Kategorija arhīvs: Nākotnes sabiedrība

Reliģiju transformācija

Šie nu ir tie likumi un tās tiesas, kas jums ir turami un izpildāmi zemē, ko Tas Kungs, jūsu tēvu Dievs, ir devis jums iemantot, visām jūsu mūža dienām, kamēr vien jūs dzīvojat zemes virsū. 

Postīt izpostiet visas tās vietas, kur tautas, ko jūs sev pakļausit, ir kalpojušas saviem dieviem uz augstiem kalniem un uz pakalniem, un zem katra zaļa koka. [ Tora, Devarim, Ree, 12:01 – 12:02] (more…)

Dzīves programma, 4. daļa

Kāds būs nākotnes cilvēks

Cilvēces attīstības mērķis ir izmainīt mūsu īpašības, lai noslēgtā un nedzirdošā sirds spētu atvērties citiem cilvēkiem.

Šo mērķi daba mums jau sākotnēji ir sagatavojusi, tādējādi mēs sevī atklājam jaunas sajūtas, nomainām savu egoistisko vēlmi uz vēlmi dot. Turklāt šī jaunā attieksme mums ļaus ieraudzīt jaunu pasauli.

Jautājums: Ko nozīmē vēlme dot?

Atbilde: Tā ir vēlme dāvāt, dalīties, rūpēties par citiem. Cilvēks no visas sirds un dvēseles vēlas būt saistīts ar to, kas atrodas ārpus viņa.

Taču patlaban cilvēks nevar tā izturēties pret visiem, jo viņi vēl rīkojas egoistiski un sāks viņu izmantot. Tāpēc mēs sākam ar nelielu grupu, kurā visi vēlas atteikties no sava egoisma un viens ar otru savienoties. Šajā vispārējā labestībā, savstarpējā vēlmē, mēs sākam just jaunu realitāti.

Jautājums: Vai nākotnes cilvēks pilnībā atšķirsies no šodienas cilvēka it kā viņš būtu ieradies no citas planētas?

Atbilde: Izmainīsies tikai viņa attieksme pret visu pasauli: nedzīvo, augu, dzīvniecisko un cilvēkiem. Viņš visus jutīs kā sevi pašu.

Tomēr tas nenotiek uzreiz, bet gan pakāpeniski. Ja es šādi sākšu izturēties pret visiem, tad viņi atļausies kāpt man uz galvas. Tāpēc es savu sirdi atveru tikai tiem cilvēkiem, kuri ir gatavi labi izturēties pret mani.

Tādā veidā mēs apvienojamies gluži kā viens cilvēks ar vienu sirdi. Un šajā kopīgā vēlmē, mūsu kopīgā sirdī, mēs sākam just jaunu pasauli.

Turpinājums sekos…

No 623. sarunas par jauno dzīvi, 08.09.2015.

Avots krievu valodā

Virzi savas vēlmes augšup uz jaunu pakāpi

Bāls Sulams „Galvojums”: Vispārējais galvojums atbrīvoja katru no jebkādām rūpēm par sava ķermeņa vajadzībām un ļāva pilnā mērā pildīt bausli „mīli savu tuvāko kā sevi pašu”, atdodot visu, kas tam pieder, ikvienam trūkumcietējam.

Citiem vārdiem sakot, savās sajūtās mēs saņemsim tik lielu baudu, ka materiālajā dzīvē mums nekas nebūs vajadzīgs, izņemot vitāli nepieciešamo. Tāpat arī dzīvniekiem nav vajadzīgas kūkas, tiem pietiekami ar vienkāršu barību, ko viņiem paredzējusi daba. Ja mūsu vēlmes, kuras neattiecas uz dzīvniecisko līmeni, pārstās radīt mums sajukumu un pacelsies uz cilvēcisko līmeni, tad mēs atbrīvosimies no pārmērībām, kas tikai piesārņo Zemeslodi un atstāsim materiālajai dzīvei tikai to, kas nepieciešams normālai pamatvajadzību apmierināšanai. (more…)

Veiksmīgs cilvēks

Jautājums: Kādi ir nākotnē veiksmīga cilvēka kritēriji? Ja mūsdienu sabiedrībā tie ir konts bankā, auto, dzīvoklis, tad kādas ir integrālās sabiedrības vērtības?

Atbilde: Nākotnes cilvēks integrālā sabiedrībā sevi piepilda ar to, ka viņš sadarbojas ar visiem pārējiem.

Viņam pastāv absolūti normāla savu fizioloģisko prasību apmierināšana: pārtika, sekss, ģimene. Viņš neprasa vairāk, tāpēc ka viss pārējais piepildījums notiek pateicoties savstarpējai, integrālai saiknei ar citiem.

Veiksmīgs cilvēks – tas, kurš veiksmīgi iekļaujas saiknē ar citiem un tādā veidā saņem savu piepildījumu. Šis piepildījums – garīgs. Tas atklāj viņam pilnīgi jaunas vēlmes, jaunus instrumentus, kuros viņš sevi sajūt kā eksistējošu mūžīgi un pilnīgi. (more…)

Cilvēks attīstības beigās

Jautājums: Kā izskatīsies cilvēks savas attīstības beigās?

Atbilde: Kā es to saprotu, viņš ierobežos sevi, lai izmantotu dabu tikai saskaņā ar nepieciešamību, un nekas viņam netrūks, bet visas viņa tieksmes vērsīsies tuvākā labā.

Viņš patērēs tik, cik būs nepieciešams pareizai materiālai pastāvēšanai – pēc tam tikai, lai realizētu savu tieksmi citu labā. (more…)