Category Archives: Kabalas apgūšana

Piekļuve pasaules programmai, 3.daļa

Jautājums: Kas jādara, lai Tora no manis izveidotu mūžīgu cilvēku – pārlasīt to vēlreiz un vēlreiz?

Atbilde: Nepietiek vienkārši lasīt. Pat ja iemācītos Toru no galvas, tas nepalīdzētu. Cilvēku pilnveido tikai tas īpašais spēks, kuru dēvē par „Toru”, no vārda „instrukcija” (oraa) un „gaisma” (or). (vairāk…)

Piekļuve pasaules programmai, 2.daļa

Toras apgūšanu bieži iztēlojas kā vienkārša grāmatas teksta apgūšanu. Taču ir jāsaprot par ko šajos aprakstos ir rakstīts. Torā ir četras valodas „pšat, remez, druš, sod” (vienkāršs vēstījums, mājiens, līdzība, noslēpums) – četri materiāla sapratnes līmeņi.

Toras tekstu nekad nedrīkst uztvert parastā veidā kā vēsturisku stāstu.

Tas ir kods, kuru nepieciešams atšifrēt. Tajā ir četri saprašanas līmeņi un visdziļākais līmenis ir kabalas zinātne. Caur kabalu mēs sasniedzam īstenību un tāpēc to dēvē par īstenu gudrību. (vairāk…)

Piekļuve pasaules programmai, 1.daļa

Jautājums: Toru ebreji ir apguvuši daudzus gadsimtus, taču mūsdienās attieksme pret to ir kļuvusi neviennozīmīga.

Laicīgiem cilvēkiem Toras apgūšana asociējas ar ortodoksāliem ticīgajiem, kuri ģērbjas viscaur melnā un klanās pie grāmatas. Ko nozīmē norādījums „nodarboties ar Toru dienu un nakti”, ja vairumam nodarbošanās ar Toru aprobežojas ar īsu skolas programmas kursu? (vairāk…)

Kā ātri sasniegt garīgumu?

Jautājums: Vai ir kādi kabalas avoti, kuri būtu īsi un ātri apgūstami, lai sasniegtu garīgumu?

Atbilde: Lieta tā, ka var ātri apmācīt un ātri apgūt, taču, kā tajā iekļauties ir atkarīgs no jums. Un šeit es jums nevaru sniegt nekādu garantiju, jo visu nosaka tas kādā veidā jūs būsiet saistīti ar biedriem. (vairāk…)

Kā atšķirt ilūziju no patiesības?

Jautājums: Vai cilvēks, kurš tikko sācis studēt kabalu spēj noteikt savas izvēles pareizību, lai atšķirtu ilūziju no patiesības?
Atbilde: Pašlaik jūs nespējat atšķirt vai attīstāties pareizi un vai pareizi saprotat materiālu. (vairāk…)

Minimālais daudzums – divi

Jautājums: Šķiet pilnīgi neiespējami vienas dzīves laikā kaut nedaudz pietuvoties Radītājam. Tas ir tik grūts darbs, ka reizēm nolaižas rokas. Ko darīt?

Atbilde: Iziet no šiem stāvokļiem iespējams tikai ar pareizas apkārtējās sabiedrības palīdzību! Nav citas iespējas! (vairāk…)

Jūsu pirmie soļi

Kad cilvēkā sāk iedegties punkts sirdī, tas viņu virza pie Radītāja un viņš ir gatavs uz visu, lai šo vēlmi apmierinātu, jo tā ir visaugstākā no visām viņā eksistējošām nedzīvā, augu, dzīvnieciskā, cilvēciskā līmeņa vēlmēm.

Tādējādi viņš ar degošām acīm ierodas vietā, kur studē kabalu un ir gatavs uz jebkādiem nosacījumiem. Taču viņš no tā, ko mācās neko nesaprot, neko nedzird, bet atrodas it kā savā „kūniņā”, savā iekšienē. (vairāk…)

Izglītība un izzināšana kabalā

Sākot studēt kabalas zinātni mēs sākotnēji nesaprotam katra vārda iekšējo jēgu un neatklājam aiz tiem esošo augstāko spēku. Taču pamazām mēs nonākam līdz šo vārdu iekšējai jēgai.

Tas ir, es vairs ne tikai vienkārši lasu vārdus, bet jūtu un aiz tiem atklāju garīgo objektu, kurš parādās it kā no miglas. (vairāk…)

Kas ir „tuvākais”?

Jautājums: Ko kabalisti saprot ar jēdzienu „tuvākais”: visus cilvēkus vai noteiktu cilvēku grupu? Jūs apgalvojat, ka mīlestība ir tuvākā vēlmju piepildīšana, taču vēlmes mēdz būt dažādas.

Atbilde: Kad cilvēks sāk sajust augstāko sistēmu, tad viņš sāk saprast, kā viņam pareizi attiekties pret cilvēkiem. Ja es teikšu, ka tuvākais ir visi, tad jūs jautāsiet: „Tas nozīmē, ka man ir jāapkampj mans ienaidnieks, kurš mani ienīst?”. (vairāk…)

Grāmata Zoar – pavadonis garīgajā pasaulē

Grāmata Zoar izklāsta tikai par saiknēm starp visaptverošās sistēmas elementiem. Bezgalības Malhut, kas ietver sevī visu Bezgalības pasauli, pateicoties tiešās gaismas izplatīšanās četrām stadijām, pēc nolaišanās lejup, paredz mums darbu augstākajā sistēmā – pasaulēs, kurās mājo patiesais radījums – dvēsele.

Šī dvēsele ir sašķelta un tai ir jāveic sava augšupeja, mērojot pasauļu pakāpienus, jāsavienojas ar tām un tad pasaules kopā ar dvēseli atgriežas pie vienotās AVAJa, pie četrām gaismas stadijām.

Grāmata Zoar tāpat kā citi kabalistiskie avoti apraksta to, ko cilvēks sasniedz un sasniedz viņš atbilstoši savam garīgajam darbam. Kabalisti raksta tikai to, ko savā ceļā atklāj. (vairāk…)