Category Archives: Kabalas valoda

Augstāko pasauļu enciklopēdija

Galvenā grūtība ir tā, ka mēs vispār nespējam iedomāties garīgo darbu. Tas nav saprotams ne mūsu jūtās, ne prātā. Mēs sākotnēji esam cilvēki, kuri pilnībā ir piederoši šai pasaulei un strādājam tikai ar šīs pasaules jēdzieniem, mēriem, vērtējumiem – tajā ir visa mūsu dzīve.

Mūsu darba lauks tiek veidots no šīs pasaules jēdzieniem un neiziet ārpus tās rāmjiem. (vairāk…)

Zoar Grāmatas apbrīnojamais spēks

Jautājums: Kādā veidā lasīt Zoar Grāmatu neiztēlojoties dažādus ainas, jo šī grāmata manam egoismam ir kā neticama pasaka?

Atbilde: Es ļoti priecājos, ka jums tik ļoti patīk Zoar Grāmata un ka jūs tajā rodat atpūtu. (vairāk…)

Divas valodas, kas nāk no garīgajām saknēm

Jautājums: Vai ivritā un aramiešu valodās ir kādas īpatnības, kuras nav citās valodās? Kādā veidā šīs valodas viena otru papildina?

Atbilde: Pieņemsim, varētu visus kabalas materiālus iztulkot angļu valodā, kura šodien ir visizplatītākā un studēt kabalu šajā valodā. Saprotams, ka tas būtu vienkāršāk un vieglāk visiem cilvēkiem pasaulē, jo būtībā kabalu studēs miljoniem cilvēku. (vairāk…)

Četras Universa sistēmas valodas

Valoda ir radības elementu saziņas līdzeklis. Piemēram, eksistē datoru programmēšanas valoda. Dators ir visa veida atmiņas elementu kopums, taču veids kā tos saistīt kopā un kādā secībā, kādā saiknē vienam ar otru sākt tos darbināt tiek dēvēts par valodu.

Dažādos attīstības līmeņos ir nepieciešamas dažādas valodas. Kad es biju students, mēs studējām tādas programmēšanas valodas, kādas šodien jau ir aizmirstas, tās neviens nezina un neviens par tām nav dzirdējis. Taču šodienas valodas pakļaujas mūsdienu uzdevumiem un mūsdienu datoriem. (vairāk…)

Kādā valodā studēt kabalu?

Jautājums: Ar ko ir saistīta kabalas izplatība krieviski runājošo cilvēku vidē? Kāda ir krievu valodas un ivrita saistība? Kādā veidā krievu valoda var palīdzēt apgūt kabalu?

Atbilde: Es uzskatu, ka krievu valoda pēc savas uzbūves ir tuvāka ivritam nekā citas valodas. Katrā gadījumā tuvāka nekā angļu, franču, vācu valodas. (vairāk…)

Melns punkts bezgalīgā gaismā

Jautājums: Kas ir tas punkts, no kura nāk visa augstākā gaisma?

Atbilde: Melns punkts ir vienīgais, ko Radītājs bezgalīgā gaismā radīja. To dēvē par „vēlmi”.

bilde02

Tas vēl nav egoisms, bet tā sākums, kaut kas, kas nelīdzinās gaismai. No šī punkta izriet visa turpmākā attīstība.

Jautājums: Ko nozīmē burtu rakstība uz balta fona?

Atbilde: Baltais fons asociējas ar gaismu, taču melnais ir mūsu vēlme. Tāpēc zīmējot kādas līnijas vai ko citu, mēs attēlojam, kā mūsu vēlmes izskatās uz baltās gaismas fona un kā tās atšķiras no Radītāja altruistiskajām īpašībām.

No nodarbības krievu valodā, 17.07.2016.

Avots krievu valodā

Burti – mūsu pasaules vadības modeļi

Jautājums: No kurienes radās alfabēts?

Atbilde: Alfabēts (ivritā Alef Bet) pie mums ir nonācis no Ādama Rišona – pirmā cilvēka, kurš kļuva līdzīgs Radītājam.

Ādams pirmais atklāja augstāko pasauli un tās sekas mūsu pasaulē. Viss, kas atrodas garīgajā pasaulē ir saknes, bet viss, kas eksistē mūsu pasaulē ir sekas, kas nonāk lejup no garīgās pasaules. (vairāk…)

Pasaules, kas līdzīgas kā divas ūdens lāses

No Bāla Sulama raksta „Kabalas zinātnes būtība”: Zemākajā pasaulē nav nevienas realitātes daļas, kura neatspoguļotos augstākajā pasaulē, kas līdzinās tai kā divas ūdens lāses. Un to dēvē par sakni un zaru”.

Lūk, ko bija domājuši viedie rakstot, ka Nav tādas zālītes lejā, pār kuru nevaldītu uzraugs augšienē, to sitot un pavēlot tai: „Audz!”” (vairāk…)

Garīgo pasauļu projekcija

Jautājums: Kāpēc Tanahu dēvē par svēto grāmatu?

Atbilde: „Svēts” nozīmē atdalīts no mūsu pasaules un uzrakstīts atdeves un mīlestības valodā, nevis egoistiskās saņemšanas, naida un atrautības valodā.

Šī grāmata ir uzrakstīta zaru valodā, kas stāsta pa garīgajām saknēm. Lai gan tur tiek runāts it kā par šo pasauli, taču grāmata norāda uz augstāko pasauli, uz sistēmu, kas vada mūsu pasauli. Tā vietā, lai piešķirtu nosaukumus mehānismiem un spēkiem, kas atrodas augšienē, mēs dēvējam šos spēkus atbilstoši to seku nosaukumiem, šīs sekas norisinās mūsu pasaulē. (vairāk…)

Kā iejaukties savas dzīves kodā?

Jautājums: Vai es varu iejaukties augstākās vadībās kodā, kurš nonāk pie manis burtu veidā? Jebkurā citā sistēmā, ja es rakstu kodu, tad nosaku, kā uzvedīsies šīs sistēmas materiāls, kādi procesi notiks…

Atbilde: Šajā kodā ir ierakstīts viss. Taču tajā pašā laikā tajā ir intervāli, kur tu vari ielikt savu reakciju. Proti, tu nekusties akli kā robots, kuram nav savas brīvās izvēles, pakļaujoties šiem nemainīgajiem likumiem, šiem spēkiem, kas tevi vada. (vairāk…)