Category Archives: Kabalas izplatīšana

Liktenis mainās atbilstoši izaugsmei

Liktenis ļoti mainās atbilstoši izaugsmei. Katram tiek dotas savas grūtības, taču nevajag citus apskaust. Mēdz būt tādas iekšējās problēmas, kuras nav redzamas no malas un liekas, it kā cilvēkam ir viss labākais, visu dzīvi viņu pavadījusi veiksme un nekad nav bijušas finansiālas problēmas. Taču mēs nezinām, kādus iekšējos vai ārējos šķēršļus, kas nav saredzami no malas, viņš pārvar. Šeit nevienam netiek dota priekšroka.

Ja labošanās ir dziļāka, tā ir kvalitatīvāka un tāpēc tā ir daudzkārt spēcīgāka salīdzinājumā ar labošanos, ko piešķir ārējās problēmas. Tas līdzinās tam, kā strādniekam jāstrādā vesela nedēļa, lai nopelnītu tik pat daudz, cik nopelna speciālists par vienas dienas darbu vai pat vienas stundas darbu. Tas jau ir atkarīgs no dvēseles saknes.

Mes ar jums tieši arī nodarbojamies ar vissvarīgāko darbu. Tas ir zems, melnais darbs – darbs, kas vērsts uz pasaules labošanu tās vismaziskākajā pakāpē, kurā tā patreiz atrodas. Un šis darbs ir īpašs un godājams. Tas ir jasajūt, jāsaprot un jāpateicas. (vairāk…)

Saņemiet instrumentus un negaidiet atlaides

Bāls Sulams „Raksts Zoar Grāmatas nobeigumam”: Tas fakts, ka Zoar Grāmata atklājās šajā paaudzē, ir skaidrs pierādījums tam, ka mēs dzīvojam Mašiaha periodā, tās paaudzes sākumā, par kuru sacīts: „Pasaule tiks piepildīta ar Radītāju”.

Bāls Sulams tā raksta tāpēc, ka visu īsteno augstākā gaisma. Tad, kad tā staro mazāk, Israēla tauta atrodas trimdā. Vēl mazāk – visiem nelaime, līdz pat bojāejai, tas ir, šīs realitātes uztveres zaudēšanai. Un otrādi, kad gaisma staro vairāk, mēs dzīvojam pilnvērtīgu dzīvi. Vēl vairāk – un mēs sākam sajust gaismas Avotu, tiecamies pie Viņa.

Viss nāk no gaismas, tieši gaisma „satricina” mūsu tilpnes/ vēlmes, taču mūsu laikmetā tās iedarbība mainās. Atklājot kabalas zinātni, radīšanas nodomu un mērķi, sistēmas, kurās atrodas cilvēce, globālo Dabu ar tās absolūtajiem likumiem, kura arī ir Radītājs, – tas viss radīja lielas pārmaiņas mūsu pasaulē. Pēdējos gadsimtos gaisma izraisīja uz pasauli tādu ietekmi, kuras rezultātā atklājās Zoar Grāmata, citiem vārdiem, parādījās milzīgs labošanās avots. Zoar Grāmatas autori atklāti norādīja, ka, pateicoties šai grāmatai, Israēla dēli iznāks no trimdas. Tādējādi mūsdienas ir garīgās augšupejas laiks, un viss ir atkarīgs tikai no kabalas zinātnes pareizas izmantošanas. (vairāk…)

Ilgais ceļš starp stereotipiem un etiķetēm

Bāls Sulams „Kabalas zinātne un filozofija”: Pastāv līdzība par to, kā Ašmadejs izdzina ķēniņu Zālamanu no Jeruzālemes un ieņēma viņa troni. Zālamans devās no vienām durvīm pie otrām, skaidrojot, kas viņš ir, taču viņam neticēja. Tāpat arī filozofija ieņēma kabalas vietu: filozofijas traktātus ir vieglāk saprast, par cik meli ātri iedzīvojas. Būdams par visiem gudrāks, Zālamans stāvēja augstāk par visiem un pat izcili viedie nespēja viņu izprast līdz galam…

Patiešām, kā kabalists, kurš atrodas visaugstākajā garīgās izzināšanas līmenī, var paskaidrot kaut ko cilvēkiem? Pie tam, ja daudzu nodomi neaiziet tālāk par personīgo kabatu un pusdienu galdu. Ārpus šīm robežām cilvēks vienkārši neko neredz. Teleekrāns ir viņa redzes loka robeža.

Daži vēl interesējas par ziņām, bet citiem nav pat elementāru zināšanu par pasauli, kurā viņi dzīvo. Par to liecina vairums testu un eksāmenu rezultāti. Piemēram, krievu un gruzīnu konflikta laikā daudzi amerikāņi nolēma, ka runa iet par kara darbībām Džordžijas štatā. Pat pamatzināšanas ģeogrāfijā un dažādu valstu atrašanās vieta bieži vien izrādās „nepieejama greznība” „izglītotajā” pasaulē. (vairāk…)

Kas pamudinās cilvēci pieņemt kabalas zinātni?

Rakstā „Kabalas zinātne un filozofija” Bāls Sulams mums pierāda, ka filozofijā nav nekā patiesa, par cik šīs zinātnes izpētes pamats ir nederīgs. Filozofi bāzējas uz izdomātām koncepcijām, kurām nav reāla fundamenta. Izpētīt var tikai materiālu un materiālā ietērptu formu, turpretī filozofi nodarbojas ar abstraktu formu un būtību.

Patiesībā mēs nekad nevaram zināt, vai mums ir izdevies nonākt līdz abstraktai formai; bet būtība izzināšanai vispār nav pieejama, un mēs pat nespējam to iedomāties. Tādējādi filozofijai nav nekādu pierādījumu, nekāda reāla pamatojuma. No šejienes izriet liels sajukums un pretrunas, kas mūsdienās filozofiju pārvērta „lamu vārdā”. Tās vietā mēs varam paļauties tikai uz materiālistisko psiholoģiju, kura pilnībā balstīta uz lietišķo zinātnisko pētniecību, nopietnu un faktoloģisku.

Psiholoģija pēta tikai parādības, kas raksturīgas materiālam, – formu, kas ietērpta materiālā. Tas ir pareizi, taču no otras puses, psiholoģija neielūkojas augstāk, un tāpēc tā ir ierobežota. Tikko dzimusi pagājušā gadsimta sākumā, psiholoģija jau izgāja savu attīstības ceļu un pabeidza to aptuveni 80. gados. Tai vienkārši nebija ko vairāk pētīt. Faktiski materiāls beidzās, bet viss pārējais iziet ārpus mūsu iespēju ietvariem. (vairāk…)

Pagātnes kabalistu nopelns

Jautājums: Ko nozīmē: „kabalisti novadīja gaismu cilvēkiem”? Tāpēc ka viņi vienkārši mainīja savu uztveri?

Atbilde: Kabalisti – cilvēki, kuri pāriet mahsomu, iekļaujas Augstākajā vadības sistēmā un ar savām vēlmēm laboties iegulda šajā sistēma savu aktivitāti.

Mēs to apgūstam Augstāko pasauļu sistēmā, kura atrodas pasīvā stāvoklī un strādā it kā tukšgaitā – tajā ir tikai hasadim gaisma. Taču, kad tur iekļaujas mūsu izlabotās egoistiskās īpašības, tad tajā parādās hohma gaisma un sistēma sāk strādāt. It kā tu piedotu gāzi un mašīnas motors sāk strādāt nevis tukšgaitā, bet augstāk par to – tas pats arī šeit.

Tāpēc kabalisti, kas sevi izlabojuši, būdami visas sistēmas daļas – gan mūsu, gan Augstākās – pievienoja šai sistēmai savu gaismu. Savām izlabotajām egoistiskajām vēlmēm viņi pievienoja hohma gaismu, un tāpēc visa sistēma strādā jau ar citiem apgriezieniem. Tas ir, tā spēj jau mūs pieņemt, apstrādāt mūs un iekļaut sevī, un tas ir šo kabalistu nopelns. (vairāk…)

Izklīdināt mītus par kabalu

„Priekšvārds Desmit Sfirotu Mācībai” ir galvenais no visiem esošajiem Bāla Sulama priekšvārdiem, par cik klāsta par kabalas zinātnes apgūšanas jēgu un nepieciešamību.

Zināms, ja mēs mēģinām kādam piedāvāt kabalas zinātni, tad rodas ļoti daudz problēmu. Cilvēki nezina, kas tas ir, bīstas, domā, ka tā ir mistika, visāda veida buramvārdi un no tā viņi it kā var justies labi vai slikti, vispār runā visu, kas tikai ir iespējams, izņemot to, kas šī zinātne ir īstenībā.

Jāsaka, ka šāda viedokļa tapšanā par kabalu panākumus guva pagātnes kabalisti, kuri ar nolūku to apvija ar neticamiem izdomājumiem un uzcēla tādu sienu, kuru nav iespējams pārvarēt. Tādējādi šodien, kad kabala mums ir jāatklāj masām, mēs redzam, cik tas ir sarežģīti. (vairāk…)

Īsta brīvība tiek iepazīta nebrīvē

Pastāv divi galvenie iekšējie stāvokļi: trimda un atbrīvošanās. Pēc savas būtības abi šie stāvokļi attiecas uz garīgo. Nav iespējams sajust sevi trimdā, ja līdz mums nenonāk atbrīvošanās atskaņa, atspulgs.

Bērni, kuri dzima Sibīrijas nometnēs, reizēm tur palika daudzu gadu garumā, bez jebkādas iespējas iznākt brīvībā. Viņiem tā bija vesela pasaule, visa planēta. Jā, viņiem stāstīja par kādu citu dzīvi, taču viņi paši dzīvoja un uzauga nometnes apstākļos, neredzot neko citu.

Jebkuru lietu mēs iepazīstam izejot no pretstata. Nav pietiekami tikai ar atšķirību – ainas pilnībai tai ir jākļūst diametrālai. Piemēram, ja es vēlos sasniegt mīlestību, tad man jānolaižas līdz ienaidam: jo vairāk naida, jo vairāk mīlestības es spēšu iegūt, līdz tā „nosegs visus pārkāpumus”, kļūstot absolūta. (vairāk…)

Pareizās reaģēšanas zinātne

Kāda ir kabalas zinātnes būtība?

Pastāv radījums – „materiāls”, vēlme baudīt. Tas tiešā veidā reaģē uz gaismu un nespēj veikt patstāvīgi nevienu kustību. Atbilstoši tam, kādā pakāpē un formā gaisma uz to iedarbojas, tādā veidā radījums arī atsaucas.

Bez tam radījumā ir arī gaismas, Augstākā spēka, Radītāja, vēlmes sniegt baudu dzirkstele. Un ja šo dzirksteli atmodina gaisma, tad šī dzirkstele reaģē uz gaismu citādāk. Saņemošā vēlme vienkārši tiecas pēc gaismas: „Es vēlos tevi aprīt”. Turpretī dzirkstele saka: „Es vēlos tev pielīdzināties”, jo pati ir izcēlusies no gaismas

Tad radījumā rodas saskaņas trūkums, pretrunas:

•   Viena daļa mudina to „aprīt” visu, jo gaisma neienāk vēlmē tiešā veidā, bet tikai „mirgo”, atspoguļojoties vienās vai otrās lietās. Vēlme tām seko, uzskatot, ka tās palīdzēs tai kaut ko sasniegt. Līdz ar to egoisms tikai pieaug, pastāvīgi vēlas ko vairāk un vienmēr paliek tukšs, līdz cilvēks nomirst, kā sacīts: „nesasniedzis ne pusi no vēlamā”.

•   No otras puses, aizdegoties, dzirkstele virza cilvēku uz aizvien apzinātākām labošanām. (vairāk…)

Pasaules karš – viena klikšķa dēļ apziņā

Jautājums: Ja visi mana ceļa posmi ir iepriekš noteikti, vai es varu zināmā veidā mainīt savas dzīves notikumus ar brīvās izvēles palīdzību? Ar ko atšķirsies mana dzīve kopsolī ar kabalu no dzīves bez kabalas?

Atbilde: Starpība ir kardināla.

Pieņemsim, es nevēlos mācīties skolā. Rezultātā es saņemu no vecākiem „pilnā mērā”. Tāpat arī šeit: es laužu kāju, valsts iesaistās karā, notiek kataklizmas – tas pats ir ar „vecāku iedarbību”, tikai daudz jūtamāk. Un ar šīm nelaimēm vai pēc tām es vienalga izpildīšu to, kas tiek prasīts. Pie tam, ja skolā man reizēm izdevās izsprukt no soda, tad šeit attaisnojuma nav, man nav kur dēties. (vairāk…)

Mēs varētu pārvērst šo pasauli par Paradīzes dārzu!

No Bāla Sulama raksta: „TES priekšvārds”: Ja mēs uzsāksim meklējumus, lai rastu atbildi tikai uz vienu visizplatītāko jautājumu, esmu pārliecināts, ka visas šīs problēmas un šaubas (attiecībā uz kabalas zinātni) izzudīs no redzes loka un, paveroties to virzienā, tu redzēsi, ka šo problēmu un šaubu vienkārši nav.

Runa iet par mokošo jautājumu, kuru uzdod visi cilvēki: „Kāda ir manas dzīves jēga?”. Mūsu dzīves gadi mums izmaksā ļoti dārgi, mēs izciešam šo gadu dēļ vairums ciešanu un moku, lai galu galā tos pabeigtu. Kurš tad izjūt no tiem baudu? Vai pareizāk sakot, kam es sagādāju baudu?

Cilvēce izjūt ciešanas, cieš ikviens cilvēks, visa šī dzīve – nepārtrauktas mocības. Tikai reizēm uz dažiem gadiem mums tiek dota atpūta, bet visu pārējo laiku esam spiesti veikt nepārtrauktu karu par savu eksistenci – un tādu dzīvi cilvēkam ir sagatavojusi daba. (vairāk…)