Category Archives: Rabašs

Kabalisti – par Toru un Baušļiem, 39. d.

Piezīmes iekavās – manas.

Tikai gaisma, kas iekļauta Torā, atgriež cilvēku pie Avota

Tora (mūsu labošanās metodika), ar kuru mēs nodarbojamies, nepieciešama, lai pakļautu savai varai mūsu ļaunuma sākotni (egoismu). Tas ir (un ar to), sasniegt saplūsmi ar Radītāju, lai visas mūsu rīcības būtu tikai atdeves dēļ (kā Viņam). Tas nozīmē, ka pašam cilvēkam nav nekāda spēka sevi izlabot, un (pat vienkārši) pretoties savai dabai.

Tādējādi attiecībā pret prātu (domām) un sirdi (vēlmēm), kurās cilvēkam jāpilnveidojas (virzoties uz atdevi un mīlestību pret citiem), viņam nepieciešama palīdzība. Šī palīdzība atnāk Toras (labojošās gaismas) veidā. Kā sacījuši viedie: „Es radīju ļaunuma sākotni, un es radīju Toru tā labošanai”. Kad ar To nodarbojas (lai izlabotos), Tās gaisma atgriež pie avota (Radītāja).

Rabašs. Šlavei Sulam. 1988. g., 12. raksts „Kas ir Tora un darbs ceļā pie Radītāja”

Avots krievu valodā

Kabalisti – par Toru un Baušļiem, 38. d.

Tikai gaisma, kas iekļauta Torā, atgriež cilvēku pie Avota.

Cilvēks dzimis (mūsu pasaulē) ar vēlmi saņemt (viss sevis dēļ) un (ciešanu un gaismas iedarbībā) vēlas izlabot to uz vēlmi dot. Taču kā zināms, tas ir pretstatā viņa (egoistisko) dabai. Viņam dota vien gaisma, jo tikai ar gaismas (kas uz viņu iedarbojas pareizi studējot kabalu) palīdzību viņš spēs mainīt savu vēlmi saņemt uz atdeves vēlmi.

Rabašs. Šlavei Sulam. 1988.g., 12. raksts „Kas ir Tora un darbs Radītāja ceļā”.

 

Galvenais (visā radījumā) ir (viņa mērķis) izpelnīties saplūsmi ar Radītāju, tas ir, atdeves tilpni vai īpašību līdzību. Šim nolūkam dots līdzeklis – Tora un baušļi (vēlmju labošana ar gaismas palīdzību), ar kuru palīdzību mēs varēsim iziet no mīlestības pret sevi un sākt mīlēt tuvāko.

Rabašs. Šlavei Sulam. 1987.g., 10. raksts „Cik smaga mēlnesība un pret ko vērsta”.

 

Viedie sacījuši „Es radīju egoismu un radīju Toru, kā līdzekli tā labošanai”, tas ir, gaisma (kas iedarbojas uz cilvēku kabalas apgūšanas laikā) labo viņa ļauno sākotni (egoismu). Tas ir, Radītājs dod cilvēkam spēku, lai cilvēks vēlētos visu darīt debesu vārdā (atdeves dēļ).

Rabašs. Šlavei Sulam. 1990.g., 21. raksts „Es esmu velti un jūs velti”.

Avots krievu valodā

Grāmatu grāmata

Vispasaules kongress „WE!”, 4. nodarbība, Ņūdžersija

Pastāv grāmatas, kuras saraksta parasti cilvēki par to, ko sajūt šajā pasaulē. Ir grāmatas, kuras uzrakstījuši kabalisti, kuri izzina garīgo pasauli un raksta par savām sajūtām garīgajā.

Šīs grāmatas dēvētas par īpašām, svētām grāmatām. „Svēts”/ „kadoš” – burtiskajā nozīmē – „nošķirtais”. Garīgā pasaule pilnībā atdalīta no mums, no mūsu ego, tāpēc cilvēks, aprakstot šo augstāko pasauli, vadoties no savām sajūtām, raksta svētu grāmatu – īpašu, nošķirtu. No visām grāmatām, kuras vēstures gaitā uzrakstījuši tūkstoši cilvēku, kuri izzināja augstāko pasauli, ir viena īpaša grāmata. Kabalas avotos to vienkārši dēvē par Grāmatu, pat nepieminot tās nosaukumu „Zoar”: „rakstīts Gramatā”, „lasīju Grāmatā”. (vairāk…)