Kategorija arhīvs: Metodikas izplatīšana

Pārvarēt nejūtīguma slieksni

Kamēr cilvēce nenonāks pie ļaunuma atziņas, tā var iet ļoti tālu ceļu. Mēs runājam par to, ka labošanās periodam ir jābeidzas 6000 gados. Taču saskaņā ar kabalu 6000 gadu ir 6000 pakāpienu: NEHI, HAGAT, HABAD. Tātad, ja skaita sākot no Ādama, ir atlikuši 223 gadi.

Beigu beigās, kāda cilvēkam ir atšķirība: tas notiks pēc 223 gadiem vai pēc 20 tūkstošiem gadu? Ja viņš gribēs to izdarīt rīt – lai dara rīt. Tad nav svarīgi, cik ir atlicis: 200 gadu vai 2000 gadu. Uz to ir jāskatās nevis filozofiski, bet gan reāli. (more…)

Zoar Grāmata ir Toras komentārs

Replika: Zoar Grāmata ir pirmā grāmata, kura tika sarakstīta pēc Toras. Tora pirms 3100 gadiem un šai grāmatai ir 2000 gadi.

Atbilde: Zoar Grāmata ir Toras komentārs, kura saturēja simts sējumus! Šodien no tās ir palikuši tikai nedaudzi. (more…)

Dzirdēt, ko saka kabalisti

Bāls Sulams rakstā „Pēdējā paaudze” raksta: „Ja tu nonāktu uz salas, kur mīt mežoņi, kurus var saukt pie kārtības, ne ar likuma palīdzību, bet gan viņus pievēršot noteiktai reliģijai – vai tu par to šaubītos, atstājot viņus savstarpējai iznīcināšanai?

Tāpat ar altruismu: visi ir mežoņi un nav veida izdarīt tā, lai viņi pieņemtu altruismu, ja vien netiks izmantota kabalas metodika. Vai tad kāds spēs iedomāties viņus atstāt savā vaļā, līdz viens otru iznīcinās ar ūdeņraža bumbām?” (more…)

Kā tikt galā ar uzticības krīzi?

Jautājums: Kādas apvienošanās darbības spēs palīdzēt pārvarēt uzticības krīzi?

Atbilde: Šodien pasaulē uzticības krīze ir aptvērusi visus cilvēkus: nav uzticības ne ģimenē, ne starp vecākiem un bērniem, ne starp vienas un tās pašas valsts pilsoņiem, kur nu vēl starp valstīm un tautām. Mēs dzīvojam attālināti un atsvešināti viens no otra, tāpēc ka mūsu egoisms nepārtraukti aug. (more…)

Ja nebūtu kabalistu…

Jautājums: Ja nebūtu kabalistu, kuri piesaista gaismu, pasaule nespētu eksistēt. Kādā veidā pasaule eksistēja miljoniem gadu līdz pirmajam kabalistam?

Atbilde: Pasaule eksistēja pamatojoties uz nedzīvās, augu un dzīvnieciskās dabas apjoma. Tādēļ nav nepieciešami kabalisti.

Viņi ir nepieciešami tikai tad, kad cilvēcei nepieciešams apzināti, saprātīgi sevi izlabot, nevis dzīvnieciskajā, bet cilvēciskajā līmenī – tur, kur cilvēks pats pieliek pūles sevis labošanā, nevis tiek mudināts ar dabas sitieniem.

No nodarbības krievu valodā, 13.03.2016.

Avots krievu valodā

Kur ir izeja no tumšā meža

Jautājums: Kā cilvēks, neskatoties uz pilnīgu tumsu, tomēr spēj virzīties uz mērķi?

Atbilde: Cilvēce jūtās kā apmaldījusies tumšā mežā un uzskata, ka tai pašai ir jāatrod no tā izeja. Mežs ir milzīgs, tam nav robežu, tas plešas tūkstošiem kilometru uz visām pusēm. (more…)

Esam laimīgi, ka nācām pasaulē šajā laikmetā

Jautājums: Cik es saprotu, nozīmīgi atklājumi un izgudrojumi garīgajā sfērā ir notikuši laiku pa laikam. Vai var teikt, ka pacēlums, alkas pēc garīgām zināšanām ir ciklisks?

Atbilde: Jā. Cilvēces evolūcijā ir dažādi periodi: vairāk intensīvi un mazāk intensīvi. (more…)

Atklāt dzīves jēgu

Jautājums: Ko jūs ieteiktu cilvēkam, kuram zudusi interese par materiālo labumu patērēšanu, par zinātni, par kultūru, par citām vērtībām un kurš zemapziņā jūt, ka ne jau tajā ir dzīves jēga?

Atbilde: Es viņam ieteiktu ieguldīt savus spēkus nākamajā cilvēces attīstības līmenī, pamāt visiem ar roku, iekāpt vilcienā, kurš viņu aizvedīs pretī jauniem atklājumiem un izrauties no mūsu pasaules perona. (more…)

Misija ir iespējama

Jautājums: Kāpēc ebreji izklīda pa visu pasauli un kā viņi var izpildīt savu misiju?

Atbilde: Cilvēces evolūcijas uzdevums ir visus virzīt uz augstākā spēka atklāsmi.

Grupa, kas kopā ar Ābramu izgāja no Babilonas, sastāvēja no cilvēkiem, kuri bija spējīgi sasniegt garīgo līmeni, viņi pieņēma Ābrama aicinājumu un saskaņā ar ideoloģijas principiem izveidoja tautu.

Rezultātā šī tauta ar Mozu priekšgalā – Ābrama darba turpinātāju – piekrita pieņemt galveno Toras likumu: „Mīli savu tuvāko kā sevi pašu” un pildīt vienam pret otru savstarpējo galvojumu. Tāpēc, lai ko mēs dzīvē darītu, mums ir jāseko tikai šim mērķim. (more…)

Pasaule uz svaru kausa

Jautājums: Sacīts, ka cilvēks „visu pasauli vērš uz nopelnu kausa”. Kā viens cilvēks var ietekmēt visu pasauli?

Atbilde: Viens cilvēks var ietekmēt visu pasauli, jo viņš pats ir savienots ar visu pasauli un caur sevi vēlas pievērst pasauli labestībai. Garīgajā katrs cilvēks ir vienlīdz svarīgs tāpat kā visi citi atbilstoši likumam „kopējais un atsevišķais ir vienlīdzīgi”.

Jautājums: Pieņemsim, viens cilvēks regulāri klausās jūsu raidījumus, viņš ir piepildīts ar mīlestību pret visiem. Saprotams, ka viņš virza pasauli uz labu. Kāds cits, gluži pretēji, nosliec pasauli uz vainas kausa pusi. Kas notiks ar pasauli? Kurš uzvarēs? (more…)