Category Archives: Lūgšana un nolūks

Ja vien būtu vēlme…

Jautājums: Garīgajā darbā ir šāds princips: „Neizmist žēlsirdībā”. Iznāk, ka Radītājs gaida, iekams cilvēks sāks kliegt. Viņš gaida mūsu līgšanas, kuras nāks no salauztas, satriektas sirds. Kuru interesē iet cauri šādiem stāvokļiem? Vai Tāpēc tik maz cilvēku apgūst kabalu?

Atbilde: Žēlsirdīgais, mīlošais Radītājs, par kuru sacīts, ka Viņš mūs mīl un vēl visiem tikai labu, noved cilvēku tādos stāvokļos, kad cilvēks ir spiests vērsties pie Viņa dēļ neizbēgamības un bezizejas. (vairāk…)

Pilnīga lūgšana neprasa atbildi

Cilvēkam ir jāsasniedz tāds stāvoklis, kad pati lūgšana viņu piepilda tik ļoti, ka viņam uz to vairs nav vajadzīga nekāda reakcija.

Ja man ir saikne ar Radītāju un es lūdzos Viņam, izliedams Viņam visu savu sirdi un dvēseli, nododot Viņam visas savas cerības un ilgas, tad es tik ļoti ar to piepildos, ka man vairs nav nepieciešama nekāda atbilde.

No nodarbības par tēmu „Jom Kipur”, 03.10.2022.

Avots krievu valodā

Desmitnieks – lokators signālam no augšienes

Ja es sevi anulēju par labu saviem biedriem, tas jau parāda, ka man ir ticība Radītājam. Un tāpēc, anulējot sevi par labu biedriem, mēs varam tuvoties Radītājam. Tāpēc, ka Radītājs neeksistē bez radījumiem: ja mēs apvienojamies, tad mūsu apvienošanās tiek dēvēta par Radītāju. Mēs paši Viņu radām un kopā ar Viņu strādājam.

Vienota grupa ir kā radioteleskops, kas uztver iedarbību no augstāka līmeņa. Parasts cilvēks to nespēj sajust, bet saliedēts desmitnieks uztver šo, mums nesaprotamo, īpašo spēku no augšienes. Šis spēks atklājas desmitniekā, darbojoties kā radars, satelītantena, kas mums atklāj šo augstāko spēku. (vairāk…)

Nosacījumi lūgšanas veidošanai

Bāls Sulams, „Šamati” 209. raksts, „Trīs lūgšanas nosacījumi”: Pastāv trīs lūgšanas nosacījumi.

Pirmais nosacījums: ticēt, ka Radītājs spēj glābt cilvēku, neskatoties uz to, ka viņā ir vissliktākās īpašības, ieradumi un apstākļi.

Jautājums: Ko nozīmē „ticēt”?

Atbilde: Cilvēks sastāv no visdažādākajām īpašībām un vēlmēm. Tāpēc mūsu mācības mūs noskaņo uz to, lai no visām mūsu vēlmēm, īpašībām un nodomiem izvēlētos to, kas virzīs visu cilvēci uz labo. (vairāk…)

Lūgt palīdzību Radītājam

Jautājums: Jūsu skolotājs Rabašs raksta, ka cilvēkam ir jālūdz Radītājam, lai palīdzētu viņam iet augstāk par zināšanām. Un šim darbam jānotiek līksmi, it kā viņš jau būtu izpelnījies garīgās zināšanas.

Kā kaut ko tādu var prasīt? Ko darīt ar ikdienas lūgumiem, kas mums rodas automātiski? (vairāk…)

Lūdziet, kliedziet, pieprasiet

Kongress „Arava” Eiropā – Lietuva 2022. 1. nodarbība

Jautājums: Mums ir ļoti grūti izlauzties caur visām darbībām un ārējām formām līdz vienotai iekšējās sirds sajūtai, vienotai dvēselei. Fiziski to izdarīt ir nedaudz grūtāk nekā virtuāli. Kādā veidā mums tomēr nonākt līdz sajūtai, ka esam kā viena vienota dvēsele, viena sirds, un no turienes raidīt augšup lūgšanu, neskatoties uz visām ārējām darbībām.

Atbilde: Tikai, ja katrs pūlēsies vēl un vēl un lūgs Radītāju, lai Viņš noņem visus attālumus un barjeras starp mums. Tā būtībā arī ir lūgšana – vislielākā, vispareizākā, visprecīzākā, kad mēs lūdzam Radītāju mūs atgriezt sākotnējā stāvoklī, pēc tam, kad mēs nokritām egoismā. Taču Viņš speciāli radīja egoismu. Viņš saka: „Es radīju egoismu un iedevu jums metodiku tā izlabošanai”. (vairāk…)

Kur atklājas Radītājs?

Kongress „Arava” Eiropā – Lietuva 2022. 1. nodarbība

Ir lūgšana – lai Radītājs viņam palīdzētu sajust biedra mīlestību, un, lai biedrs kļūtu tuvs viņa sirdij. (Rabašs, 40 vēstule)

Es vēl piebilstu citiem vārdiem: kad starp mani un biedru nav attāluma – tik ļoti mēs esam satuvojušies, – tad šajā attāluma neesamībā parādās Radītājs. (vairāk…)

Lūgšana pret lūgšanu

Jautājums: Vai es varu lūgt Radītāja svētību ģimenei, draugiem, cilvēcei?

Atbilde: Jā. Taču rodas jautājums: ja es priekš kāda kaut ko Radītājam prasu, tas nozīmē, ka tas, ko šis cilvēks tagad no Viņa saņem, ar to viņam nepietiek, tas ir slikti.

Tāpēc, ka mēs visi eksistējam tikai no tā, ka pārtiekam no Radītāja, saņemam no Viņa. Ja es vēršos pie Viņa un prasu: „Dod man, lūdzu, vēl kaut ko,” tas nozīmē, ka tādējādi es it kā saku ko pretēju: „Tas, ko Tu man dod, man nav pietiekami.” Taču kāpēc es saņemu? (vairāk…)

Kam mēs līdzamies?

Starptautiskais kongress „Pacēlums virs sevis”, 1. nodarbība

Jautājums: Jūs teicāt, ka Radītāja nav, ka Radītājs ir visaugstākās saiknes, atdeves īpašība. Ja nav Radītāja, kam mēs lūdzamies?

Atbilde: Būtībā mēs nelūdzam kādu, lai gan šādi to paužam vārdos. Mēs paceļam virs sevis atdeves, saiknes, mīlestības īpašību, un cenšamies pacelties paši virs sevis.

Es it kā iztēlojos daudz augstāku līmeni un cenšos turp pacelties. Tā tad arī ir īsta līgšana, vēršanās. Tāpēc lūgšanu dēvē par „tfila”, „leitpalel” – proti „tiesāt pašam sevi”, pacelties virs sevis, sajust, kas es esmu un kam man jābūt.

No starptautiskā kongresa „Pacēlums virs sevis” 1. nodarbības, 06.01.2022.

Avots krievu valodā

Lūgšana par mieru

Situācija pasaulē ar katru dienu kļūst arvien sprādzien bīstamāka, visa pasaule saspringti seko līdzi straujai notikumu attīstībai Ukrainā. Taču kabalisti nenodarbojas ar politiku un ģeogrāfiskām robežām.

Kabalisti vēlas tikai vienu: tur, kur iespējams pievienot mīlestību vai vismaz apdzēst naidu, samazināt konfliktu starp cilvēkiem – mums ir jāpalīdz to izdarīt. (vairāk…)