Category Archives: Rakstu konspekti

Miers visai pasaulei

Bāls Sulams, raksts „Miers pasaulē” (fragments)

Miers sabiedrībai un miers visai pasaulei: Nav jāpārstāj brīnīties, ka sajaucu kopā miera jēdzienus vienā sabiedrībā un mieru visā pasaulē, jo patiesībā esam jau sasnieguši tādu līmeni, ka visa pasaule tiek uzskatīta par vienu tautu, vienu sabiedrību, tas ir, katrs cilvēks pasaulē, tā rezultātā, ka nodrošina savu eksistenci uz visas cilvēces rēķina, ir spiests kalpot tai un rūpēties par visas pasaules labumu.

Augstāk mēs jau norādījām indivīda absolūto atkarību no savas sabiedrības, salīdzinot viņu ar mazu ritentiņu mašīnā. Indivīda dzīve un labklājība atkarīgi no tās pašas sabiedrības, un tādējādi sabiedriskais labums un personīgais labums ir viens un tas pats. Pamatoti arī pretējais. Un saskaņā ar to, tajā mērā, kādā cilvēks pakļauts rūpēm par personīgo labumu, viņš katrā ziņā kļūst pakļauts arī sabiedrībai.

Un kāds tad ir šīs sabiedrības loks? Tas nosacīts ar to telpu, no kuras indivīds saņem nepieciešamo. Tā, piemēram, senās vēstures periodā šī telpa tika noteikta ar vienas ģimenes loku. Citiem vārdiem, cilvēkam nebija nepieciešama kāda cita palīdzība, izņemot no ģimenes locekļiem un tad, protams, viņam nenācās būt atkarīgam ne no viena, izņemot savus ģimenes locekļus. (vairāk…)

Bāls Sulams “Radošais saprāts”

Katram cilvēkam jāsasniedz savas dvēseles sakne, jo radījuma mērķis – saplūsme ar Radītāja īpašībām, tas ir, sfirot. Tas arī ir darbojošais un vadošais saprāts, kurš katram iemēra Radītāja labo iedarbību. Ja runa iet par saprātu un mācībām, tad kāpēc tas tiek dēvēts par saplūsmi ar Radītāju? Tāpēc, ka katrā darbībā paliek saprāts, kas šo darbību realizēja. (vairāk…)

Bāls Sulams. Pravietojums (konspekts)

Tas bija kara gados: visas pasaules cilvēki it kā sapulcējušies vienkopus mana iekšējā redzējuma priekšā un viens cilvēks lido gaisā, un ar sava zobena asmeni cērt viņu galvas, un galvas uzlido augšup, bet ķermeņi krīt ielejā un pārvēršas kaulu kalnā.
Un, lūk, balss: “Es – Visvarenais Dievs, valdošs ar lielu žēlsirdību pār visu pasauli, pasniedz savu roku un paņem šo zobenu, jo Es došu tev spēku un varenību, padarīšu tevi par diženu viedo, jo tevi Es izredzēju par taisno un viedo šajā paaudzē, lai tu izdziedētu cilvēcisko nelaimi ar pilnīgu atpestīšanos. Bet šo zobenu sargi ar visu savu dvēseli, jo tas ir liecinājums starp tevi un mani, jo visi labie darbi caur tevi piepildīsies, jo līdz šim laikam man vēl nav bijis tik uzticīga no cilvēkiem, kurš būtu cienīgs nodot visām pasaules paaudzēm zobena spēku, lai iepazītu Dieva skaistumu uz zemes”. (vairāk…)

Bāls Sulams. Zemes iemantošana (konspekts)

Nebūs atpestīšanas no trimdas Izraēlas tautai, tā neatgriezīsies savā zemē, līdz nebūs visi vienotā brālībā. Kāpēc?
Uz Ābrama jautājumu (Tora, Berešit, 15:8): „Kā iemantos mani bērni zemi?”, – Radītājs atbildēja (Tora, Berešit, 15:13): „Tie būs trimdā, bet izies no tās ar lielu bagātību”.
Kāpēc Radītājs, vēloties sniegt baudu, nevar to izdarīt bez trimdas? (vairāk…)