Category Archives: Metodikas izplatīšana

Kur ir izeja no tumšā meža

Jautājums: Kā cilvēks, neskatoties uz pilnīgu tumsu, tomēr spēj virzīties uz mērķi?

Atbilde: Cilvēce jūtās kā apmaldījusies tumšā mežā un uzskata, ka tai pašai ir jāatrod no tā izeja. Mežs ir milzīgs, tam nav robežu, tas plešas tūkstošiem kilometru uz visām pusēm. (vairāk…)

Esam laimīgi, ka nācām pasaulē šajā laikmetā

Jautājums: Cik es saprotu, nozīmīgi atklājumi un izgudrojumi garīgajā sfērā ir notikuši laiku pa laikam. Vai var teikt, ka pacēlums, alkas pēc garīgām zināšanām ir ciklisks?

Atbilde: Jā. Cilvēces evolūcijā ir dažādi periodi: vairāk intensīvi un mazāk intensīvi. (vairāk…)

Atklāt dzīves jēgu

Jautājums: Ko jūs ieteiktu cilvēkam, kuram zudusi interese par materiālo labumu patērēšanu, par zinātni, par kultūru, par citām vērtībām un kurš zemapziņā jūt, ka ne jau tajā ir dzīves jēga?

Atbilde: Es viņam ieteiktu ieguldīt savus spēkus nākamajā cilvēces attīstības līmenī, pamāt visiem ar roku, iekāpt vilcienā, kurš viņu aizvedīs pretī jauniem atklājumiem un izrauties no mūsu pasaules perona. (vairāk…)

Misija ir iespējama

Jautājums: Kāpēc ebreji izklīda pa visu pasauli un kā viņi var izpildīt savu misiju?

Atbilde: Cilvēces evolūcijas uzdevums ir visus virzīt uz augstākā spēka atklāsmi.

Grupa, kas kopā ar Ābramu izgāja no Babilonas, sastāvēja no cilvēkiem, kuri bija spējīgi sasniegt garīgo līmeni, viņi pieņēma Ābrama aicinājumu un saskaņā ar ideoloģijas principiem izveidoja tautu.

Rezultātā šī tauta ar Mozu priekšgalā – Ābrama darba turpinātāju – piekrita pieņemt galveno Toras likumu: „Mīli savu tuvāko kā sevi pašu” un pildīt vienam pret otru savstarpējo galvojumu. Tāpēc, lai ko mēs dzīvē darītu, mums ir jāseko tikai šim mērķim. (vairāk…)

Pasaule uz svaru kausa

Jautājums: Sacīts, ka cilvēks „visu pasauli vērš uz nopelnu kausa”. Kā viens cilvēks var ietekmēt visu pasauli?

Atbilde: Viens cilvēks var ietekmēt visu pasauli, jo viņš pats ir savienots ar visu pasauli un caur sevi vēlas pievērst pasauli labestībai. Garīgajā katrs cilvēks ir vienlīdz svarīgs tāpat kā visi citi atbilstoši likumam „kopējais un atsevišķais ir vienlīdzīgi”.

Jautājums: Pieņemsim, viens cilvēks regulāri klausās jūsu raidījumus, viņš ir piepildīts ar mīlestību pret visiem. Saprotams, ka viņš virza pasauli uz labu. Kāds cits, gluži pretēji, nosliec pasauli uz vainas kausa pusi. Kas notiks ar pasauli? Kurš uzvarēs? (vairāk…)

„Tici – pasaules tautām piemīt gudrība”

Mozus argumenti pārliecināja Jetrusu atstāt savus dēlus ebreju apmetnē. Jetrusa mazdēli nonāca Izraēlas zemē un kā Mozus bija solījis saņēma auglīgās Jērika zemes, un tām piederošās apkaimes.

Galu galā viņi kļuva par izciliem Toras zinātājiem. Jetrusa pēcnācēji bija slaveni Sinedrija vadītāji, kuri mācīja Toru visai Izraēlas kopienai. [„Midrašs stāsta”, Bealotha]

Tie no Izraēlas tautas, kuriem bija vislielākās egoistiskās vēlmes, spēja tās izlabot un kļūt par paaudzes dižajiem. Viņi pārspēja cilšu vadoņus, piemēram, kā Rabīns Akiva. (vairāk…)

Nolūkā un darbībās

Replika: Jums izvirza pretenzijas, ka jūs atklājat kabalu ne tikai ebreju vidū, bet arī visai pasaulei.

Atbilde: Pravieši ir teikuši, ka pasaules tautas uz saviem pleciem nesīs jūdus uz Templi. No kurienes tad viņiem radīsies zināšanas un vēlme veikt šo darbu?

Viņiem ir jātiecas uz savu atbrīvošanos un jāsaprot, ka tā nāks pie viņiem tikai caur Izraēlas tautu. Un tad viņi nesīs mūs uz Templi. Pretējā gadījumā mēs tur nenokļūsim – tikai kopā. (vairāk…)

Par augstākā spēka praktisku pielietojumu

Kabala ir vispraktiskākā metodika. Mūsu pasaulē nav citu līdzekļu, kas spēj ietekmēt likteni, mūsu dzīvi, dabas spēkus, kuri to visu pārvalda.

Ienākot jaunajā laikmetā un saņemot savās rokās visus līdzekļus savas dzīves vadīšanai, mēs pēkšņi redzam, ka patiesībā mēs neko nepārvaldām un nezinām, kas ar mums notiks nākamajā dienā. Tā ir ļaunuma apzināšanās, ko nāksies iziet visai cilvēcei.

Taču kabalas zinātne nodrošina mums saikni, kontaktu ar vienīgo spēku, kas darbojas realitātē. Mēs varam to atmodināt, piesaistīt un ar tā palīdzību sasniegt vēlamās izmaiņas, ja mūsu programma sakritīs ar šī augstākā spēka programmu. (vairāk…)

Īpaša attieksme pret Radītāja izredzētajiem

Jautājums: Visas vēstures gaitā ebreju tauta ir daudz cietusi, reizēm pat ir vēlme lūgt Radītāju, lai nākamreiz savu izredzēto lomai izvēlas kādu citu tautu. Kāpēc mēs izciešam pret sevi tādu īpašu attieksmi?

Atbilde: Īpašu attieksmi saņem tā visas cilvēces daļa, kura vairāk attīstīta, lai atklātu Radītāju un tādēļ šo cilvēces daļu dēvē par Israel („tieši pie Radītāja”). (vairāk…)

Vai zinātne garantē panākumus dzīvē?

Jautājums: Par Radītāju interesējas tikai divas cilvēku grupas: reliģiozie vai izcili zinātnieki, dabas pētnieki, tādi kā Einšteins, kuri cenšas saprast, vai pastāv augstākais spēks un cenšas to atrast. Taču visus pārējos Radītājs pilnīgi neinteresē. Kā Viņš ietekmē parasta cilvēka ikdienas dzīvi?

Atbilde: Šim jautājumam nav nekāda sakara ar to, vai cilvēks ir reliģiozs, vai nē. Viņš dzīvo un kopā ar visu cilvēci savas dzīves laikā iziet dažādus attīstības posmus. Ja viņš uzzina, saskaņā ar kādiem likumiem viņš pats un visa cilvēce attīstās, tad savu dzīvi var izveidot daudz veiksmīgāk.

Zinot, kas viņu rīt un parīt gaida, uz kurieni visi virzās, viņš spēs labāk orientēties. Pieņemsim, tu gribi zināt, kādu profesiju labāk dot dēlam, kurš beidz skolu? Tad tev viss būs skaidrs: kā mācīties un ko, ko labāk pirkt. Viss būs jau iepriekš zināms, jo tu zināsi vispārējo programmu saskaņā ar kuru attīsties un iekļausies tās plūsmā. (vairāk…)