Category Archives: Realitātes uztvere

Apziņa: ārpus kategorijām laiks un telpa

Jautājums: Viens no galvenajiem dabas likumiem ir enerģijas nezūdamības likums. Ja nekas nezūd, tad iespējams arī mēs nezūdam. Kas notiek ar mūsu apziņu, kad mēs nomirstam?

Atbilde: Dabā nekas nezūd, bet gan pāriet no viena stāvokļa citā. Nav jēdziena „zūd”. Tāpēc apziņa pāriet no viena stāvokļa citā, no viena nesēja citā, – ja vien apziņa vispār atrodas mūsos! (vairāk…)

Kabalista uztvere

Replika: Kvantu fizikas zinātnieki ir noteikuši, ka elektroni eksistē kā viļņi vai kā daļiņas. Kad mēs tos novērojam, tie eksistē kā matērijas daļiņas.

Atbilde: Zinātnieki runā, ka matērijas kā tādas nav, bet ir tikai viļņi, kuri attiecībā pret mums parādās matērijas veidā.

Jautājums: Sanāk, ja es skatos uz desmitnieku caur savu egoismu, tad redzu desmit ķermeņus. Taču, ja es uz viņiem skatītos ar egoistiski nesabojātu skatienu, tad ķermeņu vietā redzētu kaut kādu enerģiju, spēkus. Vai kabalists visu uztver tieši šādā veidā?

Atbilde: Kabalists savā egoismā redz to, ko visi citi cilvēki. Taču paceļoties virs egoisma, viņš sāk redzēt spēkus, vēlmes.

No nodarbības krievu valodā, 11.12.2016.

Avots krievu valodā

Šī pasaule nav ilūzija!

Jautājums: Cilvēkam, kurš ir iegrimis materiālajā pasaulē, garīgā pasaule ir ilūzija. Vai kabalistam, kurš iepazinis garīgās pasaules fiziskā pasaule pārvērtīsies par ilūziju?

Atbilde: Šī pasaule nav ilūzija! Tā absolūti skaidri eksistē un pret to ir jāattiecas kā pret realitāti.

Kad tā pakāpeniski no jūsu sajūtām sāks zust, tad jūs varēsiet teikt, ka tā ir ilūzija. Kabala pret visu attiecas materiāli. (vairāk…)

Fantāzijas un realitāte, 5.daļa

Jautājums: Kāda ir mūsu dzīves jēga, ja izrādās, ka mēs skatāmies uz pasauli caur egoistiskām brillēm, kuras mums rāda iedomātu pasauli?

Atbilde: Dzīves jēga ir tajā, lai izlemtu, ka tā ir nenozīmīga un ka mums no tās ir jāpaceļas augšup augstākajā realitātē. Atšķirība starp šiem diviem realitāšu veidiem nosaka mūsu garīgās izzināšanas jaudu.

Jautājums: Kāpēc mūsu šodienas realitāte ir tik slikta?

Atbilde: Pirmkārt tā ir slikta, tāpēc ka ir iluzora. Iespējams atrast lielu daudzumu rakstu par to, ka mēs redzam hologrāfisku ainu un ka patiesībā Visums nav viens, bet gan vairāki. (vairāk…)

Fantāzijas un realitāte, 4.daļa

Jautājums: Ja mēs piedzimstam ar egoistiskām brillēm, kuras mums rāda iluzoru pasauli, tad kādā veidā mēs varam atšķirt ilūziju no realitātes? Kā es zināšu, ka patiešām esmu pārgājis īstenības pasaulē?

Atbilde: Pašlaik mums tādas iespējas nav. Tādēļ ir nepieciešams attīstīt jaunus maņu orgānus. Tad mēs spēsim izpētīt ar augstākā spēka palīdzību, kurš mums parādīs atšķirību starp realitāti, kas atrodas mūsu egoismā un realitāti ārpus mums. (vairāk…)

Fantāzijas un realitāte, 3.daļa

Jautājums: Ja visa mūsu pasaule ir ilūzija, kas tad ir realitāte?

Atbilde: Realitāte ir tas, kas eksistē ārpus cilvēka, bez kādas saiknes ar viņu. Cilvēce eksistē vai nē, šī pasaule eksistē vai neeksistē, taču īstā realitāte eksistē mūžīgi, virs kategorijām laiks, kustība un telpa. Tā nepakļaujas mūsu trīsdimensiju ierobežojumiem un laikam. (vairāk…)

Fantāzijas un realitāte, 2.daļa

Pasaule, kuru mēs šodien redzam nav ārējā realitāte, bet gan sava veida 3D filma. Mums šķiet, ka mēs redzam citus cilvēkus, taču patiesībā mēs redzam savas īpašības, kuras atrodas it kā ārpus mums.

Jautājums: Tad sanāk, ka divi dažādi cilvēki skatās uz trešo un redz vienu un to pašu?

Atbilde: Protams, ka mēs neredzam vienu un to pašu cilvēku. Mēs pat nespējam redzēto salīdzināt un novērtēt, ko jūt cits cilvēks. Vienkārši mūsu starpā pastāv noruna, ka šo ainu dēvējam par mūsu pasauli. Mēs pat strīdamies par kaut kādām īpašībām, tāpēc ka mūsu uztvere atšķiras. (vairāk…)

Fantāzijas un realitāte, 1.daļa

Jautājums: Reizēm cilvēkam šķiet, ka ar viņu notiek reāli notikumi, taču pēc tam viņš pamostas un saprot, ka tas bija tikai sapnis. Kas ir realitāte un ilūzija?

Atbilde: Pastāv tikai viena realitāte – augstākais spēks. Atbilstoši tam kādā mērā mēs šo spēku atklājam, mēs atrodamies realitātē. Ja mēs augstāko spēku neatklājam, tas nozīmē, ka atrodamies ilūzijā. (vairāk…)

Otrpus uztveres

Kabalas zinātne skaidro, ka jebkāds garīgais darbs neparedz nekādas fiziskās darbības. Visam ir jānotiek tikai cilvēka vēlmē. Kabala operē ar to, kas patiešām ir radīts – ar vēlmi. Tikai vēlmi var vadīt no augšienes Radītājs un no lejas cilvēks, nekā cita nav.

Mums šķiet, ka visapkārt eksistē materiālā pasaule, taču šī pasaule ir iluzora. Tā eksistē tikai mūsu iekšējos priekšstatos. Kā raksta Bāls Sulams „Zoar Grāmatas ievadā”, mūsu smadzeņu pretējā pusē ir sava veida „ekrāns”, kurš uz sevis projicē visas mūsu domas, jūtas un attēlo mums it kā kaut kādu realitāti, kuru mēs redzam savu acu priekšā. (vairāk…)

Ceļojums laikā

Jautājums: Ja garīgajā nav laika kategorijas, kas kabalā ir vēsture?

Atbilde: Viss, kas notiek materiālajā pasaulē ir augstāko sakņu lejup nākšanas sekas mūsu pasaulē un tāpēc mūsu pasaule ir augstāko sakņu atspulgs.

Citiem vārdiem sakot, augstāko spēku sistēmā, garīgajā līmenī, parādās dažādi spēki un to pasaulīgais attēlojums noris mūsu pasaules matērijā. (vairāk…)