Category Archives: Radītājs

Radīšanas mērķis – ideāls cilvēks

Rakstā „Kabalas zinātne un tās būtība”, prātojot par radīšanas mērķi, Bāls Sulams raksta: Tādēļ, ka nav neviena, kurš strādātu bezmērķīgi, bez šaubām, arī Radītājs ar noteiktu mērķi radīja visapkārt esošo radību, kas paveras mūsu skatienam.

Un no visas šīs realitātes daudzveidības īpaši svarīgu vietu ieņem savas eksistences sajūta, kas piemīt visam dzīvajam. Taču pats galvenais ir sajūta prātā, kura ir dota tikai cilvēkam, pateicoties kurai viņš jūt sava tuvākā ciešanas un sarūgtinājumu.

Un, ja tā, tad bez šaubām vienīgais radīšanas mērķis var būt tikai cilvēks. Un par radījumu ir teikts: Viss, ko radījis Radītājs,radīts viņam”. (vairāk…)

Radītājs – mūsu izlabotās īpašības

Un Tas Kungs runāja uz Mozu: „Pavēli Israēla bērniem un saki tiem, lai viņi savu upura maizi arī turpmāk gādātu Man par uguns upuri patīkamai smaržai noteiktos svētku laikos! 

Un tev būs viņiem sacīt: šis ir uguns upuris Tam Kungam”. [Tora, Skaitļi, Pinhas, 28:1 – 28:3]

Jautājums: Kāpēc nepārtraukti atkārtojas: „Man”? (vairāk…)

Kā sasniegt Augstāko pasauli

Jautājums: Vai domu var saukt par Radītāju?

Atbilde: Radītājs nav doma, bet gan dvēseles kustība. Pastāv vēlme un tās virzības vektors: uz sevi vai no sevis. Ja mēs savu pasauli veidojam virs vēlmes, ja tā ir virzīta ārpus mums, tad to dēvē par „garīgo pasauli”. (vairāk…)

Radītājs – labestības lauks

Jautājums: Es esmu evaņģēliskās ticības kristiete, iepriekš biju pareizticīgā. Personīgā pieredze noveda pie secinājuma un ciešas pārliecības, ka Dievs un Radītājs ir kaut kas augstāks par konfesiju uzstādītajiem rāmjiem.

Viss ko es dzirdēju vebinārā, tā vai citādi atspoguļojas Bībelē, taču kāpēc jūs ne Bībeli, ne Dievu ne reizi nepieminējāt? Ja kabala atsaucas uz Viņa likumiem, tad kāpēc jūs runājat par augstākajiem spēkiem nevis par Radītāju? (vairāk…)

Ko vēlas Radītājs?

Jautājums: Citēju no jūsu grāmatas: „Kabala par savas izpētes objektu izmanto vienīgo radījumu, vienīgo, kas pastāv, izņemot Radītāju – cilvēcisko „Es” un to pēta: šī zinātne sadala šo „Es” daļās, skaidro katras daļas uzbūvi un īpašības, tās radīšanas mērķi un uzdevumu.

Šī zinātne skaidro, kādā veidā katru cilvēciskā „Es” daļu, kuru dēvē par dvēseli, iespējam izmainīt, lai cilvēks nonāktu pie radīšanas mērķa, stāvoklī, kas ir vēlams gan Radītājam, gan pašam cilvēkam, ja vien viņš to apzinās”.

Rakstītas: „vēlams gan Radītājam, gan pašam cilvēkam”. Jautājums tāds: ko nozīmē „vēlams Radītājam”? Kā Radītājam kaut kas var būt vēlams vai nevēlam, ja Radītājs nav persona?

Atbilde: Tā arī tiek sacīts: vēlamais… tādēļ ka radīšanas pamatā ir Radītāja vēlme sniegt baudu radījumiem.

Avots krievu valodā

Kas ir Dievs?

Viedoklis: (A. Einšteins): „Pamēģiniet, izmantojot mūsu ierobežotās iespējas, saprast dabas noslēpumus un atklāsiet, ka aiz visiem daudzveidīgajiem likumiem un savienojumiem paliek netveramais, nemateriālais un neizzināmais. To spēku godināšana, kas stāv aiz tā, ko spējam saprast, ir mana reliģija. Šādā nozīmē esmu reliģiozs”.

Replika: Dievs ir mīlestības savienojums starp cilvēkiem. Īsāk sakot, savienojums ir darbība, bet sajūta, īpašība, kas tajā izpaužas, ir Dievs. Mēs nevaram šo īpašību iztēloties ārpus tās izpausmes, kas atrodas ārpus mums. (vairāk…)

Galvenais, neaizmirsti Viņu!

Jautājums: Ja es iztēlojos, ka Radītājs dara visu, kas ar mani notiek, tad es visu laiku dusmošos uz Viņu. Agrāk es dusmojos uz apkārtējiem cilvēkiem, domājot, ka viņi ir vainīgi visās manās problēmās. Ja nav neviena cita, izņemot Radītāju, tas nozīmē, ka man nāksies ienīst Viņu?

Atbilde: Neuztraucies, tas ir normāli. Nav nozīmes, kā tu attiecies pret Radītāju – galvenais, pastāvīgi domā par Viņu, neaizmirsti Viņu! Nav svarīgi, kā tu pašlaik pret Viņu attiecies: labi vai slikti – galvenais, pastāvīgi Viņu atcerēties. (vairāk…)

Kāpēc mēs nejūtam Radītāju?

Jautājums: Radītājs jau tagad runā ar mums, tikai mēs to nesaprotam, neuztveram?

Atbilde: Rādītājs ir vienīgais visu virzošais spēks, kas piepilda visu Universu.

Tas pārvalda visu realitātē pastāvošo: mūsu visumu un visas zvaigznes, spēkus, kas iedarbojas uz Zemi, Saules un Mēness kustību, nedzīvo dabu, augus un dzīvniekus, visas mūsu domas un vēlmes.

Tas ir spēks, kas satur sevī visu realitāti un aizpilda visu kosmisko kontinumu. Šī spēka programma – ar kopējās evolūcijas palīdzību virzīt cilvēci, proti, pasaules attīstītāko daļu, sajust nepieciešamību atklāt Radītāju. (vairāk…)

Visu saņemt vai visu atdot?

Jautājums: Kas ir Radītājs? Es Viņu pilnīgi nepazīstu.

Atbilde: Mēs nesajūtam Radītāju, un tāpēc mums nepieciešami izskaidrojumi, kurus sniedz kabalas zinātne. Sajust Radītāju var tikai ar noteikumu, ka tiek pildīts īpašību līdzības likums. Tas ir, mums nepieciešams iegūt formu, kas līdzinās augstākajam spēkam, tādas īpašības kā Radītājam.

Radītāja īpašība – absolūta labestība, mīlestība, dāvāšana, ko dēvē vienā vārdā „atdeve”. Radītājs ir gatavs atdot visu un visiem. Mums ir pretēja daba, gribam saņemt visu, kas mums lietderīgs, no visiem un pēc iespējas vairāk. (vairāk…)

Redzēt pasauli Radītāja acīm

Jautājums: Kāpēc, lai sajustu Radītāju, nepieciešams mainīt savas īpašības?

Atbilde: Piemēram, suns sajūt pasauli caur smaržām. Suņi tikpat kā neredz, un redze viņiem nemaz nav svarīga. Turpretī viņiem ir ārkārtīgi attīstīta oža un dzirde, kas aizvieto visu pārējo. Suns dzird, ko saimnieks dara simts metru attālumā no viņa un skrien pie saimnieka.

Turklāt suņiem ir neparasti attīstīta oža. Mēs redzam, kā suņi, skraidot pa lauku visu laiku kaut ko ošņā. Smaržas viņiem kalpo kā pasaules karte. Tāpēc, ja vēlos kļūt sunim tuvāks, man nepieciešams attīstīt sevī tādu pašu ožu un dzirdi kā viņam. Un tad mēs viens otru sapratīsim, spēsim sazināties vienā valodā. (vairāk…)