Category Archives: Krīze un globalizācija

Mūsu eksistences nosacījums uz zemes

Viss mūsu darbs ir tajā, lai izprastu un sajustu, tas ir, lai atklātu visas cilvēces kopīgo sistēmu, kādā mērā mēs esam saistīti un atkarīgi viens no otra.

Mums šķiet, ka mūs neietekmē tas, kas notiek otrā Zemeslodes pusē, Austrālijā vai Amerikā. Taču attiecībā pret kopīgo pasaules sistēmu mēs esam organizēti tā, ka starp visiem cilvēkiem pastāv saikne, lai gan mēs to neredzam. (vairāk…)

Nelīdzsvarotības iemesls – mūsos, cilvēkos

Daba ir izgājusi no līdzsvara, un pasaulē notiek neiedomājamas parādības: visā pasaulē līst indīgi lieti, atgadās briesmīgs sausums. Un pats interesantākais, ka tam nav nekāda izskaidrojuma. Vienkārši tā notiek un viss – bez kāda iemesla.

Tāpēc nepieciešams saprast, ka iemesls esam mēs – cilvēki! Mēs esam izgājuši no līdzsvara un tādējādi izvedam no līdzsvara nedzīvo dabu, augus un dzīvniekus.

(vairāk…)

Zemeslode saraujas

Ja mēs neiegūsim atdeves īpašību, tad nepārtraukti cietīsim un vienkārši nespēsim turpināt šādu eksistenci. Atdeves īpašība ir mūsu vienīgais glābiņš, kas spēj mūs pacelt virs egoistiskām vēlmēm, jo, ja jūti tikai vēlmi saņemt, tad tā ir nāves sajūta.

Tāpēc Radītājs atkal un atkal pamodina nedaudz gaismas atdeves vēlmēs, un rezultātā mēs nedaudz sajūtam gaismas trūkumu saņemošajās vēlmēs. Mēs neapzināmies, kas notiek, tikai jūtam, ka pasaule kļūst arvien tumšāka un drūmāka. Mēs atrodamies uz tāda perioda sliekšņa, kad cilvēki uz visas Zemeslodes sāks sajust, ka neskatoties uz visiem sasniegumiem mūsdienu tehnoloģijās, zinātnē, tehnikā, mēs tik un tā ciešam. (vairāk…)

Zieda un bites uzticamā mīlestība

Mākslīgā intelekta attīstība ir nonākusi līdz interesantām iespējām, kad dators spēj radīt gleznu pazīstama mākslinieka stilā par tēmu, kuru cilvēks tam uzdevis vārdos. Šo projektu dēvē par „Deli – 2”.

Rezultāti ir tik kvalitatīvi, ka tādēļ daudzi mākslinieki un dizaineri nākotnē var zaudēt darbu. Taču no otras puses mums atbrīvosies laiks, lai pildītu darbu, kuru nespēj paveikt mašīnas. (vairāk…)

Kas mūs izārstēs no naida?

Jautājums: Alise jautā: „Kādēļ Radītājs naido tautas? To taču Viņš dara?”

Atbilde: Nešaubīgi, ka Viņš.

Radītājs mūs naido, lai iemācītu, lai mēs saprastu, kāda mūsos ir pretīga daba, kuru Viņš mūsos radījis.

Saprotiet, kāda neģēlība no Radītāja puses – ka Viņš mūs izveidojis tādus zemiskus un nepārtraukti mums to demonstrē. Tāpēc, lai mēs sāktu neieredzēt to, ko Viņš mūsos ir izdarījis, un vērstos pie Viņa. Paskatieties, kā izveidots! Vērsties tieši pie Viņa un lūgties, lai mūs izlabotu, padarītu mūs pretējus tam, ko Viņš ir izveidojis. (vairāk…)

Karš starp Radītāju un radījumiem

Mums nevajag rūpēties par to, kā nomierināt strīdu, atrisinot visus strīdīgos jautājumus. Mums nepieciešams līdzināties mazulim, kurš neveiksmīgi cenšas iebāzt kubiku apaļā caurumā, nesaprotot, ka viens nekad neievietosies otrā.

Strīds nav dots tāpēc, lai to notušētu, kā mēs to cenšamies darīt šajā pasaulē. Tas nav iespējams, un tāpēc mēs nonākam līdz karam, jo nav iespējams otram pierādīt savu taisnību un nonākt līdz salabšanai. Strīds mums tiek dot no augšienes, un tāpēc mēs neesam spējīgi nekādā formā sakārtot šīs augstākā līmeņa pretrunas šeit, šajā pasaulē, mūsu līmenī. (vairāk…)

Īpašs kods miera noslēgšanai

Mēs visi nākam no vienas saknes – no viena, vienota, vienīga augstākā spēka. Un pat strīdi, kuri aizdegas starp visiem šīs pasaules iedzīvotājiem, visos laikos, kuri notiek pašlaik, bija pirms mums un būs pēc mums arī izriet no augstākā spēka izņemot, kuru nekā cita nav.

Radītājs radīja šo strīdu tāpēc, lai mēs atklātu starp mums visas eksistējošās atšķirība, visās formās: labā un ļaunā, rūgtumā un saldumā, patiesībā un melos, gaismā un tumsā. Tāpēc, ka mēs esam spējīgi sajust un ievērot tikai atšķirības, un uz to pamata noteikt saiknes un pretrunas, lai visus noziegumus pārklātu ar mīlestību. (vairāk…)

Egoisma pavadā

Jautājums: Psihologi apgalvo, ka cilvēkiem, kuri tikuši pie varas, ir spilgti izteikta ietiepība, stūrgalvība un psihiska nelīdzsvarotība. Zinātnieki noskaidrojuši, ka vara maina individualitātes struktūru un pat smadzenes. Vai jūs tam piekrītat?

Atbilde: Absolūti piekrītu. Lieta tā, ka mēs visi esam veidoti tā, ka atrodamies starp diviem dabas spēkiem (saņemšana un atdeve, spiediens un izlādēšanās), kuriem nepārtraukti ir jābūt līdzsvarā. (vairāk…)

Pēdējais karš

Mūsdienu karš ir kas vairāk par dažādu valstu esošo ģeopolitisko interešu pretstāvi. Lielajā lūzuma punktā, laikmetu robežšķirtnē tā vēsta par to, ka saikne tagad ir stiprāka par atšķirtību.

Cilvēki cieš un iet bojā, ziņās zibsnī pilsētas, līderi, pilsētas, kopsavilkumi. (vairāk…)

Patiesais konflikta iemesls

Domstarpībām ir jābūt. Tad mums ir iespēja piepūlēties tieši konflikta vietā, lai paceltos virs domstarpībām. Taču tās nevajag iznīcināt, kā cenšas nogalināt, satriekt pretinieku mūsu pasaulē – bet gan vienam otru papildināt.

Papildināšana vienmēr izpaužas savstarpējā atdevē, piesaistot Radītāja īpašību starp naidīgajām pusēm, starp radījumiem. Tikai tā var sasniegt pareizu papildināšanu, tas ir, mieru. (vairāk…)