Category Archives: Kopīgā dvēsele „Ādams”

Pārdzimšanas riņķojumi. Dzīves riņķojumu ieguvums

Jautājums: No vienas puses, saskaņā ar kabalu, ir tikai viena dvēsele. No otras puses saka: „Dvēseļu pārdzimšanas riņķojumi”, – proti, to ir daudz, Kā to saprast?

Atbilde: Kopīgā dvēsele sadalījās daļās. To dēvē par „Ādamu”, tāpēc ka summā tai ir jābūt līdzīgai Radītājam, no vārda „dome” – līdzīgs. Un turpmāk tai ir jāiziet visāda veida pārveidošanās, un reizē ar to, nepārtraukti jātuvinās Radītāja līdzībai.

Jautājums: Pieņemsim, dzīvo cilvēks. Viņam ir jānomirst un no jauna jāpiedzimst, un atkal jāizdzīvo desmitiem, simtiem dzīvju. Kāds no tā ir ieguvums?

Atbilde: Ieguvums ir tajā, ka šīs daļas, kuras sevi izjūt kā cilvēkus, rezultātā savienojas, sasniedz kaut kādu savstarpēju saliedētību, nodomu, vēlmi un kļūst līdzīgas Radītājam.

Jautājums: Pastāv tāds jēdziens kā vīrišķā un sievišķā dvēsele. Kāda atšķirība? Par ko šeit ir runa?

Atbilde: Tas nav atkarīgs no dzimuma, bet tikai no dvēseles īpašībām dotajā brīdī.

Dvēsele ir vēlme ar nodomu. Tāda ir dvēseles konstrukcija. Uz katru vēlmes saņemt formu ir nodoms – kādēļ.

Turpinājums sekos…

No TV raidījuma „Garīgie stāvokļi”, 09.10.2022.

Avots krievu valodā

Pārdzimšanas riņķojumi. Saprast tavu dvēseli

Jautājums: Vai cilvēkam ir iespēja uzzināt par saviem iepriekšējiem pārdzimšanas riņķojumiem? Par šo tēmu ir daudz spekulāciju un diezgan nopietni pierādījumi tam, ka cilvēki it kā atceras, kas viņi bija citos pārdzimšanas riņķojumos. Tas ir iespējams?

Atbilde: Nē. Kā likums tas viss ir izdomājumi. Taču, ja cilvēks patiešām atklāj Augstāko pasauli, viņš pilnīgi skaidri izprot savu dvēseli, savu pārdzimšanas riņķojumu, kur viņš atrodas, kas ar viņu notiek. (vairāk…)

Pārdzimšanas riņķojumi. Kurp dodas iepriekšējā dvēsele?

Jautājums: Ja cilvēkam tiek mainīta dvēsele, tas ir, tiek dota cita, kur paliek iepriekšējā dvēsele?

Atbilde: Nekur nepaliek. Nepārtraukti eksistē dvēseļu pārdzimšanas riņķojums – tās pāriet no viena stāvokļa citā.

Pasaulē vispār eksistē viena dvēsele un viss. Kas ar to notiek, – tās sastāvdaļu attīstība.

Mēs redzam pasauli, it kā diferencētu, sadalītu dažādās dvēselēs, kuras ietērpjas dažādos ķermeņos. Taču patiesībā, ja uz to paraugās citām acīm – tā ir viena dvēsele.

Turpinājums sekos…

No TV raidījuma „Garīgie stāvokļi”, 09.10.2022.

Avots krievu valodā

Mācāmies eksistēt saskaņā ar apvienošanās likumiem

Kongress Turcijā. 3. nodarbība

Cilvēce atrodas tādā vēsturiskā periodā, kad mēs arvien skaidrāk atklājam, ka mūsu attīstība ir bijusi nepareiza. Tāpēc, ka to ir diktējuši ļauni, egoistiski spēki, un tāpēc tas pastāvīgi tika pavadīts ar kariem, konfliktiem, problēmām un bailēm. Galu galā mums ir jāpievienojas labajam spēkam.

Mums nav ne jausmas, cik ļoti šāda dzīve atšķiras no mūsu pašreizējās eksistences. Tā ir visa kabalas zinātnes būtība, kas vēsta par spēku kopumu, kas atrodas dabā un par to, kā mēs varam tos atklāt, pietuvināt, un ar to palīdzību apvienoties vienam ar otru un sākt veidot sistēmu tādu, kāda tā bija pirms kopīgās dvēseles Ādama Rišona sistēmas sabrukuma. (vairāk…)

Pasaules evolūcija – mūsu iekšējā attīstība

Ir ļoti svarīgs precizējums mūsdienu materiālistiskajai realitātes uztverei, atbilstoši kurai pasaule ir evolūcijas procesa rezultāts, pakāpeniska matērijas attīstība no atoma. Šādi domā mūsdienu cilvēks, pamatojoties uz zinātnes sasniegumiem divdesmitajā gadsimtā.

Taču „Desmit Sefirotu Mācība” skaidro, ka visa realitāte tika radīta ar vienu domu, kura turpina darboties. „Būtībā šī doma ir cēlonis un darbība, un gaidāmais atalgojums un visu pūļu būtība.” (vairāk…)

Vīrišķā un sievišķā sākotne, 3. daļa

No kā attīstījās vīrišķā un sievišķā sākotne?

Jautājums: Visa radība ir vēlme baudīt. Vēlme baudīt savā labā tiek dēvēta par „sievišķo sākotni”, taču par labu Radītājam – par „vīrišķo sākotni”. Kā to saprast?

Atbilde: Sievišķie un vīrišķie principi sākotnēji radībā neizpaudās, tāpēc ka radībai bija jāattīstās. (vairāk…)

Vīrišķā un sievišķā sākotne, 2. daļa

Kas ir „Ādams”?

Jautājums: Sākumā Radītājs radīja vienotu radījumu. Šis radījums vai programma tiek dēvēts par vienu vēlmi – „Ādams Rišons”. Vai arī šī vēlme sastāv no sievišķās un vīrišķās sākotnes?

Atbilde: Jā šīs abas sākotnes vienlaikus viena otru papildina un ir savstarpēji saistītas. (vairāk…)

Pēdējais cilvēks „Ādams Aharons”

Augstākās realitātes atklāšana un uztvere notiek caur lūgumu (lūgšanu) un pateicību. Šie divi vēršanās veidi sakārto mūsu saikni ar Radītāju. Tāpēc, ka lūgums vēsta par mūsu vēlmi tuvoties Viņam īpašību līdzībā, par mūsu sapratni, kas nozīmē līdzību ar augstāko spēku, par gatavību uz to.

Kļūt līdzīgiem Radītājam nozīmē kļūt par cilvēku, Ādamu no vārda „edome” (līdzīgs). Taču pateicība ir nepieciešamais nosacījums, lai saņemtu mūsu īpašību labošanu. (vairāk…)

Unikāls vēstījums no katras dvēseles

Tam kurš vēlas strādāt pie Radītāja ir jāiekļaujas visā radījumā, tas ir, nepieciešams sajust viņu vēlmes, pievienoties visām dvēselēm, iekļaujot sevi viņos un viņus sevī.

Viņš sev atstāj tikai nepieciešamo, lai savienotos ar Radītāju un visa viņa atlikusī vēlme ir iekļauties kopīgajā radījumā. Vēlme mums tiek dota tikai ar šo mērķi, lai pieslēgtos pie visiem. (vairāk…)

Parakstam galvojumu

Visa labošanās sastāv no kopīgās dvēseles vienas sistēmas atjaunošanas, kura tika apzināti sašķelta Ādamam krītot grēkā pie Laba un Ļauna Atzīšanas koka. Sašķelšana bija sagatavošanās mūsu darbam. Taču mums nepieciešams savākt visas sašķeltās lauskas un tās pareizi savienot kopā.

Grūtības šajā darbā ir tajā, ka ikreiz, kad mēs kaut ko darām praksē, pievienojot kādu daļu, iespējams pat neapzināti, pārejot uz nākamo daļu viss iepriekšējais, it kā zūd. Tāpēc, ka parādās jaunas īpašības, jaunas sajūtas, jauni apstākļi. (vairāk…)