājums: Es esmu dzirdējusi, ka studēt kabalu nedrīkst vīrieši līdz 40 gadiem un sievietes. Vai tā ir taisnība?

Atbilde: Bāls Sulams ļoti izsmeļoši atbild uz šo jautājumu savā darbā „Desmit Sefirot Mācības priekšvārds”. Viņš raksta, ka nepastāv nekādi ierobežojumi ne vīriešiem, ne sievietēm. Nav ne vecuma, ne dzimuma ierobežojumu. (vairāk…)

Skolotājs – garīgās enerģijas „raidītājs”

Kongress Sočos, 3. nodarbība

Jautājums: Kā sievietei iemīlēt garīgo skolotāju (Ravu)?

Atbilde: Es domāju, sievietei ir vieglāk salīdzinājumā ar vīrieti, jo viņai taču nav iekšējās pretestības ar skolotāju.

Iemīlēt Ravu nozīmē iemīlēt savas garīgās eksistences avotu. Patiesībā Ravs ir garīgās enerģijas raidītājs, bet mums – avots. Tāpat, piemēram, vecāki ir avots savam zīdainim, jo viss, ko viņš saņem, viņš saņem no viņiem. (vairāk…)

Drošākais, kas var būt pasaulē

Kongress Gruzijā, 1. nodarbība

Jautājums: Kāda ir sieviešu grupas ietekme uz vīriešu grupu? Kur sievietēm ņemt vēlmi, lai ietekmētu vīriešus?

Atbilde: Pirms dažiem gadiem es viesojos Čīlē, pēc sava skaitliskā sastāva tur sievietes pārsniedz vīriešus. Atceros, es pajautāju mūsu Čīles grupas biedru ģimenes pārim: „Kurš komandē jūsu mājās?” Vīrs atbildēja: „Dabiski, kad atrodamies cilvēkos: uz ielas, ciemos, tad, protams, – sieviete. Bet mājās…!”. Sieva paraudzījās uz viņu kā uz mazu bērnu, pameta ar galvu un viss kļuva saprotams.

Tā dots no dabas, ka visur komandē sieviete. Un tas ir pareizi. Tas ir labi. (vairāk…)

Kolektīvais intelekts atkarīgs no sievietēm

Ziņojums: Kolektīvs, grupas intelekta līmenis nav atkarīgs no individuāliem rādītājiem un grupas saliedētības, bet ir atkarīgs no tās biedru spējas līdzpārdzīvot.

Rezultātu ietekmē grupas biedru spēja diskusijas laikā nodot savas sajūtas biedriem. Augstākais grupas intelekta līmenis ir grupās, kuru sastāvā ir vairāk sieviešu – sievietēm līdzpārdzīvošanas spējas rādītājs sākotnēji ir augstāks kā vīriešiem. (vairāk…)

Visi pacelsies pāri egoismam

Jautājums: Vīriešiem ir princips „Nopērc sev biedru”. Vai ir vērts šo principu attīstīt arī starp sievietēm, vai arī mēs savienojamies tikai izplatīšanas darbībā un darbā?

Atbilde: Pēdējā laikā es atklāju arvien jaunas, man iepriekš nezināmas iespējas šajā milzīgajā kli, kura patreiz „ceļas augšā”, lai izlabotos. Es to nezināju. Man bija individuāls garīgās izaugsmes ceļš kā visiem senajiem kabalistiem. Un tādēļ viss, ko es pasniedzu, es pasniedzu no savas pieredzes: to, ko esmu atklājis, to, ko es zinu, un to, kas nepieciešams katram viņa personīgajā izaugsmē.

Pastāv tādi procesi, par kuriem es nezināju, un kuri patreiz norisinās pat vīriešu grupā. Es tos atklāju kopā ar visiem. Ņemot vērā, ka es atrodos augstāk un redzu dziļāk, man saprotama šo procesu daba, taču personīgi uz sevis tos neesmu izgājis. (vairāk…)

Zināšanas, kuras uzkrājas sirdī

Jautājums: Es jūtu, ka pilnīgi nesaprotu, neuztveru un nesajūtu „Desmit Sfirotu Mācību”. Ko ar to darīt?

Atbilde: Man grāmatā ierakstīts, ka esmu mācījies šo nodaļu, kura klāsta par Acilut pasaules iekārtu, 1982. gadā (kaut gan iespējams, ka tas nebija pirmoreiz). Pagāja gandrīz 30 gadi, un es nespēju sacīt, ka pilnīgi visu saprotu…

Acilut – tā ir labošanās pasaule. Jūs nesaprotat, cik lielā mērā tā ir sarežģīta sistēma, jo neredzat tālāk par šo pasauli. Jūs neizjūtat, cik liels un varens ir radījums, kurš sevī ietver veselas pasaules un bezgalību! Mēs neapzināmies, kas tas ir, jo esam ieraduši darboties tikai sava mazā loka iekšienē, un ar šo mērauklu mēram visu pārējo. (vairāk…)