Kategorija arhīvs: Kabalas valoda

Kādā valodā studēt kabalu?

Jautājums: Ar ko ir saistīta kabalas izplatība krieviski runājošo cilvēku vidē? Kāda ir krievu valodas un ivrita saistība? Kādā veidā krievu valoda var palīdzēt apgūt kabalu?

Atbilde: Es uzskatu, ka krievu valoda pēc savas uzbūves ir tuvāka ivritam nekā citas valodas. Katrā gadījumā tuvāka nekā angļu, franču, vācu valodas. (more…)

Melns punkts bezgalīgā gaismā

Jautājums: Kas ir tas punkts, no kura nāk visa augstākā gaisma?

Atbilde: Melns punkts ir vienīgais, ko Radītājs bezgalīgā gaismā radīja. To dēvē par „vēlmi”.

bilde02

Tas vēl nav egoisms, bet tā sākums, kaut kas, kas nelīdzinās gaismai. No šī punkta izriet visa turpmākā attīstība.

Jautājums: Ko nozīmē burtu rakstība uz balta fona?

Atbilde: Baltais fons asociējas ar gaismu, taču melnais ir mūsu vēlme. Tāpēc zīmējot kādas līnijas vai ko citu, mēs attēlojam, kā mūsu vēlmes izskatās uz baltās gaismas fona un kā tās atšķiras no Radītāja altruistiskajām īpašībām.

No nodarbības krievu valodā, 17.07.2016.

Avots krievu valodā

Burti – mūsu pasaules vadības modeļi

Jautājums: No kurienes radās alfabēts?

Atbilde: Alfabēts (ivritā Alef Bet) pie mums ir nonācis no Ādama Rišona – pirmā cilvēka, kurš kļuva līdzīgs Radītājam.

Ādams pirmais atklāja augstāko pasauli un tās sekas mūsu pasaulē. Viss, kas atrodas garīgajā pasaulē ir saknes, bet viss, kas eksistē mūsu pasaulē ir sekas, kas nonāk lejup no garīgās pasaules. (more…)

Pasaules, kas līdzīgas kā divas ūdens lāses

No Bāla Sulama raksta „Kabalas zinātnes būtība”: Zemākajā pasaulē nav nevienas realitātes daļas, kura neatspoguļotos augstākajā pasaulē, kas līdzinās tai kā divas ūdens lāses. Un to dēvē par sakni un zaru”.

Lūk, ko bija domājuši viedie rakstot, ka Nav tādas zālītes lejā, pār kuru nevaldītu uzraugs augšienē, to sitot un pavēlot tai: „Audz!”” (more…)

Garīgo pasauļu projekcija

Jautājums: Kāpēc Tanahu dēvē par svēto grāmatu?

Atbilde: „Svēts” nozīmē atdalīts no mūsu pasaules un uzrakstīts atdeves un mīlestības valodā, nevis egoistiskās saņemšanas, naida un atrautības valodā.

Šī grāmata ir uzrakstīta zaru valodā, kas stāsta pa garīgajām saknēm. Lai gan tur tiek runāts it kā par šo pasauli, taču grāmata norāda uz augstāko pasauli, uz sistēmu, kas vada mūsu pasauli. Tā vietā, lai piešķirtu nosaukumus mehānismiem un spēkiem, kas atrodas augšienē, mēs dēvējam šos spēkus atbilstoši to seku nosaukumiem, šīs sekas norisinās mūsu pasaulē. (more…)

Kā iejaukties savas dzīves kodā?

Jautājums: Vai es varu iejaukties augstākās vadībās kodā, kurš nonāk pie manis burtu veidā? Jebkurā citā sistēmā, ja es rakstu kodu, tad nosaku, kā uzvedīsies šīs sistēmas materiāls, kādi procesi notiks…

Atbilde: Šajā kodā ir ierakstīts viss. Taču tajā pašā laikā tajā ir intervāli, kur tu vari ielikt savu reakciju. Proti, tu nekusties akli kā robots, kuram nav savas brīvās izvēles, pakļaujoties šiem nemainīgajiem likumiem, šiem spēkiem, kas tevi vada. (more…)

Radītājs – dusmotājs

Izpostiet viņu altārus un salauziet viņu elku stabus, un nocērtiet viņu elku kokus. Un nepielūdz citu dievu, jo Tas Kungs, kura vārds: Dusmotājs, ir dusmīgs Dievs. (Tora, „Iziešana”, „Ki Tisa”, 34:13-34:14)

Cilvēks var pielūgt elkus, jebko, izņemot pilnīgi nesaprotamo, nemateriālo, nesajūtamo atdeves un mīlestības īpašību, kuru viņš nespēj iztēloties.

Ja attiecībā pret absolūtu saikni, atdevi un mīlestību, viņš dod priekšroku kādām citām īpašībām, tad viņš tiek uzskatīts par neuzticīgu, nodevēju. Tāpēc Radītājs ir dusmīgs, kad cilvēks kļūst Viņam neuzticīgs.

Taču tas viss tiek sacīts alegoriski attiecībā uz cilvēku, kuram tādā veidā ir jāpārdzīvo. Torā par garīgajām kategorijām stāstīts pasaulīgajā valodā. Mēs taču arī strādājam, lai it kā „sniegtu Radītājam baudu”. Tāpēc šeit tiek izmantoti tādi jutekliski vārdu apgriezieni kā „bauda”, „dusmotājs” utt.

No TV pārraides „Grāmatu Grāmatas noslēpumi”, 16.09.2013.

Avots krievu valodā

Vienotība nosaka visu

Bāls Sulams „Šamati”, 66. raksts „Toras dāvāšana”: Toras dāvāšana, kas notika Sīnaja kalna pakājē, nenozīmē, ka Tora tika iedota vienreiz un vairāk netiek dota. Garīgajā nekas neizzūd, jo garīgais – mūžīga un nepārtraukta kategorija. Taču, par cik no Dodošā redzes viedokļa mēs neesam derīgi Toras saņemšanai, par tik mēs sakām, ka tās dāvāšanu pārtrauca augstākais.

Reiz cilvēces vēsturē piedzima mazulis, kuram vecāki deva vārdu Ādams. Kapēc tieši Ādams, viņi paši nezināja, to nosaka augstākā vadība. Mazulis auga, līdz kļuva pieaudzis un, protams, viņam radās jautājums par dzīves jēgu: „Kādēļ es dzīvoju?” Tad, aptuveni 37 gadu vecumā, Ādamam atklājās Radītājs, un viņš sāka apmācīt cilvēkus, līdz ar to aizsākot notikumu ķēdi, kuru apraksta Tora: paaudzes pirms Ābrama un nākamie attīstības posmi. (more…)

Terminoloģijas skaidrojums

Visa mūsu dzīve, visa mūsu vēsture, kuru izejam no radīšanas sākuma un līdz beigām, dalās divās daļās: trimda un atbrīvošanās. Nav nekā vairāk par šiem diviem stāvokļiem:

• vai nu esmu atrauts no Augstākā spēka un atrodos trimdā, kādā ilūzijā, „sapnī” ar nosaukumu „šī pasaule”, savas egoistiskās vēlmes ietekmē, kas mani atslēdz no garīgās pasaules redzējuma un sajūtas;

• vai arī – ar noteiktu darbību palīdzību, kuras man iemāca kabalas zinātne, es nonāku pie Augstākā spēka  atklāsmes un pieprasu, lai šis spēks izvestu mani no trimdas, lai paceltu pāri šai pasaulei uz augstāko pasauli un kad tas beidzot notiek, es izpelnos atbrīvošanos.

Atšķirība starp trimdu (galuts – גלות) un atbrīvošanos (geula – גאולה) – burtā alef (א), kurš simbolizē Radītāju, pasaules Valdnieku (אלוף). Tādā veidā dalās visa mūsu realitāte, viss attīstības process. Protams, mēs par to nezinām, līdz piepeši saņemam atmodu, kas ļauj pārtraukt trimdas periodu, tumsas, šīs pasaules sajūtas, vissliktākā stāvokļa izjūtu – un pāriet uz jaunu periodu, jaunu līmeni, jaunā stāvoklī, kas dēvēts par „atpestīšanos”. Tādēļ mēs mācāmies. (more…)

Dzīves noslēpums vienkāršā skaidrojumā

Vienīgais, kas mums ir nepieciešams – izlabot savas attiecības ar augstāko spēku, kurš valda pār visu un vada visu dzīvi, kā sacīts: „Nav neviena cita, izņemot Viņu”. Pastāv četras valodas, kuras klāsta par cilvēka attiecībām ar augstāko spēku: vienkāršais skaidrojums, mājiens, alegorija, noslēpums (Tora, Mišna, Talmūds, Kabala).

Tās attiecas uz četrām vēlmes pakāpēm: nedzīvo, augu, dzīvniecisko, cilvēcisko, no kurām katrai ir savs noskaidrošanas raksturs. Tādā gadījumā sanāk jau atgriezenisks dalījums, pateicoties kuram kabala nozīmē ne noslēpumu, bet parastu skaidrojumu, ar kura palīdzību cilvēkam viss atklājas. Tādējādi mums nepieciešama tieši kabalas valoda, lai mēs būtu pārliecināti, ka pareizi virzāmies uz priekšu. (more…)